Wat is het spirituele perspectief op het contacten van mijn overleden familieleden via een medium of via een Ouija-bord?

Het volgende zijn de redenen waarom het ongunstig is:

  1. De meeste mediums hebben niet een hoge level zesde zintuig bekwaamheid noch het spirituele level om de werkelijke identiteit van de energie te onderscheiden tot wie ze praten. In bijna alle gevallen, is het een spook die probeert te communiceren met ons, in plaats van onze voorvaderen of onze dierbaren die tevoorschijn komen. Deze spoken kunnen onze overleden voorvaderen in hun macht hebben, soms halen ze persoonlijke informatie uit hen op, om ons op te lichten zodat we gaan denken dat we inderdaad praten met onze voorvaderen. Dit gebeurt zelfs als de voorvaderen geen informatie willen geven aan de spoken. Spoken hebben ook de bekwaamheid om de geest van een voorvader binnen te dringen en er informatie uit vandaan te halen. Soms laten de spoken opzettelijk de voorvaderen tevoorschijn komen maar forceren ze om verkeerde informatie te verschaffen over hun nakomelingen en aldus raken de nakomenling misleidt.
  2.  In bijna alle gevallen, zijn mediums die zich op lagere spirituele levels bevinden bezeten door spoken zonder zich ook maar bewust te zijn van de geringste suggestie. Ook doen de meeste mediums dit voor geld en/of roem. Spoken gebruiken zulke verlangens in de medium om hun controle over hen te vergroten. (Zie het artikel – Wie zijn waarschijnlijker slachtoffer te worden van een aanval door spoken?) Om een bredere en diepere invloed in effect te brengen, vergroten ze soms de bekwaamheid van de medium. De medium interpreteert deze verbeterde bekwaamheid als een signaal van hun persoonlijke progressie, maar dit zit erg ver van de waarheid af. Uiteindelijk misleidt de spook andere mensen via de medium.
  3. Aan de andere kant is het zo dat mediums die een hogere spirituele kracht hebben, in het algemeen een paar spoken onder hun controle hebben. Ze gebruiken deze spoken om informatie te winnen over de mensen die naar ze toekomen en die de behoefte hebben om hun overleden dierbaren te contacten.
  4. Soms horen we over ‘’ghost whisperers’ die onze voorvaderen helpen door ze stuwkracht te verlenen in het hiernamaals. Een ‘ghost whisperer’ is een ander woord voor een medium die kan communiceren met de entiteiten van de dood. Maar, tenzij een ‘ghost whisperers’ zich boven de 70% spirituele level bevindt, oftewel op het level van Heiligheid, is het zowat onmogelijk om welke subtiele lichaam dan ook helpen voort te stuwen naar de hogere positieve zones van bestaan vanuit een Aardsgebonden bestaan.
  5. Het proberen om overleden familieleden te contacten verhoogt alleen maar hun gevoel van gehechtheid voor ons en andersom ook nog eens. De overleden voorvaderen kunnen de pijn en het rouwen van hun overlevende familieleden waarnemen en raken hierdoor weer aangetrokken tot het aardse atmosfeer van bestaan. Dit zorgt voor obstakels in de bekwaamheid van het subtiele lichaam om verder te gaan en zich te ontwikkelen in het leven na de dood.
  6. Alleen een persoon, die een Heilige is (oftewel zich boven het spirituele level van 70% bevindt), kan daadwerkelijk accurate informatie achterhalen vanuit de spirituele dimensie over iemand’s overleden voorvaderen. Ze zijn in staat om te onderscheiden of er nou contact wordt gemaakt met de betreffende bezorgde voorvader of dat een spook zich voordoet als een voorvader om ons te misleiden. In het heden, zijn er minder dan 10.000 van deze ontwikkelde mensen levend op Aarde en ze bemoeien zich in het algemeen nooit met het helpen van mensen om ze te laten communiceren met hun dode familieleden.
  7. In het geval van een Ouija-bord is er alleen 10% kans van het in aanraking komen met iemand’s overleden voorvaderen. Maar de keerzijde is dat er ook een 90% kans is van het in aanraking komen met een spook die tevoorschijn komt en zich begint voor te doen als een voorvader. Wat schadelijker is, is dat de spook de medium kan gebruiken van het Ouija-bord hetzelf om de betrokken persoon in deze kwestie in bezit te nemen.

Het verliezen van een dierbare kan een traumatische ervaring zijn en we kunnen het verlangen hebben om ze te contacteren om te zien of ze in orde zijn. Maar de beste dienst die we aan onze overleden familieleden kunnen verlenen is om iedere inspanning te maken om ze te laten gaan. Zodat ze kunnen doorgaan met hun navolgende traject in het hiernamaals. Evenzo, is de beste manier om ze te waarderen en onze liefde voor hen te tonen door ze te laten gaan. Het communiceren met overledenen heeft absoluut geen spirituele waarde en zal alleen een verlies creëren voor zowel de voorvader als voor de nakomeling. Het is belangrijk en voorspoedig om het verdriet van het verliezen van een dierbare te kanaliseren, naar het doen van spirituele oefening en door het chanten van de spirituele beschermende chant van Sree Gurudev Datta. Dit zal niet alleen helpen de pijn dat we ervaren te verminderen maar het zal ook de overleden dierbaren daadwerkelijk helpen in hun leven na de dood.