1. Over vreugde

1.1 Laten we vanaf het allereerste punt beginnen

Het helpt altijd om een zoektocht te beginnen door het identificeren van onze persoonlijke doel in het leven.

In het hedendaags heeft een ieder van ons een erg druk leven. Het komt maar zelden voor dat we de tijd nemen om even met onze gedachten stil te staan bij onze leven en het vanuit een ‘helikopter view’ te bekijken.

Goal

Dus wat is uw doel in het leven?

Heeft u de korte termijn en lange termijn doelen al vastgesteld om uw doel te bereiken?

Heeft u enkele van uw doelen die u had gepland al behaald?

Of is uw doel veranderd na verloop van jaren van tijd?

U kunt deze artikelen gebruiken om uw leven voor uzelf te bespiegelen en de directie ervan in overweging te nemen.

Laten we eens proberen te analyseren wat het voornaamlijkste doel van iedere mens is. Als u om u heen kijkt, zal u waarnemen dat een ieder van ons er anders uit ziet, we komen allemaal vanuit verschillende achtergronden, we hebben afzonderlijke persoonlijkheden, niettemin is er een aspect dat gemeenschappelijk is in een ieder van ons.

Deze ene gemeenschappelijke ambitie dat ieder mens met elkaar verbindt, ongeacht het geloof, geslacht en de sociale of financiële conditie, is het verlangen om gelukkig te zijn. En in deze missie staat onze soort er niet alleen voor. Ieder levend wezen, van het kleinste mier tot de meest vorstelijke olifanten zijn op zoek naar geluk. Laten we eens het voorbeeld nemen van een mier. Het zal zich weghaasten vanuit een zorgwekkende situatie en het zal vervolgens op zoek gaan naar een plezierige situatie. Dus als het dichtbij vuur komt, zal het vluchten, maar het zal zich welgemoed verplaatsen naar een klein hoopje van suiker.

Als we hierover zullen nadenken, streven wij allemaal niet naar verlengde aangename situaties? Als we niet hard werken om geluk te verkrijgen, dan maken we op zijn minst inspanningen om onplezierige situaties te vermijden. Bijvoorbeeld, we repareren spoedig de TV als het niet meer naar behoren werkt omdat we niet het plezier willen missen van het kijken naar onze favorite programma’s.