Malay-name-to-chant

Pada masa sekarang ini, cara yang paling berkesan untuk melangkah maju secara kerohanian adalah mengucap dan mengulangi Nama Tuhan menurut agama kelahiran kita. Kita dilahirkan dalam agama yang paling kondusif / menggalakkan untuk memulakan amalan kerohanian kita. Hal ini membentuk dasar untuk memulai amalan kerohanian. Mengucap dan mengulangi Nama Tuhan menurut agama kelahiran kita juga memungkinkan kita untuk dapat mengatasi takdir. Kenyataannya amalan kerohanian membantu kita baik di dunia ini dan di dunia setelah kita meninggal / dunia akhirat.

Mari kita lihat beberapa contoh daripada nama Tuhan yang seharusnya kita ucap dan ulangi sesuai dengan agama kelahiran kita:

Nama Tuhan yang manakah seharusnya diucap dan diulangi oleh seseorang?

Agama kelahiran Nama Tuhan untuk pengulangan dan pengucapan
Buddhist Om Mani Padme Hum, Namo Buddhaya
Kristian Roman Katolik : Hail Mary

Golongan Anglikan dan mazhab agama Kristian yang lain: Hail Jesus

Hindu Nama Dewa keluarga atau jika seseorang tidak tahu Nama Dewa keluarga maka orang tersebut dinasihatkan untuk mengucap dan mengulangi ” Shri Kuladevataayai Namahaa
Kaedah pengucapan & pengulangan bagi Nama Dewa keluarga: Shri harus menjadi prefiks / awalan bagi Nama Dewa keluarga, Nama berikutnya harus dalam tatabahasa ” objek tidak langsung” ( chaturthi pratyai ) dan kemudian diakhiri dengan Namaha.
Misalnya, jika Dewa keluarga adalah :

> Ganesh; kemudian ‘ Shri Ganeshaaya namahaa’

> Bhavani; kemudian ‘Shri Bhavaanimaatayai namahaa’ atau ‘ Shri Bhavaanidevyai namahaa’

Islam Ya Allah, Allah hu Akbar, Rahim dll..
Jain Navakar Mantra (Om Namo Arihantanam)
Jew / Yahudi Jehowah, Yahweh, Adonai atau salah satu daripada pelbagai Nama – nama Tuhan seperti mana dalam Judaisme ( Agama orang – orang Yahudi )
Sikh Vahe Guru, Shri Vahe Guru, Sukhmani Saheb, Japaji Saheb
Zoroastrian Terdapat 101 Nama. Para pencari Tuhan (Seeker) diminta untuk mengucap dan mengulangi Nama yang sesuai dengan angka yang diperolehi dalam meditasi.

Mengucap dan mengulangi nama Tuhan untuk penyelesaian bagi permasalahan leluhur   –  ‘Shri Gurudev Datta‘

Muat turun

Mengucap dan mengulangi nama Tuhan Sejagat (Universal chant) paling sesuai bagi para pencari Tuhan sehingga tahun 2023 ( sekiranya anda tidak terikat dengan mana-mana agama ) – ‘Om Namo Bhagavate Vasudevaaya‘

Muat turun

Bacalah artikel kami Persoalan yang Sering ditanya tentang apakah Nama Tuhan yang seharusnya diucap dan diulangi.