MALAY_chanting-vs-meditation
1. Meditasi dan pengucapan dan pengulangan – pengenalan

Pada masa kini meditasi dinasihatkan secara meluas sebagai amalan yang membantu menenangkan minda, melegakan daripada stres, mencapai tahap konsentrasi yang lebih tinggi atau relaksasi, dsb. Dalam artikel ini kita menerangan perbezaan di antara meditasi dan pengucapan dan pengulangan, mengapa meditasi adalah sukar untuk dicapai pada masa ini and mengapa pengucapan dan pengulangan mempunyai nilai yang lebih tinggi kepada mereka yang mencari pertumbuhan rohani.

2. Definisi pengucapan dan pengulangan dan meditasi

Dalam artikel ini kita menggunakan istilah ‘meditasi’ sebagai rujukan kepada super minda sedar, keadaan tidak berfikir. Keadaan ini dialami selepas amalan intensif.

Pengucapan dan pengulangan adalah pengulangan Nama Tuhan.

3. Perbandingan di antara meditasi dan pengucapan dan pengulangan

Jadual di bawah menunjukkan mengapa pada era Kaliyug kini pengucapan dan pengulangan adalah lebih bermanfaat daripada meditasi.

Meditasi Pengucapan dan pengulangan
1.Keterbatasan amalan rohani A. Berapa ramai orang yang boleh melakukannya? Sedikit Banyak
B. Selama berapa lama hal tersebut boleh dilakukan dalam sehari? Beberapa jam Berjam-jam
C. Alasan Terdapat beberapa keterbatasan dalam meditasi kerana individu tersebut perlu duduk di sesuatu tempat tertentu, konsentrasi dengan pernafasannya dan konsentraksi mindanya Tidak ada batasan-batasan dalam pengucapan dan pengulangan kerana tidak kira di mana seseorang berada, dia boleh mengucap dan mengulang
2.Alasan-alasan untuk mendapat manfaat yang kurang atau lebih 1. Seorang individu tidak boleh melakukan khidmat kepada Kebenaran Mutlak (satseva) melalui meditasi 1. Seorang individu boleh melakukan khidmat kepada Kebenaran Mutlak (satseva) melalui pengucapan and pengulangan.
2. Tidak ada tanggapan baru tercipta di minda bawah sedar seperti tanggapan yang tercipta disebabkan oleh pengucapan dan pengulangan. Maka ia mengambil masa yang lama untuk memansuhkan tanggapan-tanggapan yang banyak daripada kelahiran individu dan menyucikan minda. 2. Suatu tanggapan pengucapan dan pengulangan tercipta di minda bawah sedar individu, tanggapan kelahiran lalu dimansuhkan dan ia mengambil masa yang kurang untuk menyucikan minda.
3. Ia adalah munasabah untuk kekal dalam perhubungan dengan Tuhan, namun dalam Kaliyug sangat sedikit orang yang mampu mencapai ini melalui meditasi. 3. Ia adalah mungkin untuk kekal secara berterusan berhubungan dengan Tuhan.

4. Faedah-faedah praktis dari pengucapan dan pengulangan berbanding dengan meditasi

Berikut adalah analisis yang lebih mendalam mengenai faedah-faedah praktis pengucapan dan pengulangan berbanding dengan meditasi.

Amalan rohani yang tidak terganggu: Dalam meditasi kita perlu duduk dalam posisi tertentu. Akibatnya, jika kita menderita daripada sakit belakang maka untuk duduk dalam posisi tersebut akan menjadi sukar. Pengucapan dan pengulangan tidak terikat kepada sebarang batasan. Tambahan pula, masa yang diperlukan untuk memasuki keadaan meditasi apabila mengamalkan meditasi tidak perlu dalam pengucapan dan pengulangan.

Amalan rohani yang berterusan: Meditasi tidak boleh dilakukan secara berterusan sepanjang hari, tetapi pengucapan dan pengulangan boleh dilakukan berterusan. Ia adalah penting untuk melakukan amalan rohani yang berterusan untuk bersatu dengan Prinsip Tuhan.

Pengurangan dalam kesukaan dan tidak suka: Kita boleh mengucap and mengulang semasa makan. Apabila minda kita menjadi asyik dalam pengucapan dan pengulangan, kita biasanya lupa apa yang kita makan dan ini membantu kita mengurangkan kesukaan dan tidak suka kita. Jika kita terus berucap dan berulang apabila melakukan setiap aktiviti, maka semua tanggapan-tanggapan akan berkurangan secara beransur-ansur. Ini tidak berlaku apabila kita mengamalkan meditasi.

‘Keadaan sedar’ berterusan atau pengalaman rohani mengenai Tuhan: Pencari yang mengamalkan meditasi masuk ke keadaan terjaga daripada keadaan meditasi sejak adanya tarikan ke dimensi fizikal. Sebaliknya, apabila pengucapan dan pengulangan berterusan maka kita terus berada dalam ‘keadaan sedar’, iaitu dalam kata lain kita terus berada dalam keadaan meditasi.

Daya tarikan ke dimensi fizikal: Tanggapan-tanggapan dalam minda bawah sedar menarik kita ke dimensi fizikal. Semasa meditasi keupayaan minda bawah sedar hanya disekat dan tidak dihapuskan. Melalui pengucapan dan pengulangan ia dihapuskan hingga ke tahap maksimum.

Munculnya pemikiran-pemikiran halus: Menjaga minda dalam keadaan tanpa berfikir (thoughtless) bermaksud tidak memberi perhatian kepada yang di luar dan di dalam. Namun dalam keadaan tanggapan halus akan muncul pada waktu-waktu tertentu atau lainnya. Sebaliknya, apabila kita konsentraksi dalam Nama Tuhan, disebabkan pemesongan pemikiran lain atau pengwujudan pusat kebaktian/pengabdian tanggapan halus tidak muncul. Pengucapan dan pengulangan adalah lebih unggul dari keadaan minda tanpa pemikiran.

Pengalaman rohani dan tahap rohani: Pengalaman rohani yang dipunyai oleh seseorang semasa dalam keadaan meditasi tidak menunjukkan tahap rohaninya. Sebaliknya, pengalaman rohani daripada pengucapan dan pengulangan boleh. Sebagai contoh, mencapai keadaan tanpa berfikir dalam meditasi tidak menunjukkan bahawa seseorang telah mencapai realisasi diri, manakala mengalami pengucapan dan pengulangan yang berterusan berlaku secara automatik merupakan indikasi tahap rohani 40%.

Pengalaman rohani yang sejati dan palsu: Pengalaman rohani yang dialami melalui pengucapan dan pengulangan adalah nyata kerana mereka terjadi sebagai hasil penyatuan dengan Nama Tuhan, manakala pengalaman kekosongan atau tanpa berfikir dalam meditasi adalah ilusi kerana seseorang tidak sedar akan pengalamannya. Apabila seseorang mengucap dan mengulang, disebabkan oleh kesedaran, seseorang benar-benar mengalaminya.

Mengalami pelbagai keadaan: Dalam meditasi kita mengalami keadaan seperti mayat (corpse-like state), manakala pengucapan dan pengulangan memberi kita pengalaman Kesedaran Tuhan (Chaitanya).

Keadaan buatan dan amali: Meditasi adalah suatu keadaan buatan sedangkan pengucapan dan pengulangan memberi kita keadaan amali atau semula jadi berhubungan dengan Tuhan.

Ego:

MALAY_chanting-vs-meditation-ego-tableEgo adalah sangat kuat dan sukar untuk diatasi melalui meditasi disebabkan oleh beberapa alasan:

  • Ia adalah tidak mudah untuk mencapai perhubungan dengan Prinsip Tuhan semasa meditasi, kerana idea dan pengalaman bahawa seorang secara nyata terpisah daripada Tuhan tetap kuat. Perasaan bahawa “Saya terpisah daripada Tuhan” adalah ego.
  •  Ia adalah mudah untuk mempunyai pemikiran seperti “Saya bermeditasi”, Saya memasuki ke dalam meditasi” bukan sahaja meningkatkan kesedaran diri, minda dan tubuh seorang, tetapi juga boleh membawa kepada pemikiran khas dan unik, sehingga meningkatkan ego.
  • Apabila pengucapan dan pengulangan, seorang secara signifikan lebih sedar akan Tuhan. Kesedaran bahawa kita mengucap dan mengulang hanya kerana mengalami kurnia Tuhan juga. Hasilnya, ego melakukan amalan rohani tidak akan mengembang bahkan mengalami pembubaran.

Pengucapan dan pengulangan melindungi kita daripada tenaga negatif: Dalam keadaan meditasi minda kita adalah tanpa berfikir. Dalam keadaan ini, beberapa tenaga negatif boleh mengganggu kita. Sebaliknya, suatu lapisan pelindung yang menangkal tenaga negatif terbentuk di sekeliling kita apabila kita mengucap dan mengulang.

Kesempurnaan dalam amalan rohani: Pengucapan dan pengulangan boleh dilakukan pada setiap saat dan setiap aktiviti, bermaksud aspek-aspek lain amalan rohani akan berlaku secara serentak. Sebagai contoh, seorang akan membuat upaya untuk mengembangkan emosi rohani (bhāv), cinta rohani tanpa syarat (prīti), mengkaji kecacatan personaliti dan ego dan melakukan upaya untuk mengurangkannya, dan seterusnya. Ini adalah penting kerana pada umumnya kita perlu melakukan amalan rohani sambil memenuhi tanggungjawab seperti menjaga rumah, anak-anak, kerjaya, dsb.

5. Kesimpulan – meditasi dan pengucapan dan pengulangan

Pada masa kini ramai orang mengamalkan meditasi sebagai teknik psikologi untuk kemajuan diri daripada suatu alat untuk pertumbuhan rohani. Oleh sebab ini, faedah-faedah yang didapati daripada meditasi tersebut hanya pada tahap psikologi.

Berdasarkan perbandingan di atas, pertumbuhan rohani dalam era hari ini pengucapan dan pengulangan lebih bernilai.

Jika anda sudah bermeditasi untuk tujuan mencapai pertumbuhan rohani, kita mencadangkan anda melengkapi dengan amalan rohani pengucapan dan pengulangan. Keterangan lebih lanjut mengenai Nama Tuhan yang manakah yang sedia ada untuk diucap dan diulang didapati dalam bahagian Nama Tuhan yang mana patut seorang mengucap dan mengulang.