Waarom worden mensen seriemoordenaars en massamoordenaars?

 

1. Inleiding

Om de zoveel tijd raakt de wereld geshockeerd door enkele brutale moordzaken. De dodingen kunnen hebben plaatsgevonden vanwege seriemoordenaars of massamoordenaars.

Er zijn verschillen tussen massamoordenaars en seriemoordenaars:

  • Massamoordenaars doden een aantal mensen op één moment en op één plaats. Massamoordenaars vallen gewoonlijk scholen, universiteiten en restaurants aan omdat ze geloven dat het een plaats is dat kan zorgen voor een maximaal moord-effect. Ze gaan vaak dood op het moment van de meervoudige afslachtingen, of middels zelfmoord of vanwege actie van de politie. Maar zelden geven ze zichzelf over aan de politie na het plegen van de dodingen.

  • Seriemoordenaars aan de andere kant, doden een persoon op één moment en gaan tot verre eindes om observatie en gevangenname te vermijden.

De Verenigde Staten blijkt het hoogste aantal van seriemoordenaars te beschikken.

2. Waarom worden mensen seriemoordenaars of massamoordenaars?

Ieder probleem kan zijn oorzaak hebben in een of meer van de 3 dimensies namelijk, vanuit het grofstoffelijke platform, het psychologische platform en het spirituele vlak. Spirituele onderzoek heeft aangetoond dat de belangrijkste hoofd-oorzaak voor een persoon om seriemoord en massamoord te plegen, in de spirituele dimensie ligt. Het volgende grafiek toont een uiteenzetting van de redenen waarom een persoon seriemoord en massamoord pleegt.

Root causes of serial killings and mass murders

  • De psychologische factoren zijn keurig gerapporteerd in verschillende publicaties verkrijgbaar op het internet.

  • Wat betreft de spirituele factoren is het voornamelijk demonische bezetenheid door gemiddelde-level spoken van de 2de zone van de Hel. Zie de sectie over soorten spoken. In sommige gevallen zijn deze mensen al bezeten voor vele geboorten door dezelfde hogere-level spoken.

Het is om deze reden dat het erg moeilijk is om te voorspellen wanneer een massamoordenaar besluit te gaan moorden omdat de spook die hem beheerst het op ieder moment kan doen zonder enige signalen van waarschuwingen af te geven.

Betekent dit dat seriemoordenaars en massamoordenaars worden vrijgesproken van hun misdaad op een karmisch level??

Volgens de Wet van Karma moeten we vreugde ervaren of lijden aan de consequenties van onze handelingen en gedachten. Voor extreme daden zoals het doden van iemand moeten we op een spiritueel niveau heftig lijden of al in dit huidige leven of anders in het navolgende leven. Maar wat als een entiteit of een spook handelde via een persoon? En door het beheersen van de persoon, liet de spook de persoon wrede misdaden uitvoeren zoals seriemoord en massamoord. Is de bezeten persoon dan alsnog verantwoordelijk volgens de Wet van Karma?

Het antwoord is ja. De reden hiervoor is dat een spook toegang verkrijgt tot onze bewustzijn en ons beheerst vanwege onze eigen zwakheden of gevoeligheden. Deze gevoeligheden omvatten een hoge hoeveelheid van zonden verzameld vanuit vorige geboortes, incorrecte daden, persoonlijkheidsdefecten zoals angst en woede die leiden tot verontrusting en stress, gebrek aan spirituele oefening, etc. Zelfs massamoordenaars of seriemoordenaars die psychologisch beschadigd zijn lopen zonden op voor hun misdaad. De reden is dat, zij in principe psychologisch in de war zijn vanwege een bepaalde grootschalige foutieve handeling of vanuit hun huidige geboorte of vanuit een vorige geboorte. Dit is de reden waarom ze alsnog verantwoordelijk zijn voor hun misdaden zelfs al zijn ze zich niet volledig bewust zijn van hun handelingen tijdens het uitoefenen van de misdaad.

Maar de mate van zonden opgelopen is minder dan als ze de handeling zouden uitvoeren zonder bezeten of psychisch beschadigd te zijn in vergelijking tot een gemiddelde persoon die ‘in orde’ is en met een helder bewustzijn dezelfde misdaden begaat.

Het volgende grafiek geeft het betrekkelijke verschil aan.

 

Massamoordenaars zoals Hitler zouden exponentieel meer dan 100 op de bovengenoemde relatieve toonschaal van zonden oplopen.

3. Samenvatting

Spirituele hoofdoorzaken van problemen kunnen alleen volledig worden hersteld middels spirituele wijzen. Regelmatige spirituele oefening volgens de 6 basis-principes van spirituele oefening is de enige zekere weg van ons te beletten van dat een spook ons zal komen beheersen. Spirituele oefening is ook de enige zekere manier van het beschermt worden van de aanval van massamoordenaars en seriemoordenaars.