Methodologie van spirituele onderzoek

 

1. Het verschil in de onderzoeksmethodologie toegepast door ‘moderne wetenschappen’ versus ‘spirituele wetenschap'

 

 


Zoals weergegeven in het diagram hierboven, volgen we generieke stappen om een conclusie te bereiken of om de nietige hypothese te accepteren of te weigeren tijdens het uitvoeren van onderzoek in moderne wetenschappen. Omdat de conclusie afhankelijk is van de hypothese, reflecteert het niet noodzakelijk de waarheid. Dit in acht genomen, zijn de meeste mensen zich niet bewust van dat er een spirituele dimensie bestaat, het is onvermijdelijk dat de meeste hypotheses niet de eigenlijke spirituele hoofdredenen in overweging zullen nemen. In spirituele onderzoek, ontvangen zoekers van God met een geavanceerde zesde zintuig antwoorden van de Universele Geest en Intellect door slechts de vraag voor te stellen oftewel de meervoudige stappen noodzakelijk in moderne wetenschappen zijn niet vereist. Derhalve zijn de grofstoffelijke, psychische en spirituele dimensie in de antwoorden meegenomen. De gradatie van ‘Waarheid’ in het antwoord is echter rechtstreeks proportioneel tot het level van het zesde zintuig van de onderzoekende zoeker.

Een van de zeer zichtbare verschillen tussen de twee types van onderzoek is de tijd vereist voor onderzoek. Bijvoorbeeld, stel je eens voor dat we uit willen vinden welke land in de wereld het grootste aantal gelukkige mensen bezit.

  • Als we traditionele onderzoeksmethoden zouden gebruiken, zouden we de bovengenoemde stappen moeten volgen. We zouden statistische methoden moeten gebruken om segmenten van de populatie te sampelen en uiteindelijk tot een conclusie komen na vele weken van data sampling en analyse. Desondanks, zouden we hoogstwaarschijnlijk slechts in staat zijn om de hypothese tot een zekere hoogte te testen.

  • Met spirituele onderzoek, is het enige dat we moeten doen mediteren om een link met de Universele Verstand en Intellect te bevestigen dat figuren zal verschaffen. In het geval van spirituele ontwikkelden voorbij de 90%, is het niet eens noodzakelijk om te mediteren. Zij zijn bijna onophoudelijk in constante eenheid met de Universele Geest en Intellect (God’s verstand en intellect). Het gehele proces in spirituele onderzoek zou niet meer dan een paar seconden kosten.

Opmerking: Terwijl het idee van spirituele onderzoek makkelijk kan lijken, oftewel het stellen van een vraag aan de Universele Geest en Intellect en het verkrijgen van een antwoord, zijn in de realiteit maar een paar mensen in staat om dit te doen. Dit is omdat alleen na intense spirituele oefening over vele levens mensen deze bekwaamheid verkrijgen. Het zeer succesvol worden in het wereldse leven is kinderspel in vergelijking tot het zijn van een goede zoeker van God met een spirituele level van voorbij de 70%.

Zie het artikel dat een uiteenzetting geeft van Heiligen en Gurus boven de 70% spirituele level.

2. Verifiëren van stiptheid van spirituele onderzoek

De kennis onafhankelijk ontvangen over iedere onderwerp via het zesde zintuig door verschillende zoekers van God in SSRF is identiek. Het enige verschil in analyse tussen de verschillende zoekers die spirituele onderzoek uitvoeren kan zich bevinden in de diepte van de informatie, dat afhankelijk is van het zesde zintuig bekwaamheid van de zoeker. Zijne Heiligheid Dr. Athavale verifiëert alle ondervindingen gerapporteerd door alle zoekers.

Bijvoorbeeld, de details over ‘wat er exact gebeurt in de subtiele dimensie als een bezeten persoon wordt behandelt met spirituele helingsmethoden’ zoals gerapporteerd door verschillende zoekers blijkt identiek. De afwijking kan zich waarschijnlijk bevinden in de details van wie er verantwoordelijk is voor de aanval. Een zoeker met een gemiddelde zesde zintuig bekwaamheid kan waarschijnlijk waarnemen dat het een aanval is dat veroorzaakt wordt door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) in de 3de zone van de Hel. Maar een zoeker met zelfs een meer ontwikkelde geavanceerde zesde zintuig kan ons wellicht ook vertellen over de spook van de 6de zonde van de Hel die zwarte energie verschaft aan de spook van de 3de zone van de Hel.

 

2.1 Preciesheid is afhankelijk van wie het spirituele team van onderzoek begeleidt

Tamelijk vaak, horen we over helderzienden en mediums die de bekwaamheid hebben om in de spirituele dimensie te kunnen kijken. Paragnosten, mediums en helderzienden beneden de 70% spirituele level ontvangen kennis van subtiele lichamen. De subtiele lichamen of geesten zijn doorgaans van hetzelfde spirituele level als dat van de paragnost, medium of helderziende. Dit beïnvloedt ook de juistheid en gradatie van kennis ontvangen.

Om dit concept te begrijpen, overweeg dan een schaal van 0 tot 100%, waarin geen kennis 0% is, het laagste kennis begrepen door het intellect is 1% en dat verkrijgbaar van de Universele Intellect is 100%. Een persoon op het spirituele level van 40% ontvangt gewoonlijk kennis van een subtiele lichaam van een corresponderende spirituele level oftewel 40%, echter de nauwkeurigheid is ook 40% en de gradatie van de kennis is ook 40%.

Tot aan het spirituele level van 70%, is de ‘receipt’ van kennis hoogstwaarschijnlijk van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) en derhalve is het vergezelt door een proportie van zwarte energie. Diegenen onbewust van de subtiele mechanismen van de ‘garantie’ van kennis zijn wellicht onwetend van dit aspect en geloven derhalve impliciet in al de kennis ontvangen. Als de kennis ontvangen is via subtiele lichamen, is er een sterke mogelijkheid dat het wellicht incorrect is, gedeeltelijk of in volledigheid. De subtiele lichamen geven meestal enige correcte kennis aan het begin om vertrouwen te winnen. Als dit eenmaal gevestigd is, gaan ze verder met het geven van verschillende gradaties van incorrecte of misleidende informatie.

Een andere belangrijke factor waar we op moeten letten is dat de kennis ontvangen van subtiele lichamen altijd gewikkeld is in zwarte energie. Dit beïnvloedt de ontvanger ongunstig in verschillende manieren zoals falende gezondheid, psychische zwaktes, wazige intellect, etc. Maar dit proces is zo geleidelijk om de alertheid van de persoon en zijn familie en vrienden te ontvluchten. Als dit proces van het ontvangen van kennis aanhoudt voor bepaalde tijd, wordt de persoon langzaam een virtuele pop in de handen van het subtiele lichaam. Het subtiele lichaam kan de paragnost, medium of helderziende potentieel op de verschillende manieren gebruiken; dus voortzetting van de interesses van de informatie-verschaffende subtiele lichaam.

Maar na de 70% spirituele level, is er geen zwarte energie die de kennis vergezelt, omdat de kennis ontvangen wordt door positieve subtiele lichamen zoals Heiligen en Wijzen in de hogere zones boven de Hemel of het wordt ontvangen via het media van de Universele Geest en Intellect (God’s verstand en intellect). Na het bereiken van de 70% spirituele level, begint een persoon Absolute Kennis vanuit de Universele Geest en Intellect te ontvangen. Er zijn verschillende levels om het negatieve aspect van de subtiele dimensie te begrijpen zoals spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.), demonische bezetenheid en een aanval door een spook. Behoorlijk vaak, is hetgeen dat mensen in staat zijn te ervaren maar slechts het topje van de ijsberg. Het is alleen op een spiritueel level van over de 90% dat een persoon in staat is om het gehele spectrum van de subtiele dimensie te ervaren.

Zie het artikel over de diepte van de bekwaamheid om paranormale activiteit met onze zesde zintuig waar te nemen.

Samengevat, kan alleen een spirituele ontwikkelde persoon boven de 70% spirituele level een spirituele team van onderzoek leiden omdat zij in staat zijn om nauwkeurig het onderscheidt te maken in of de kennis ontvangen wordt van subtiele lichamen, spoken of de Universele Geest en Intellect.
 

3. Waar wordt spirituele onderzoek voornamelijk uitgevoerd?

In principe betekent spirituele onderzoek het verwerven van kennis van God. Het wordt uitgevoerd met behulp van het zesde zintuig. Derhalve, in tegenstelling tot moderne wetenschappelijke onderzoek, wordt spirituele onderzoek uitgevoerd in de spirituele dimensie in een conditie van diepe meditatie. Zoekers met een hoog geavanceerde zesde zintuig hoeven niet eens speciaal in een positie van meditatie te gaan zitten. Ze kunnen in hun routine conditie de kennis verkrijgen van God door slechts te bidden.

Het wordt niet buitenom het zelf uitgevoerd, oftewel in een laboratorium of omgevingen voor tests in de maatschappij. Bijvoorbeeld, om te bepalen of een woning spookt, hoeft een zoeker die spirituele onderzoek doet niet naar de woning te gaan om het gespook te verifiëren. Vanaf het punt waar de zoeker zich bevindt, kan hij of zij nauwkeurige detals geven over de spook die er ronddwaalt of details over de reden voor het gespook.
 

4. Hoe is het mogelijk om percentages toe te passen op spirituele fenomenen/kenmerken?

De studie van de spirituele dimensie is net zo systematisch en logisch als dat van de grofstoffelijke wereld. Het kan daarom gekwantificeerd worden in percentages, etc. Deze percentages worden in een ready-made formaat van de Universele Geest en Intellect verkregen via het zesde zintuig in een conditie van diepe meditatie. Ze worden niet verkregen via conventionele onderzoeksmethoden.

5. Hoe is het mogelijk dat andere studies van onderzoek niet tot dezelfde conclusies komen?

In deze website, hebben we aangegeven hoe spirituele oorzaken tot aan 80% van alle hoofdredenen van alle problemen in het leven verantwoordelijk zijn.

De meeste onderzoeksstudies verkennen de spirituele dimensie en de effecten ervan op de mensheid met conventionele tools van onderzoek. SSRF aan de andere kant gebruikt het medium van de geactiveerde zesde zintuig. Het toepassen van conventionele onderzoeksmethoden om te spirituele dimensie te verkennen is net als het proberen om de intelligentie met een ‘foot ruler’ te meten. Deze type van onderzoek kan op zijn best alleen ondersteunend in aard zijn liever dan hoofdzakelijke onderzoek naar de oorzaak van de fenomenen in de spirituele dimensie. Wat de geest/brein niet weet, zal er niet door opgezocht worden om het te kunnen onderbouwen. Alle onderzoek door SSRF dat wordt uitgevoerd via het zesde zintuig krijgt niet te maken met de beperkingen van conventionele onderzoeksmethoden. Aldus zijn de onderzoeksconclusies vaststaand om verschillend te zijn.

Bijvoorbeeld, medische wetenschappen kunnen tot 100% bijdragen aan het symptoom van pijn in de borstkas tot cardiale neurose omdat alles normaal lijkt in de röntgenfoto en ECG’s. Spirituele onderzoek kan tot 10% bijdragen aan psychische kwesties maar 90% aan een spook die het systeem van stroom van spirituele energie in het lichaam (Kundalini).
 

6. De voordelen van deze methode van spirituele onderzoek

  • Juiste gebruik van het talent van de mensheid: Moderne onderzoeksmethoden vebruikt de tijd en talent van vele individuen. Als we ingewijd zouden zijn met spirituele onderzoek, zou deze talent veel effectiever gebruikt kunnen worden en ook productievelijk elders. (De kosten van het niet effectief gebruik te maken van de talenten van de mensheid door het te blokkeren middels conventionele onderzoek kan gemakkelijk oplopen tot miljarden aan dollars.)

  • Geld: Miljarden aan dollars worden gebruikt in het uitvoeren van onderzoek. Dit zou niet het geval zijn als we spirituele onderzoeksmethoden zouden toepassen omdat antwoorden dan onmiddelijk verkregen kunnen worden.

  • Tijd: Sommige wetenschappers spenderen hun gehele leven in het onderzoeken van een bijzondere thema. Met spirituele onderzoek, kunnen definitieve antwoorden onmiddelijk verkregen worden.

  • Schadelijke onderzoek wordt vermeden: In het verloop van onderzoek worden veel ongewenste en potentiële schadelijke onderzoeken uitgevoerd. Spirituele onderzoek is nooit schadelijk, omdat het rechtstreeks van God vandaan komt.

  • Spirituele voordelen: In onderzoek door de moderne wetenschap, ontwikkelt de onderzoeker ego dat hij ‘iets ontdekt of bedacht heeft’. In spirituele onderzoek wordt ego vernietigd, omdat het gevoel is dat ‘ik had vragen, God heeft ze beantwoord’. Op deze wijze komen we dichterbij God en wordt niet alleen onze vertrouwen en devotie verhoogd maar het hoofddoel van het leven, dat is om de ego te vernietigen, wordt eigenlijk bereikt als een bij-gevolg zonder er zelfs naar te vragen.
     

7. In het kort

Het ontwikkelen van de bekwaamheid om spirituele onderzoek uit te voeren betekent in principe het ontwikkelen van onze bekwaamheid voor subtiele gewaarwording. De enige manier om deze bekwaamheid te ontwikkelen is door het ondernemen van spirituele oefening. Er zijn veel zoekers van God in SSRF die deze level van zesde zintuig hebben, dat ontwikkeld is via regelmatige spirituele oefening. Middels deze website zullen we materiaal publiceren dat verkregen is middels deze zesde zintuig. We bidden oprecht dat het de wereld’s begrip van de spirituele dimensie zal openen en de werkelijke redenen voor de normale en rare fenomenen die onze levens beïnvloeden.

Spirituele onderzoek betekent het verkeren in een conditie van eenheid met God. Door het bezitten van een geavanceerde zesde zintuig bekwaamheid kunnen we onmiddelijk inzicht verkrijgen in wat we vaststellen om te weten te komen of over te leren.

 

<< Terug