Piercings – effecten van het piercen van de neus, oren en andere delen van het lichaam

 

1. Piercings – een introductie

Piercings zijn tegenwoordig een veelvoorkomende interesse voor vele mensen en we zien dat kinderen, mannen en vrouwen zich er allemaal mee opsieren. Er kunnen verschillende culturele, religieuze of persoonlijke redenen zijn waardoor een persoon besluit om een piercing te laten zetten. Meestal worden piercings gemaakt voor stijlvolle redenen maar wat we ons niet realiseren is dat deze handeling ons eigenlijk kan beschadigen als de piercings op een verkeerde lichaamsdeel worden geplaatst. Maar, als de piercings op de juiste acupressure punten worden geplaatst, kunnen we er positieve spirituele voordelen door ervaren.

In SSRF voerden wij een spirituele onderzoek uit naar wat er op een spirituele level gebeurt als een persoon zijn of haar oren of neus laat piercen in vergelijking tot andere delen van het lichaam.

2. Spirituele effect van piercingen in de oren en neus

Onze spirituele onderzoek heeft aangetoond dat piercingen in de oorlellen zowel als op de linkerkant van de neus ons spirituele profijt verlenen.

De geneeswijze van acupressuur is gebaseerd op de druk welke toegepast wordt op de punten van de oren of de neus. De verontrustende energie welke wellicht aanwezig kan zijn in dat deel van het lichaam wordt door middel van deze therapie verminderd.

3. Spirituele schadelijke effect van piercingen in bepaalde lichaamsdelen

Lichaamsdelen welke ongunstig zijn voor piercings en aldus schade berokkenen zijn de wenkbrauwen, mond, tong en andere delen van het gezicht of lichaam. In sectie 3.1 volgt een tekening dat gebaseerd is op subtiele kennis en de effecten van het dragen van een piercing op zulke plekken illustreert.

3.1 Tekening gebaseerd op subtiele kennis van een piercing in een wenkbrauw

De tekening, dat gebaseerd is op subtiele kennis is gekenschetst door Mevr. Yoya Vallee, een zoeker van SSRF met een geavanceerde zesde zintuig.

Yoya heeft het vermogen om de spirituele dimensie in te kunnen kijken en maakt tekeningen welke gebaseerd zijn op de subtiele kennis die zij door middel van haar zesde zintuig kan ontvangen en doet dit als een deel van haar spirituele oefening (sadhana) en als toewijding tot de Absolute Waarheid (satseva). De tekeningen worden vervolgens gecontroleerd door Zijne Heiligheid Dr. Athavale voor de preciesheid ervan.

De volgende tekening (gebaseerd op subtiele kennis) laat het effect zien van het dragen van een piercing welke geschoten is in de wenkbrauw.

Vanuit de bovenstaande tekening kunnen we het volgende opvatten:

  • Het dragen van een piercing in de wenkbrauw verhoogt een persoon’s ego omdat het onze bewustwording van het grofstoffelijke lichaam versterkt. Er worden ook cirkels van ego geactiveerd en uitgestraald van de persoon.

  • Er worden golven van aantrekking en illusionaire energie van de persoon af uitgestraald dat anderen een positief gevoel kan geven als ze naar de persoon kijken.

  • Er raakt verontrustende energie aangetrokken tot het gebied dat gepierct is en het creëert ook een subtiele omhulsel rondom de persoon die de piercing draagt.

  • Hetzelfde effect vindt ook plaats als we onze tong, mond of andere delen van onze lichaam laten piercen.

4. In het kort – piercen van het lichaam vanuit een spirituele perspectief

Na deze onderzoek te hebben uitgevoerd en te hebben bestudeerd, zijn enkele van de belangrijke punten waarop we kunnen letten:

  • Door een piercing op een geschikte plaats te dragen, zoals in de linkerhelft van de neus of in de oren, kunnen we vele spirituele voordelen voor onze gezondheid verkrijgen in combinatie met bescherming tegen negatieve energieën (spoken, demonen, duivels, etc.).

  • Het piercen van de huid op plaatsen zoals de wenkbrauw, mond of tong verlenen geen spirituele voordeel en zal de persoon die de piercing op deze plekken draagt verontrusting bezorgen.

Het is belangrijk om het effect van de verschillende handelingen die we uitvoeren in onze dagelijkse leven te leren begrijpen. Als we erop letten dat we handelingen verrichten welke ons openstellen om sattvik vibraties te absorberen, verkrijgen we spirituele voordeel en ook ontvangen we subtiele bescherming tegen kwaadaardige energieën in de atmosfeer.