Oferind lui Dumnezeu după talentul sau capacitatea ta

Oferind lui Dumnezeu după talentul sau capacitatea ta
Oferind lui Dumnezeu după talentul sau capacitatea ta

Cu toții dintre noi avem un fel de resurse la dispoziția noastră. Acestea ne-au fost oferite de Dumnezeu. Un principiu de bază în practica spirituală este că folosim aceste aceleași resurse să-l slujim pe El ca parte din a noastră practică spirituală. Resursele ce le avem se încadrează în general în patru categorii:

1. Corpul nostru

2. Bogățiile noastre și legăturile noastre lumești

3. Mintea și intelectul nostru

4. Al șaselea simț al nostru

Să privim la aceste patru aspecte în mai mult detaliu:

1. Corpul Nostru

Slujind prin corpul nostru înseamna folosind corpul nostru pentru a sluji lui Dumnezeu. De exemplu:

 • Curățând un loc de întâlnire și pregătindu-l pentru o lectură cu privire la Spiritualitate
 • Conducând Căutatorii către locul de întâlnire
 • Punerea de afișe pentru a face publicitate unei lecturi cu privire la Spiritualitate

2. Bogățiile noastre și legăturile noastre lumești

Un exemplu de slujire lui Dumnezeu oferind bogățiile noastre și legăturile lumești, respectiv, ar fi:

 • Plătind pentru locul de întâlnire unde un discurs spiritual este să se desfășoare
 • Aranjând pentru o lectură cu privire la Spiritualitate la un institut căruia unul este asociat

3. Mintea și intelectul nostru

Folosind mintea și intelectul nostru este despre folosirea alor noastre procese creative și intelectuale pentru a sluji pe Dumnezeu. Exemple de acest lucru ar include:

 • Folosind intelectul nostru pentru a studia Spiritualitate, a pune în practică și pe urmă a spune celorlalți despre ea
 • Folosind abilitatea noastră de a scrie pentru a răspândi Spiritualitate scriind articole cu privire la Spiritualitate
 • Ajutând în păstrarea de înregistrări și admnisitrarea unui eveniment

4. Al șaselea simț al nostru

Unii din noi au fost înzestrați cu al șaselea simț de la o vârstă timpurie. Aceasta este datorat practicii spirituale din fie o naștere anterioară sau din această naștere. Răspunderea este pe noi să o folosim doar pentru a facilita creșterea spirituală în noi și alții. Folosirea celui de-al șaselea simț al nostru necesită să fie sub îndrumarea unui Maestru Spiritual.

In conspect, următoarele puncte pot fi ținute în minte:

 • Oferind constant ceea ce avem pentru a-l slluji pe Dumnezeu ca parte din a noastră practică spirituală, creștem spiritual.
 • Chiar dacă unul nu are bogății sau un intelect înalt încă poate să ofere corpul său în slujba lui Dumnezeu și astfel, să crească spiritual.
 • Cele patru tipuri de oferiri menționate mai sus nu se exclud reciproc. Dacă o persoană are un intelect bun și o puternică înțelegere a Spiritualității ar putea să fie înclinată doar să își ofere intelectul. În orice caz principiul este despre ‘oferind tot cea ce are ’. Precum o persoană are un corp și de asemenea poate avea niște bogății ar trebui să ofere acestea alături de intelectul său.
 • Dintre toate ofrandele, mintea și intelectul sunt cele mai superioare pentru că prin acel mediu unul poate ajuta pe ceilalți să înțeleagă și să practice Spiritualitate.