Doživljaj mirisa Svetog pepela (vibutija) za vreme služenja Bogu (Satseva)

Kao deo svoje duhovne prakse, često idem u kuću odgovornog tragaoca kako bih pomogao u projektima vezanim za veb-sajt Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci, što obavljam kao služenje Bogu (satseva). Jednom prilikom kada sam radio na stvaranju automatskog odgovora na pretplatu za jedan od SSRF online  časopisa, osetio sam miris Svetog pepela (vibutija) na 5-6 sekundi.  U tom trenutku nije postojao apsolutno ni  jedan izvor odakle bih mogao da osetim takav miris. Pitao sam i odgovornog tragaoca da li je i on osetio taj miris, ali je njegov odgovor bio negativan. Kako sam nastavio dalje da radim na sistemu automatskog odgovora, malo kasnije obojica smo osetili isti miris na par sekundi. Ovo iskustvo mi je pojačalo veru u ispravnost ovog duhovnog puta (Put Blagodati Gurua).

                                                 – G. Vamsi Krišna, Melburn, Australija

Duhovna nauka u ovom iskustvu

Kada se osoba nalazi u prostoru pogodnom za obavljanje duhovne prakse kao što su mesta služenja Bogu ili na duhovnim sastancima (satsanzima) ili kada radimo služenje Bogu (satsevu), zbog porasta suptilne komponente čistote (satvikte) i toka Božanske energije zbog obavljanje duhovnog služenja (satseve), duhovni nivo tragaoca može za trenutak da poraste. Kada dođe do rasta duhovnog nivoa, suptilna čula osobe se aktiviraju i osoba može da opaža frekvencije Božanske svesnosti koje emituje Svuda Prisutan Bog. Većinu duhovnih iskustava Bog daje tragaocima, kako bi im ukazao na to da se nalaze na pravom putu i kako bi im povećao veru u njihovu duhovnu praksu. Na tragaočevom putu duhovnog rasta, vera predstavlja osnovni faktor koji mu pomaže u napretku do sledećeg višeg duhovnog nivoa.