Doživljaj suptilnog mirisa emitovanog iz duhovnog centra udaljenog 11 km

12.maja 2005. godine, dok sam putovala ka Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci SSRF-a koji se nalazio u Damse-u, Goa u Indiji,  odjednom sam, bez ikakvog svesnog truda počela da se molim Principu Božanske Energije (Božanstvu Durgi).  Kada sam se raspitala za duhovni razlog svoje molitve, tragalac za Istinom koji je bio sa mnom objasnio mi je kako Božanska Energija iz duhovnog centra Damse dopire upravo do te tačke (tj. 11 km od Damse-a)

Osetila sam protok energije počevši od stopala pa kroz celo telo. Videla sam žutu svetlost ispred očiju koja ulazi u moje telo kroz centar energije između obrva (adnija čakru). Kada smo bili na udaljenosti od 3-4 km od Centra za istraživanja istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci, osetila sam neke suptilne frekvencije ispod nosa i sasvim drugačiju vrstu suptilnog mirisa. Nikada ranije nisam osetila takav suptilni miris. Um mi je bio ispunjen Blaženstvom.

Duhovna nauka iza ovog iskustva

Suptilni (bez spoljašnjeg izvora, porekla) miris se doživljava na duhovnom nivou između 45% i 50%. Iako se  osoba nalazi na duhovnom nivou ispod 45%, ukoliko aktivno obavlja duhovnu praksu sa Bogoljubljem i koncentrisano, ponekad duhovni nivo privremeno poraste.

 

Ovo duhovno iskustvo se dostiže u stanju ‘utelovljene duše koja radi duhovnu praksu’ tj. Đivatma stanje. U tom stanju se budi duhovna emocija ka Bogu. Usled toga, um postaje fokusiran na ispoljene frekvencije Božanske svesnosti koje se emituju iz duše. Ove frekvencije su vezane za Apsolutni kosmički element Zemlje (prutvi tatve). Suptilni doživljaj Apsolutnog elementa Zemlje je miris.

Centar za istraživanje Duhovnosti koji je posećivala gđica Šilpa nalazi se pod zaštitom Principa Božanske Energije koji predstavlja Božanstvo Durga, koja je takođe Božanstvo tog prostora. Osobe  koje obavljaju duhovnu praksu i služenje u tom centru imaju neizmernu duhovnu emociju, pa je kao rezultat toga, centar privukao mnogo Principa Božanske Energije.  To je učinilo ovaj centar duhovno aktivnim. Isto, kao što se toplina iz grejalice oseća u krugu od nekoliko metara, iako je postavljena  u uglu prostorije, na isti način, Božanska Energija može da se oseti u okruženju, u ovom slučaju čak na udaljenosti od 11 km od centra. Iz tog razloga je gđica Šilpa osetila suptilni miris.

Duhovna iskustva služe kao podstrek na našem duhovnom putu. To je Božji način da nam kaže da smo na pravom putu.