Raakshas (Demon)

 •  

  •  

1.Introductie

Een Raakshas is de tweede in de hiërarchie van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) in opklimmende order. De categorie van Raakshas omvat een massa van spoken bekend als Raakshas en Asuras. Aldus varieert hun relatieve spirituele kracht van 10-100, waarbij 1 de relatieve kracht is van de laagste type spoken, oftewel de eenvoudige spook (Bhoot). Zie het artikel over “Soorten spoken”. In de huidige tijden tot aan 2025, is ongeveer 50% van de samenleving aangetast of bezeten door de Raakshas. Deze zelfde 50% van de wereldbevolking zal ook aangetast zijn door hun overleden voorvaderen.

 

2. Afbeelding van een Raakshas  

 


Opmerking: Dit is slechts een globale richtlijn, omdat spoken iedere vorm kunnen aannemen afhankelijk van wat ze proberen te bereiken.

Zie ook 

Waarom is er een beschermende omranding om de afbeelding van de spook?

 

3. Opvallende kenmerken van een Raakshas 

3.1 Plaats van verblijf in het Aardse zone van bestaan

 

Spoken verblijven meestal in omgevingen die dezelfde frequentie hebben als de subtiele zone van de Hel van hun oorsprong of raja-tama vibraties die overeenstemmen met hun eigen vibraties. Raakshas verblijven bij voorkeur in afgezonderde plaatsen. Ze leven alleen, op daken, dakverdiepingen van grote panden of fabrieken of grote grotten.

 

3.2 Lichamelijke eigenschappen van een Raakshas

Mensen die bezeten zijn door een Raakshas, uiten in de gemanifesteerde conditie, de volgende karakteristieken die behoren tot de Raakshas:

 • Sloffende geslenter.

 • Zoeken aandacht door met de voeten of benen te stampen.

 • Gooien objecten, en maken luide kreten met hun ogen gesloten.

 

3.3 Mentale kenmerken van een Raakshas

 • Ze zijn arrogant.

 • Ze heersen over eenvoudige spoken.

 • Ze zijn heethoofdig en ongeduldig. Ze grommen en snauwen als ze aangevallen worden.

 • Raakshas zijn loom. Ze bevredigen hun lust voor voedsel via de voedingswaren die binnengehaald worden door anderen.
 • Ze luisteren niet naar heksenmeesters en worden dus ook altijd bestraft door hen.

 • Ze bevredigen hun seksuele lust door anderen te verkrachten.

 • Ze bemoeien zich zelden met buitenissige handelingen.

 

3.4 Spirituele kenmerken van een Raakshas

 • Raakshas doen geen spirituele oefening.

 • Ze participeren alleen aan rituelen om zwarte energie te verzamelen als dit aan ze wordt opgedragen door heksenmeesters. Ze doen dit ook alleen maar met tegenzin en weifelend en aanvaarden alleen inferieure taken.

 • Ze zijn experts in het uitstralen van zwarte energie op explosieve wijzen.

 

4. Hoe tast een Rakshas een mens aan?

Raakshas werken op de volgende levels om de mensheid te beschadigen.

 

4.1 Via de omgeving

 • Raakshas stralen constant verontrustende geluiden uit zoals dat van een aardbeving of lopende machines in de omgevingen.

 • Vanwege hun aanwezigheid verspreidt zich een stinkende rotte geur in de atmosferen zonder dat er een bron van te vinden is.

 

4.2 Materiële/Wereldse level

 • Raakshas creëren occasioneel scheuren en barsten in muren als ze kwaad zijn.

 • Ze creëren vochtigheid onder de zitplek waar iemand zit en chant.  

 

4.3 Op een lichamelijke level 

 • Gemis aan eetlust

 • Jeuk
 • Duizeligheid

 • Activering van constante verontrustende geluiden nabij de oren, dat leidt tot verdoofdheid door de versperring van vreemde geluiden.

 • Ervaring van geduwd worden of ontwaakt worden door aanraking terwijl een persoon in meditatie verkeert.

 

4.4 Op een mentale level 

 • Gebrek aan slaap in de nacht maar zich overdag zelfs slaperig voelen. 

 • Gedachten over het slaan en mishandelen of pijnigen van anderen.

 • Personen die aangetast zijn door Raakshas staan anderen niet toe om spirituele oefening te doen.

 

5. Geneeswijze 

 • Op een individuele level: Blazen van Heilige as op het gezicht, dhoop op de rug, toepassing van objecten gebruikt door Heiligen zoals papier met Hun handschrift erop.

 • Gerelateerd tot de omgeving: Branden van SSRF wierookstokken.

Opmerking: Het spirituele level van de spirituele heler moet minstens 20% meer zijn dan dat van de spook die de persoon aantast of in bezit heeft genomen, wil de spirituele genezer de ontroerde persoon kunnen helpen. Als een persoon met externe spirituele geneeswijzen wordt behandelt, voelt hij of zij zich voor een tijdje wel beter, maar om permanent van het leed (welke ons in vele gevallen al sinds vele geboortes volgt) af te kunnen komen, is het belangrijk om spirituele oefening te doen en voornamelijk constante en blijvende positiviteit te activeren binnenin ons. Alleen dan is het mogelijk om een permanente genezing te kunnen verkrijgen. Als we de spirituele heling complementeren met chanten tijdens de heling, dan wordt het leed in een kortere periode overmeesterd.