Welke personen worden beïnvloedt door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) of op gemunt voor demonische

 

1. De hoofdoorzaak van het beïnvloedt worden of op gemunt worden door een spook (demon, duivel, negative energie, etc.) voor bezetenheid

Allereerst, laten we de onderliggende hoofdreden begrijpen achter waarom een spook een persoon wellicht kan najagen om hem of haar te vertroebelen of in bezit zou willen nemen.

 

Why possess

 

 1. Als een geef-en-neem account aanwezig is dat gesetteld moet worden tussen een spook en een persoon: Als de spook enige leed heeft moeten ondergaan door de persoon, zal het om wraak zoeken.

 2. Om controle over een persoon te verkrijgen om zijn of haar verlangens en hunkeringen te kunnen vervullen via het medium van de vertroebelde persoon: De spook neemt meestal een persoon in bezit van wiens verlangens matchen met zijn of haar eigen verlangens omdat het dan veel gemakkelijker is om ze te tot vervulling te kunnen brengen.

 3. Als een persoon de spook heeft beledigd of woedend heeft gemaakt, of bewust of onbewust: Bijvoorbeeld, urineren op een boom waar de spook op verblijft.

 4. Om de pogingen van een persoon die betrokken is in de verspreiding van Spiritualiteit te stoppen: Een persoon die alleen individuele spirituele oefening doet (oftewel alleen voor zijn of haar eigen spirituele groei) ondergaat voornamelijk interne zuivering. Aan de andere kant, de persoon die spirituele oefening doet voor het welzijn van de samenleving verkrijgt zowel interne zuivering en draagt ook enorm bij aan de versterking van het subtiele basis Sattva component in de atmosfeer.

  Dit verhindert de spook gigantisch omdat het tegenstrijdig is met de erg hoge basale Raja-Tama aard van de spook. Dat is waarom de spook aanvalt en verontrusting veroorzaakt voor de zoeker die spirituele oefening doet voor het welzijn van de samenleving. De zoeker die spirituele oefening doet voor het welzijn van de samenleving wordt eerder in zijn of haar spirituele groei met hogere intensiteit aangevallen. Maar de persoon is ook veel meer beschermd en gezegend door Heiligen en God. De persoon verkrijgt ook de aanvullende voordelen van het doen van spirituele oefening voor het welzijn van de samenleving.

 5. Als een persoon een plaats bezoekt dat nagejaagd wordt door een spook, kan hij of zij bemoeilijkt worden door de spook.

2. Enkele statistieken over de oorzaken achter aanvallen door spoken

• Het volgende table geeft de betrekkelijke plausibiliteit aan van oorzaken achter het vertroebeld raken door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)

Reden achter een aanval door spoken

%

1. Om het account van karma met de persoon waarop die het doelwit is te voltooien

30

2. Om de wensen van de spook te vervullen

30

3. Als de spook kwaad is gemaakt

10

4. Om de verspreiding van Spiritualiteit te stoppen dat ondernomen wordt door het doelwit (de zoeker)

5

5. Bezoek aan nagejaagde plaatsen door het doelwit (de zoeker)

4

7. Onbekend of Overige

21
Totaal 100

• Een andere kern statistiek is het motief voor de aanval. In 90% van de kwesties waarin een spook een persoon ontroerd of 10% van de gevallen valt het een persoon vanuit zijn of haar eigen wil aan.

3. Wie zijn vatbaarder om ten prooi te vallen voor aanvallen door spoken?

Spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) vinden het makkelijk om de volgende soorten mensen aan te vallen en te bemachtigen. (Opmerking: Om dit artikel beter te kunnen begrijpen raden wij u aan dat u eerst het artikel leest over de drie subtiele basis-componenten.)

 • Met een lichamelijke ziekte: Iedere ziekte dat een persoon ontroerd, betekent in principe dat er een toename is in het subtiele basis Tama component met een assistentie van een afname in het Sattva component. Het Tama component neemt aanzienlijk toe als de ziekte gestreng is en uitgerekt in tijd.

  Een hogere Sattva invloed verzekert bescherming tegen spoken, terwijl het zo is dat als het Sattva component laag is, het gemakkelijker is voor spoken om de persoon te vertroebelen of om toegang te verkrijgen middels het Tama overheersende atmosfeer in de locatie en in de persoon. Omdat spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) overheersend gemaakt zijn uit Tama en Raja subtiele componenten, “schieten” ze op de wond of beschadigde plek als een gat van toegang naar de persoon.

 • Met een zwakke geest: Deze personen zijn erg makkelijke prooien of slachtoffers voor spoken. De persoonlijkheidsdefecten zoals woede, hebzucht, erg gevoelig of emotioneel zijn, etc. zijn net als wonden in onze verstand. Deze zijn ook weer hoge Raja-Tama of Tama-Raja plekken in onze geest. De persoonlijkheidsdefecten functioneren daarom als een zeer gemakkelijke poort voor spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Als de demonische bezetenheid eenmaal in ontwikkeling is, gebruiken de spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) de persoonlijkheidsdefecten van hun doelwitten om ze te bemachtigen. Ze versterken ook de frequentie van deze defecten, bijvoorbeeld iemand die van zichzelf al erg emotioneel is maken ze dan overvloedig en overdreven emotioneel. Dit verzwakt verder de geest van de persoon dat ervoor zorgt dat de demonische bezetenheid zich continueert op een duurzame basis.

Het principe is dat de spiritueel sterkere persoon wint. Als de spook meer spirituele kracht heeft dan de persoon die zal worden aangevallen, dan kan de spook het doelwit verstoren of in bezit nemen allemaal volledig op eigen wil, waarin de wil van de “prooi” niet veel waarde heeft.

Als een persoon een hogere spirituele level heeft, is zijn of haar verweer tegen een aanval sterker als resultaat van:

 • Zijn of haar eigen spirituele kracht

 • Hogere bescherming dat de persoon vanuit God ontvangt