Een informele dialoog met Zijne Heiligheid Dr. Athavale over waar Hij nu alleen boeken schrijf over Spiritualiteit

De inzichten van Zijne Heiligheid Dr. Athavale in deze gehele artikel zijn vanuit het perspectief van het realiseren van het fundamentele spirituele doel van het leven dat Godsrealisatie is. In het artikel over “De studie van Spiritualiteit” beklemtoonden we dat als we richting het fundamentele doel van het leven willen gaan, we bij voorkeur boeken over Spiritualiteit moeten bestuderen die geschreven zijn door Heiligen of Guru’s. In een opvolgende artikel “Het effect van de auteur op boeken over Spiritualiteit”, vergeleken we het voordeel van boeken die geschreven zijn door auteurs van verschillende spirituele levels.

Dit artikel presenteert een informele conversatie gevoerd tussen Zijne Heiligheid Dr. Athavale en het redactionele team, toen de bovengenoemde artikelen werden geschreven. Het verschaft verschillende inzichten over waarom Heiligen bij voorkeur boeken over Spiritualiteit schrijven in tegenstelling tot boeken over Maya (de Gigantische Illusie).

Books and Journals on Clinical Hypnotherapy by His Holiness Dr J.B.Athavale

Vooraf de aanvang van Zijn spirituele oefening, was Zijne Heiligheid Dr. Athavale een onderzoeker in Klinische Hypnotherapie en publiceerde vele ‘witte papieren’ en boeken over het onderwerp. Hij ondernam ook vele jaren van onderzoek in Klinische Hypnotherapie in het Verenigd Koninkrijk. Na het doen van intense spirituele oefening onder de begeleiding van Zijn Guru, bereikte Hij Heiligheid en heeft daarna vele boeken over Spiritualiteit gepubliceerd. Er zijn meer dan 100 boeken in 12 verschillende talen gepubliceerd.

 

(Wij spreken Zijne Heiligheid Dr. Athavale liefhebbend aan als Param Pujya dat de uitdruking van “Zijne Heiligheid” in het Sanskrit is.)

H.H. Dr. J.B. AthavaleRedactionele team: Param Pujya, U heeft zoveel bladen en boeken gepubliceerd over Klinische Hypnose en Klinische Hypnotherapie en U bent ook rijkelijk erkend in vele landen als een autoriteit in het onderwerp. Maar toen U eenmaal startte met spirituele oefening, begon U alleen te schrijven over Spiritualiteit. Wat maakte deze verandering Param Pujya?

Zijne Heiligheid Dr. Athavale: Het hoofdzakelijke punt dat ik begreep is, dat Spirituele teksten tijdloos zijn terwijl andere onderwerpen gerelateerd zijn tot Maya (de Gigantische Illusie) en alleen bruikbaar zijn voor een beperkte tijdsperiode. Zelfs boeken over belangrijke voorvallen zoals India’s strijd voor vrijheid en de Franse Revolutie waren alleen van belang tot een beperkte sectie van de wereldbevolking, en dat ook maar voor alleen 30-40 jaar toen deze dingen gaande waren. De toekomstige generaties hebben alleen een vergankelijke interesse in de onderwerpen omdat ze plaatsvonden in het verleden, en wat er momenteel in heden gebeurt in hun levens neemt altijd de voorgrond. Maar als je Heilige teksten zoals de Bhagavad-gita, Bijbel, Koran en schrifturen en samenstellingen door Heiligen ziet, deze blijven voor eeuwen relevant voor mensen.

Het voornamelijkste verschil is dat Spirituele teksten geassocieerd zijn met de Absolute Waarheid of het Principe van God en zijn aldus tijdloos. Voor het doel van Godsrealisatie, is deze kennis overanderlijk en relevant voor iedere generatie ongeacht de tijd en plaats. Onderwerpen gerelateerd tot Maya zijn altijd relevant met referentie tot tijd, plaats en persoon en kunnen derhalve niet tijdloos zijn.

Redactionele team: Param Pujya, heeft U enige verschil ondervonden toen U een auteur was van boeken verwant aan Maya zoals Klinische Hypnotherapie en nu als een samensteller van Spirituele teksten?.

Zijne Heiligheid Dr. Athavale: In Spiritualiteit zijn we slechts samenstellers. Alle Absolute Kennis komt van God en de Universele Geest en Intellect en alles dat ik doe is het slechts samenstellen. Als we spirituele oefening doen en gezegend worden door een Guru (ontwikkelde spirituele gids) dan kunnen we met de Guru’s genade toegang verkrijgen tot Absolute Kennis.

Auteurs van boeken gerelateerd aan wereldse kwesties, moeten het onderwerp onderzoeken en informatie assimileren vanuit verschillende bronnen terwijl ze hun boek voorbereiden. Als Heiligen teksten schrijven over Spiritualiteit, geeft God Hemzelf de inspiratie en antwoorden. Een hoop tijd en energie wordt bespaard.

Zie het artikel over “Zesde zintuig – Universele Geest en Intellect

Gebaseerd op Mijn onderzoek over Klinische Hypnose en Klinische Hypnotherapie, waren de boeken die Ik schreef over de onderwerpen verwelkomd in verschillende landen over de gehele wereld zoals Australië en de Verenigde Staten. Ze gingen over de behandeling van patiënten, aldus konden alleen de patiënten en hun doktoren er voordeel van verkrijgen. Na 25 jaar van onderzoek en de onderzoek toe te passen in Mijn klinische oefening als een klinische hypnotherapist, werden slechts een aantal duizend kopies ervan verkocht. Aan de andere kant, de teksten die Ik schrijf over Spiritualiteit in het hedendaags zullen op een dag voor iedere persoon van belang zijn in deze huidige geboorte of op zijn minst in zijn of haar volgende geboorte. In de laatste 10 jaar, zijn meer dan 2,5 miljoen van deze teksten samengesteld door Mij over verschillende onderwerpen in Spiritualiteit in 12 talen verkocht.

Redactionele team: Param Pujya, om niet te benoemen de SSRF website hetzelf dat door tienduizenden aantallen van mensen over de gehele wereld, iedere maand wordt bezocht en dat ook enkele van ze heeft geholpen om een betere leven te kunnen leiden.

Universal Mind and IntellectZijne Heiligheid Dr. Athavale: Iedere schriftuur bezit daadwerkelijke waarde als het de lezer profijt verleent vanuit het perspectief van het fundamentele doel van het leven. Vanuit deze perspectief, verschaffen alle onderwerpen gerelateerd aan Maya beperkte informatie. Teksten over Spiritualiteit verschaffen ons met begeleiding tot aan de fase van Godsrealisatie en blijven met ons gedurende vele levens. Vanwege de samenstelling van verschillende onderwerpen over Spirituele wetenschap, is de spirituele nieuwsgierigheid van honderdduizend aantallen van lezers tevreden gesteld en dit blijft zich ook doorzetten. Vertrouwen in Dharma (Gerechtigheid) is “ontvlamd” geraakt binnenin hun. Duizenden mensen zijn begonnen met het praktiseren van een zekere vorm van spirituele oefening en aldus is er een tevredenheid dat mensen zich hebben voortgezet naar het fundamentele doel van het leven.

 

 

 

 


Kern-leringen vanuit het bovenstaande dialoog met Zijne Heiligheid Dr. Athavale over de waarde van het uitsluitend schrijven van boeken over Spiritualiteit

  • Vanuit het perspectief van het bereiken van het fundamentele doel van het leven zijn spirituele teksten tijdloos, terwijl andere onderwerpen gerelateerd zijn tot Maya (de Gigantische Illusie) en van belang zijn voor een beperkte periode van tijd.

  • Alleen spirituele teksten verschaffen voordeel aan de lezer in het bereiken van het fundamentele doel van het leven. Vandaar dus dat een persoon die dit daadwerkelijk volledig begrijpt, alleen boeken schrijft over Spiritualiteit. Zie ook het artikel dat de spirituele heling beschrijft dat plaatsvindt op de lezer door het Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) van een Heilige’s schrifturen.

  • Alle informative in een boek geschreven door een Heilige of een Guru komt van de Universele Geest en Intellect en vereist daarom geen referenties zoals een boek over een bepaalde aspect van Maya.

  • Spirituele boeken bezittenn maximale Chaitanya (Zuivere Bewustzijn) als ze geschreven worden door een Heilige of een Guru. Op deze level van spirituele ontwikkeling, zijn Zij, met de zegeningen van Hun Guru, in staat om de Universele Geest en Intellect binnen te kunnen treden.