Wat is het doel van het leven?

 

1. Voorwoord over het doel van het leven

Zo nu en dan, horen we telkens weer dezelfde cliché vraag, “Wat is de betekenis van het leven?” of “Wat is het doel van het leven?” of “Waarom worden we geboren?”. In de meeste gevallen, hebben we onze eigen mening of perspectief over wat onze doel in het leven is. Maar vanuit een spiritueel perspectief, zijn er twee hoofdzakelijke redenen waarom we geboren worden. Deze redenen definiëren het doel van onze levens op een meest basale level. Deze redenen zijn:

  • Om het geef-en-neem account te voltooien die we hebben met verschillende mensen.

  • Om spirituele vooruitgang te maken met het finale doel van het fuseren of versmelten met God, en daarom dus uit de cyclus van geboorte en dood gaan.

2. Voltooien van onze geef-en-neem account

Over vele levens, verzamelen we vele geef-en-neem accounts welke een directe resultaat zijn van onze activiteiten en handelingen. De accounts kunnen positief of negatief zijn, afhankelijk van de positieve of negatieve aard van onze handelingen. Als vuistregel, is ongeveer 65% van onze levens in het huidige tijdperk voorbestemd (niet in onze controle) en 35% van onze levens worden beheerst door onze eigen vrije wil. Alle grootschalige gebeurtenissen in onze leven zijn meestal voorbestemd. Deze voorvallen omvatten onze geboorte, de familie waarin we geboorte nemen, de persoon (of personen) met wie we trouwen, de kinderen die we hebben, serieuze ziekten en het moment van onze dood. De vreugde en pijn die we geven en ontvvangen van dierbaren en kennissen zijn doorgaans simpelweg een geval van voorafgaande geef-en-neem accounts die de manier bepalen hoe onze relaties met anderen ontwarren en uitlopen.

 

 

Echter, zelfs onze levenslot in het huidige leven is slechts een fractie van het verzamelde geef-en-neem account dat we over vele levens hebben verzameld.

In onze levensloop is het zo dat, alhoewel we onze geef-en-neem account en lot die gereserveerd zijn voor deze bijzonder levensperiode van ons voltooien, we ook terechtkomen in situaties waarbij we meer accounts creëren door gebruik te maken van onze eigen wil. Dit heeft vult uiteindelijk onze totale algehele geef-en-neem account aan, bekend als het verzamelde account. Als resultaat, moeten we weer geboorte nemen om verdere geef-en-neem accounts te settelen en blijven zodoende dus vasthaken in de cyclus van geboorte en dood.

Zie het artikel over, “Verlossing van de cyclus van geboorte en dood” omdat het uitlegt hoe we vast komen te zitten in het moeras van stoffelijke ellende, oftewel de cyclus van geboorte en dood.

3. Maken van spirituele ontwikkeling

Het ultieme in spirituele ontwikkeling in iedere Spirituele pad is het fuseren met God. “Fuseren met God” betekent het ervaren van God binnenin ons en overal rondom ons heen en dat we ons totaal niet identificeren met onze vijf zintuigen, geest en intellect. Dit gebeurt pas op de 100% spirituele level. De meeste mensen in de tegenwoordige wereld bevinden zich op de 20-25% spirituele level en zijn negatief ingesteld aangaande enige spirituele oefening voor spirituele ontwikkeling. Ze identificeren zich ook heftig met hun 5 zintuigen, geest en intellect. Dit wordt weerspiegelt in onze levens als we ons voornamelijk focussen op onze uiterlijk of arrogant zijn over onze intelligentie of succes.

Als we door het doen van spirituele oefening groeien naar het spirituele level van 60% (samashti) of 70% (vyashti), worden we verlost van de cyclus van geboorte en dood. Na deze spirituele level, kunnen we iedere resterende geef-en-neem accounts die we dan nog hebben settelen vanuit de hogere subtiele zones van Mahaaloka en hoger. Soms echter, kunnen mensen van hoger dan 60% (samashti) of 70% (vyashti) spirituele level ervoor kiezen om geboren te worden op Aarde om de mensheid in Spiritualiteit te begeleiden.

 

Spirituele ontwikkeling is alleen mogelijk middels spirituele oefening dat voldoet aan de 6 basis-principes van spirituele oefening. Spirituele stromingen die de zes basis-principes van spirituele oefening niet volgen leiden tot stagnatie in een individu’s spirituele ontwikkeling.

Zie het artikel over “Het belang van het Aardse zone van bestaan in de kans om spirituele oefening te kunnen doen in vergelijking tot spirituele zones zoals de Hemel en de Hel.

4. Wat betekent dit in termen van onze levensdoelen?

De meesten van ons hebben onze eigen doelen in het leven. Deze doelen kunnen bestaan uit het worden van een arts, rijk en beroemd willen worden of onze land te vertegenwoordigen vanuit een zekere sector, etc. Wat het doel ook maar is voor de kolossale meerderheid van ons, vaker dan niet, gaat het om een wereldse zaak. Onze gehele onderwijssysteem is zodanig in elkaar gezet om ons te helpen om deze wereldse doelen na te streven. Ook als ouders, prenten we hetzelfde wereldse doel in onze kinderen in door hen aan te moedigen dat ze moeten studeren en professies moeten uitoefenen die hen meer financiële voordeel zullen verschaffen in vergelijking tot onze eigen professie.

We kunnen ons afvragen, “Hoe is het hebben van deze wereldse doelen afgestemd op het spirituele doel van het leven en de reden voor onze geboorte op Aarde?”

Het antwoord is tamelijk simpel. We streven naar wereldse doelen, voornamelijk om voldoening en vreugde te verkrijgen. De bezigheid van de ontastbare “superlatieve en eeuwige vreugde” is intrinsiek wat al onze handelingen teweegbrengt. Maar, zelfs nadat we onze wereldse doelen hebben vervult, is het resulterende geluk en bevrediging ervan maar van korte duur, we zoeken dan vervolgens naar de volgende droom om achter na te kunnen jagen.

“Superlatieve en eeuwigdurende vreugde” kan alleen verkregen worden door spirituele oefening dat voldoet aan de zes basis-principes van spirituele oefening. Het hoogste vorm van vreugde is Gelukzaligheid, een fractie van God. Als we fuseren met God, ervaren ook wij eindeloze Gelukzaligheid.

Dit betekent niet dat we moeten opgeven wat we aan het doen zijn en ons slechts moeten focussen op spirituele oefening. Wat het wel betekent is, dat alleen als we met spirituele oefening starten en het combineren met het wereldse leven dat we leiden, we in staat zullen zijn om superlatieve en onophoudelijke vreugde te kunnen ervaren. De voordelen van spirituele oefening zijn in detail besproken in onze sectie over “Spirituele onderzoek voor eeuwigdurende gelukzaligheid”.

Kortom, hoe meer onze levensdoelen in lijn zijn met de intentie van spirituele ontwikkeling, hoe rijker oftewel expansiever onze levens worden en hoe minder pijn we zullen ervaren van het leven. Het volgende is een voorbeeld van hoe onze perspectief in het leven verandert als we spiritueel ontwikkelen en volharden.
 

5. Voorbeeld van hoe een wereldse leven kan werken met spirituele doelen

In SSRF, hebben we een aantal vrijwilligers, die God dienen door hun tijd en werkervaring op te offeren aan Hem. Bijvoorbeeld:

  • Een van onze leden is een IT raadgever en kijkt naar de technische aspecten van de website gedurende zijn vrije tijd.

  • Een van de leden van het redactionele team is een psychiater en helpt in het controleren van de informatie dat gepubliceerd wordt vanuit een medische en spirituele standpunt.

  • Een andere lid van SSRF reist naar verschillende landen als haar werk. Zij gebruikt haar vrije tijd om andere soortgelijke organisaties in dat land te introduceren aan de website van SSRF.

  • Een huisvrouw helpt om delicatessen te bereiden voor spirituele bijeenkomsten.

Leden van SSRF hebben een aanzienlijke positieve verandering in hun levens waargenomen door het toepassen van Spiritualiteit in hun levens. Een van de kernverschillen is een stijging in vreugde en een afname in verdriet. Zelfs als SSRF leden een situatie ervaren dat pijnlijk of traumatisch in aard is, hebben ze ervaren dat ze tegen de pijn ervan beschermt werden.

6. Wat is er verkeerd aan om weer en weer geboren te worden?

Soms denken mensen, “Wat is er nou verkeerd aan om herhalend geboren te worden?”

Als we steeds verdergaan in Kaliyug (het Tijdperk van Conflict), het huidige tijdperk van het Universum, zal het leven grotendeels beschadigd en belast worden met problemen en verdriet. Spirituele onderzoek heeft aangetoond dat op een wereldwijde schaal genomen, de gemiddelde mens slechts voor 30% van zijn of haar tijd gelukkig is, terwijl zo een gemiddelde persoon 40% van de tijd ongelukkig is. Voor de resterende 30% van de tijd bevindt zo een gemiddelde persoon zich in een neutrale conditie waarin hij of zij noch enige geluk noch enige verdriet ervaart. Bijvoorbeeld, als een persoon over de straat loopt of een wereldse taak aan het verrichten is, etc. en noch enige vrolijke noch enige verdrietige gedachten ervaart.

De voornamelijkste reden voor dit is omdat de meeste mensen zich op een lagere spirituele level bevinden. Daarom geven onze beslissingen en handelingen behoorlijk vaak pijn aan anderen of resulteren in een stijging van de raja en tama componenten in de atmosfeer. Als resultaat, raken we verwikkeld in het verzamelen van negatieve karma of geef-en-neem accounts. Daarom zullen de volgende geboortes van het merendeel van de mensheid, nog pijnlijker worden.

Terwijl de wereld gigantische ontwikkelingen heeft gemaakt in de economische, wetenschappelijke en technische processen of sectoren, zijn we nog armer dan vorige generaties in termen van vreugde, dat onze meest fundamentele doel in het leven is.

Omdat we allemaal eeuwigdurende vreugde willen ervaren; zullen wedergeboortes en toekomstige levens ons niet de superlatieve en eeuwigdurende gelukzaligheid verschaffen naar welke we zo graag verlangen. Alleen spirituele ontwikkeling en het fuseren met God zal ons duurzame en eeuwigdurende gelukzaligheid kunnen geven.