Dutch-Study-of-Spirituality-03

1. Belang van de studie van Spiritualiteit

Studie van Spirituele wetenschap is integraalom ons het belang van waarom we spirituele oefening (sadhana) moeten doen te helpen begrijpen. Alleen wanneer het intellect overtuigd is over het belang van het praktiseren van Spiritualiteit kunnen we eensgezinde inspanningen maken om regelmatig spirituele oefening te doen. Het begrijpen van spirituele principes geeft ons de bekwaamheid om betere beslissingen te maken over onze leven en ook over onze spirituele oefening.

2. Wat moeten we studeren?

  • Idealiter moeten de boeken die we lezen ons duidelijke instructies geven op de weg voorwaarts gaande in spirituele oefening. De begeleiding gegeven in de boeken moet voldoen aan de zes basis-principes van Spiritualiteit.
  • Vanuit het perspectief van het lezen van spirituele teksten voor onze spirituele groei, moeten we bij voorkeur literatuur lezen dat geschreven is door Heiligen of Guru’s. Dit is omdat het Zuivere bewustzijn (Chaitanya) bevat. Wees a.u.b. alert op SSRF’s opmerking over de definitie van een Heilige en een Guru. Er is 100% Zuivere Bewustzijn in teksten geschreven door Heiligen van de hoogste orde in vergelijking tot 0-2% in het geval van spirituele teksten geschreven door andere auteurs van een lagere spirituele level. Dus door het lezen van spirituele boeken door auteurs van een lagere spirituele level, kunnen we maximaal enige kennis verkrijgen op het intellectuele level. Maar tijdens het lezen van spirituele teksten geschreven door Heiligen, krijgen we zelfs tijdens het lezen Zuivere Bewustzijn, dat het doel is achter het doen van spirituele oefening.
  • Tijdens het lezen van Heilige teksten moeten we er alert op zijn dat we onze inzicht niet beperken tot een beperkte sektische gezichtspunt. We moeten proberen om het af te stemmen met de alomvattende wetenschap van Spiritualiteit.
  • Tijdens het lezen van Heilige Geschriften moeten we begrijpen dat er een geïmpliceerde betekenis is voor de tekst. Het is belangrijk dat we de geïmpliceerde betekenis begrijpen en het toepassen in de praktijk. Anders, maakt het niet uit hoeveel honderden van periodieke lezingen van Heilige Geschriften we ondernmen, het zal namelijk maar weinig voordeel verlenen met betrekking tot onze spirituele groei. Dit is omdat een hogere spirituele level vereist is om in staat te kunnen zijn om de geïmpliceerde betekenis in een Heilige tekst te begrijpen. Onze spirituele level kan wellicht niet hoog genoeg zijn om de geïmpliceerde betekenis van de tekst te bevatten in overeenstemming met Spirituele wetenschap en wetenschap en overeenkomstig het te praktiseren.

3. Hoe moeten we studeren?

  • We moeten beginnen met het lezen van het voorwoord van de spirituele tekst, met als doel om de auteur’s of samensteller’s intentie achter het in elkaar zetten van de tekst te begrijpen. Dit zal ons ook helpen in het begrijpen van de context in welke de auteur of de samensteller de spirituele principes uitlegt.
  • We moeten onszelf vragen stellen op iedere stap om te controleren of we iedere zin van de tekst hebben begrepen. Als we dingen niet helemaal helder hebben op iedere of enige punt, dan moeten we het verduidelijkt krijgen van onze spirituele gids of de dirigent van de satsang die we bijwonen.
  • Als eenmaal een bijzondere sectie van de tekst duidelijk is, moeten we het aan iemand in onze eigen woorden verklaren. Het uitleggen van een concept aan een andere persoon en hem aanmoedigen om vragen te stellen is een goede manier om te kijken hoe goed we het bijzondere concept hebben begrepen.
  • We moeten kijken of we op enige moment hetgene hebben ervaren dat we aan het studeren zijn en moeten onszelf afvragen dat zo niet, waarom dit zo is. Als we niet een zekere Waarheid hebben ervaren in de Heilige tekst betekent het dat we nog meer spirituele oefening moeten doen.
  • We moeten specifieke plannen maken om toe te passen wat begrepen is en van tijd tot tijd beoordelen of we de signalen van verwachte ontwikkeling aan het ervaren zijn.
  • We moeten dezelfde tekst van tijd tot tijd bestuderen. Dit is omdat met toename in spirituele level de bekwaamheid om de tekst te begrijpen, de capaciteit om het toe te passen, etc. toeneemt.

3.1 Hoe lang moeten we studeren?

Zoekers in de primaire fase: In deze fase, moeten we lezen ‘slechts voor het lezen hetzelf’, dat is, om enige geloof in Spiritualiteit en in de oefening ervan te ontwikkelen. We moeten die Heilige teksten lezen die minimale of geen discrepantie bevatten tussen de letterlijke en geïmpliceerde betekenis.

Later, als we spirituele ervaringen beginnen te krijgen na het praktiseren van Spiritualiteit, bewijst deze lezing nuttig voor hun bevestiging. Bijvoorbeeld, als we de aroma van een wierook-stok (udabatti) ervaren zonder dat er een wierook-stok wordt aangestoken, zijn we noch verbaasd en noch peinzen we erover, als we er alreeds over hebben gelezen en realiseren dat het een spirituele ervaring is.

Zoekers in de gemiddelde fase: In deze fase is studie niet zo essentieel omdat we nu vertrouwen hebben in Spiritualiteit. Maar we hebben nog geen spirituele ervaringen van een hogere level. Shri (Shrī) Shankaracharya heeft gezegd dat, ‘De wikkeling van woorden is een gigantische woud dat de geest laat dwalen en creëert verwarring’. Dit duidt op dat overtollige studie ook kan resulteren in verwarring. Behoorlijk vaak komen we langs mensen die klem zitten in theologische debatten en in een web van spirituele woorden die nooit hogere spirituele condities van spirituele emotie (bhav) of Gelukgzaligheid hebben ervaren. Voor mensen die te maken hebben met deze type obstakel, is het het beste om meer te focussen op het praktiseren van Spiritualiteit overeenkomstig de zes basis-principes van spirituele oefening.

4. Meest belangrijk

Als we geen spirituele oefening ondernemen tegelijkertijd met studie, is ere en risico van het niet maken van spirituele ontwikkeling vanwege de hoogmoedigheid verkregen als resultaat van vraatzuchtige studie en de kennis erdoor verkregen. Er is geen vervanging voor het beoefenen van Spiritualiteit en onze gehele studie moet actief gericht zijn op het verkrijgen van hogere levels van spirituele oefening.