Трета светска војна, Предвидувања и Армагедон

Трета светска војна и Армагедон до воспоставување ера на обновената Духовност на човештвото

Армагедондефиниција: Суптилна битка на доброто и злото со катастрофални последици на крајот на една ера.

Иако повеќето луѓе не се свесни за тоа, светот се наоѓа среде суптилната битка помеѓу доброто и злото, позната и како Армагедон. Оваа битка воглавно се води во суптилната димензија во сите региони на Универзумот вклучувајќи го и регионот на Земјата. Делот од оваа битка кој ќе се одвива на физичко ниво, ќе има катастрофални последици на Земјата. Постои можност последиците од Армагедон врз човештвото да се пренасочат или барем да се намалат доколку започнеме со вршење на духовна пракса во согласност со основните принципи на духовната пракса.


Забелешка: За подобро разбирање на овој напис, ви препорачуваме да ги прочитате следниве написи:

1. Сатва, Раѓа и Тама – три основни суптилни компоненти кои го сочинуваат Универзумот

2. Добро и зло – вечна борба

Овој напис е дополнет на 30. јуни 2013.

1. Вовед во битката Армагедон и третата светска војна

Светот се соочува со зголемување на природните катастрофи, терористички напади, војни и политички немири кои почнаа да се случуваат во блиското минато. Се чини дека нема одмор, ниту изгледа дека овој тренд ќе застане. Голем број на луѓе се чувствуваат беспомошно додека гледаат како светот се повеќе се движи кон уште потешки времиња. Многу видовити луѓе како што се Нострадамус, Едгар Кејси и други, предвиделе во своите пророштва турбулентни и тешки периоди со катаклизмички размери. Често се спомнува и битката помеѓу доброто и злото, која треба да се случи во времето во кое живееме.

Спроведовме истражување засновано на духовната наука за да дојдеме до сознаниа за случувањата во духовната димензија кои стојат зад овие алармантни трендови и за тоа што не чека.

Целта на овој напис е да даде информации откриени во текот на духовните  истражувања за:

 • Влијанието на силите од духовниот свет кои управуваат со светските случувања и го одредуваат времето што доаѓа.
 • Мерките кои човештвото може да ги преземе за да се намали влијанието на таквите случувања.

На некои од нас кои немаме никакво разбирање за духовната димензија, овој напис може да ни личи на научна фантастика или на бајка. Се трудевме да бидеме објективни колку што можевме во презентирањето на онаа што го дознавме со помош на високо развиеното шесто сетило. Нашата цел не е да ги вознемируваме луѓето, туку да ги предупредиме и подготвиме. Ги молиме сите луѓе да посветат доволно време за да го разберат овој напис и ја започнат својата духовна пракса.

Наведените факти се добиени од Универзалниот Ум и Интелект со посредство на лицето со високо развиено шесто сетило, г-ѓа Анѓели Гадгил, трагателка во SSRF. Точноста на информациите ги има проверено Неговата Светост Др. Атавле. Покрај овој напис ви препорачуваме да го прочитате и написот ’Добро и зло – вечна борба’.

2. Што е тоа суптилна битка?

Силите на доброто и злото постојат уште од почетокот на Универзумот. Тие сили воглавно постојат во суптилните региони на Универзумот и речиси во потполност влијаат на позитивните и негативните сили на Земјата. Од време на време суптилните сили на злото успеваат да соберат доволно негативна енергија и тогаш се обидуваат да воспостават демонско кралство во Универзумот. Во моментот односот на моќта помеѓу силите на доброто и злото е 70% наспроти 30% во корист на доброто. Меѓутоа, силите на злото во Универзумот уште еднаш имаат соберено доволно духовна енергија да се обидат да основаат свое демонско кралство. Битката што следува е позната како суптилна битка или Армагедон. Ефектите од Армагедон можат да се почувствуваат во сите региони на Универзумот. Армагедон почнал да се распламтува на суптилно ниво 1999. година и сега почнува се повеќе да се манифестира и на физичко ниво (на Земјата) со катастрофални последици за човештвото.

Сериозноста на оваа суптилна битка (Армагедон) и нејзините последици врз човештвото ќе бидат со невидени размери. Од тие причини написот го нарековме Армагедон, што значи конфликт со огромни размери помеѓу доброто и злото. Резултатот од битката ќе биде пораз врз негативните сили и воспоставување ера на обновување на Духовноста на човештвото во Универзумот и на Земјата познати како Божествено Кралство. Ерата на обновената Духовност на човештвото на Земјата ќе трае околу илјада години. Во продолжение на овој напис ги објаснивме карактеристиките на ерата на обновената Духовност на човештвото.

3. Принципот кој стои зад суптилната битка Армагедон

Многумина меѓу нас не се свесни за фактите дека повеќето настани на Земјата кои влијаат врз нас на личен или на колективен план, својата вистинска причина (корен) ја имаат во духовната димензија. Да го земеме за пример неодамнешниот пораст на природните катастрофи.

Главниот фактор кој придонесува за порастот на трендот на природните катастрофи е од духовна природа. Физичките фактори како ’ефектот на стаклената градина’ придонесува за тој проблем само 30%. Со други зборови, светските влади и невладините организации се трудат да осигурат меѓународната заедница да се придржува до Кјото протоколот, но и покрај тоа што нивниот труд е вреден за внимание, решава само мал дел од проблемот. Повеќето обиди проблемот да се реши само на физички и ментален план, без разгледување на духовната димензија се покажаа како несмасни и неефикасни.

Најважниот духовен фактор кој придонесува за порастот на природните катастрофи, тероризмот и политичките превирања е порастот на основните Раѓа и Тама суптилни компоненти во Универзумот. До тој пораст дошло поради:

 • зголемени активности на негативните енергии (демони, ѓаволи, духови итн.) во денешно време,
 • Опшеството кое пред се е материјално ориентирано и во главно не врши духовна пракса.

Целиот свет е како кукли во рацете на позитивните и негативните сили од суптилната димензија. Добрите луѓе се однесуваат според Божјата волја, додека злите луѓе се кукли со кои си играат негативните енергии. Добрите луѓе не можат да живеат во мир на Земјата се додека негативните енергии не бидат отстранети. Луѓето со мала духовна енергија кои не се ниту добри ниту зли, многу лесно паѓаат под влијание на негативните енергии кои ги контролираат, а кога се под нивна контрола, тогаш и тие придонесуваат за порастот на Раѓа и Тама фреквенциите. Во секој случај тие ќе се најдат во вкрстените престрелки помеѓу силите на доброто и злото.

Уште една важна причина за порастот на Раѓа и Тама е состојбата на Праведноста (Дармата) во општеството. Според возвишениот индиски Светец Ади Шанкарачари (XIII-IX), Праведност е она што исполнува три задачи:

 1. Го одржува општествениот систем во одлична состојба
 2. Донесува световен напредок на секое живо битие
 3. Предизвикува духовен напредок на секое живо битие

Кажано е дека духовен напредок се случува само кога духовната пракса се врши во согласност со шесте основни принципи на духовната пракса. Опшествата во светот воглавно не успеваат да ги исполнат трите напред наведени задачи. Негативните елементи во општеството доведуваат до распаѓање на сите ткива што го сочинуваат општеството.

4. Последици од третата светска војна и Армагедон

Повеќето луѓе не знаат дека Универзумот се наоѓа во суптилна битка со епохални размери. Најголемиот дел од оваа Армагедон битка, се одвива и ќе продолжи во суптилните региони. Битката на физичко ниво те. на Земјата исто така се случува воглавно поради суптилната димензија. Затоа свест за неа имаат само мал број на духовно возвишени луѓе на Земјата.

Само дел од Армагедон ќе биде манифестиран на Земјата, но и тој дел ќе биде катастрофален и ќе предизвика масовно разорување. Ќе бидеме живи сведоци на делот од Армагедон кој ќе се манифестира во форма на неконтролирани сили на природата и Третата светска војна во која ќе се користат оружја за масовно уништување. Порастот на природните катастрофи како што се поплавите, земјотресите и ерупциите на вулканите се првенствено последица на порастот на Раѓа и Тама поттикнати од неправедноста на Земјата. Луѓето кои ќе ја предизвикаат Третата светска војна ќе бидат под контрола на негативните енергии со поголема моќ познати како Мантрици.

Следната табела ја покажува споредбата по жестината на светските војни земајќи ги во предвид и суптилната и физичката димензија.

Име на војната

Година

Жестина на суптилната и физичката битка

Прва светска војна

1914 – 1918

30

Втора светска војна

1939 – 1945

50

Трета светска војна

2015 – 2023

70

Разградување на Универзумот

Крај на Калијуга

100

Дијаграмот и табелата овозможуваат да ја разбереме размерата на битката. Здружени суптилните и физичките елементи на својот врв биле со жестина од 30 единици во првата светска војна, а 50 единици во Втората светска војна. Сите големи катастрофи и терористички активности во последните неколку години се само навестувања кои се однесуваат на суптилната битка. Негативните енергии од повисоко ниво како што се Мантриците, ги опседнуваат лицата кои имаат предиспозиции да му наштетат на општеството и преку нив спроведат терористички напади врз човештвото. Фактот дека интензитетот на битката непрекинато ќе расте до 70 единици во 2017. година, ни дава вистинска претстава за жестината на битката. После тоа интензитетот брзо ќе се спушти до нула во 2023. година. Жестината на битката за време на разградување на Универзумот е 100 единици.

5. Кои сили на доброто се тоа што се борат во Армагедон?

1993: На почетокот на битката Армагедон, силите на доброто ги водел Параптар Гуру (возвишен духовен учител на духовно ниво од преку 90%) кој живее на Земјата. Кога во 1993. година почнала битката, во неа се бореле само Параптар Гуруто и само неколку трагачи.

Тие делувале во потполност на суптилно ниво и во тој случај сите учесници делуваат автоматски според Божјата волја и немаат свест дека нивните дела всушност се дел од битката Армагедон. Така да сите учесници на физичко ниво немаат свесност дека се вклучени во суптилната битка. Во текот на битката преку нив според Божјата волја се реализираат разни дела, воглавно на суптилно ниво и до некои мерки во допирливата димензија, да речеме како што е трудот да се шири Духовноста.

2003: До 2003. година бројот на Божјите трагачи кои се придружиле на духовно возвишениот учител во таа битка се искачил на 35. Нивната улога воглавно била да ја спроведат Божјата волја во материјалната те. во допирливата димензија. Силите на доброто прогресивно се зголемуваат во квалитет и квантитет како расте интензитетот на суптилната битка. Битката во суптилната димензија се води исклучително со духовна сила и нама никакви физички елементи.

2004: Од 2004. понатаму жестината на силите на злото како и последиците од Армагедон значително се зголемуват. Затоа во битката се вклучиле позитивните сили од регионот на Рајот (Сваргалока). Тие помогнале на разни начини, спротивставувајќи се на негативните сили. Најпрво со жолти божествени честички, па со честички на Божествената Свесност (Чаитанија), со светлосни фреквенции и фреквенции на боите на Божествата. Оваа прогресивна промена во форма на позитивни енергии всушност значи дека силите од Рајот кои се вклучиле во битката, се посуптилни, а со тоа и помоќни.

2008: Од 2008. како интензитетот на Армагедон понатаму расте, силите од рајот повеќе не се доволни и нивното учество престанува.

2009 – 2013: Во битката во 2009. се вклучуваат две возвишени битиа од суптилниот регион Махалока (четвртиот од седумте позитивни региони на Универзумот). Тогаш околу 400 трагачи по Бога се борат со Параптар Гуруто. Третото возвишено битие од Махалока се вклучува во битката во 2010. година. Придонесот на возвишените битиа е во форма на Божествени честички, потоа суптилни фреквенции, суптилни зраци, Божествени фреквенции и брилијантни суптилни соѕвездиа. Во 2013. година, Божествената помош станува се посуптилна и се помоќна.

2014 – 2018: Како интензитетот на битката достигнува 61 единица во 2014. година, трагачите кои се борат на суптилно ниво во Армагедон повеќе нема да можат да учествуваат, затоа што тоа ќе го надмине нивниот духовен квалитет. Нема да можат да ја примаат и да ја поднесат огромната духовна енергија која што Бог ќе ја ослободи за да одговори на потребите на таквото ниво на битката.

Во 2014. година во суптилната битка ќе се вклучат уште две Божествени битиа од следниот повисок регион Ѓаналока (петти од седумте суптилни позитивни региони на Универзумот). Нивното учество ќе биде во форма на божествени честички прогресивно кон суптилни фреквенции, суптилни огнови, светлосни аури до светлосни фреквенции во 2018. година.

2019: Во текот на следните неколку години, 25 Божествени битиа од регионите се до Тапалока (шестиот од седумте позитивни региони на Универзумот) ќе се придружат во борбата против силите на злото од седмиот регион на Пеколот. После тоа нивниот број постепно ќе се намалува, затоа што до тогаш на Земјата ќе еволуираат многу Светци.

И покрај намалувањето на интензитетот на битката од 70 единици во 2017. на 48 единици во 2019. година, бројот на Божествените битиа кои ќе учествуваат во битката во 2019. ќе биде 25, во споредба со само 10 во 2017. година. Причината е во фактот дека во 2019. година покрај уништувањето на негативните зли сили ќе биде потребно да се започне со позитивен труд и работа на воспоставување на ерата на обновување на Духовноста на човештвото.

2021: Во тој период ќе почне ерата на воспоставување на Духовноста на човештвото. Во 2023. година ќе се појават честички од Сатјалока, најсуптилниот и најчистиот од 14 главни региони за да помогнат во позитивната работа која води кон воспоставување на Божественото Кралство.

2024: Од 2024. натаму ќе престане помошта од позитивните суптилни региони, затоа што повеќе нема да биде потребна.

6. Последици од Армагедон и Третата светска војна

Битката Армагедон во најголема мерка се води во суптилната димензија. Дополнително, таа исто така влијае на светот иако највеќе на недопирливо ниво. Последиците од суптилната војна најголемиот дел се во форма на зло семе фрлено да предизвика понатаму се поголемо пропаѓање на светот на разни нивоа. Тоа делува на два начина:

 • Намалување на вкупната чистота (сатвик) во светот.
 • Го зголемува притисокот на силите на злото врз човештвото.

Основните фази на Армагедон се опишани во продолжение:

Година

Настан

1999 – 2012

Суптилна битка

 1. Битка помеѓу силите на доброто и злото во суптилниот свет со некои инциденти во физичкиот регион кои го означуваат нејзиниот почеток.
 2. Битка на физичко ниво – негативните енергии ги спречуваат трагачите да вршат духовна пракса и им прават пречки во духовната пракса.

2013 – 2015

Почеток на битката на физичко ниво

 • Битката на доброто и злото на суптилно ниво почнува да ја менува насоката и силите на доброто почнуваат да победуваат.
 • Интерни конфликти во форма на мали војни или конфликти, почеток на немири внатре во нациите, бунтување на луѓето против системот на национално ниво; иако секој ваков инцидент може да изгледа независен, неговата основна причина се негативните енергии од вишите нивоа од суптилниот свет.

Природни катастрофи

 • Зголемување на природните катастрофи

Битка на физичко ниво

 • Почеток на војна со луѓето кои прават зло и антисоцијалните елементи на физичко, психолошко и духовно ниво.

2016 – 2018

Главна битка на грубо ниво

 • Ќе се случува Третата светска војна
 • Огромни загуби на човечки животи

Природни катастрофи

 • Природни катастрофи со големи размери

Битка со анти-социјалните елементи

 • Злите и анти-социјалните елементи во општеството во потполност ќе бидат отстранети на физичко, психолошко и духовно ниво.

2019 – 2022

Подготовка за Божественото кралство

 • Битката на доброто и злото на физичко ниво почнува да се менува, силите на доброто почнуваат да победуваат.
 • Учење за управување со Божественото Кралство

2023

Воспоставување на преовладувачката Сатва компонента –Божествено Кралство

Од 1993, Мантриците почнуваат да сеат семе на пропаѓање на општествата и забрзување на неправедноста. Голем дел од процесот на пропаѓање на општествата во светот започнува. Тоа се случува поради природната склоност на луѓето кон материјализмот и недостаток на праведноста. Со помош на негативните енергии од вишите нивоа пропаѓањето надолу се зголемува и забрзува. Со време тоа семе ќе пушти корења и ќе се зголеми распаѓањето на општествата. Како друштвото се повеќе станува неправедно, тоа им оди во полза на негативните енергии кои ја зголемуваат Раѓа и Тама во околината. Тоа зголемување на Раѓа и Тама предизвикува дестабилизација на светот што го познаваме и ќе го достигне врвот во природните катастрофи и Третата светска војна.

Во продолжение се дадени примери на механизмите што ги воспоставиле негативните енергии. Табелата дава приказ и за останатите настани кои ќе се случат пред почетокот на воспоставувањето на ерата на обновената Духовност на човештвото.

Година

Настан

2000

Семе на интензивни семејни расправии е посеано во општествата.

2001

Семе кое доведува до зголемување на анти-социјалните елементи во општеството.

2002

Семе за зголемување на злоупотребата на местата за Богослужење, кое забрзано ја зголемува Раѓа и Тама компонентите. Местата за Богослужење придонесуваат за зголемување на Сатва компонентата во општеството. Кога дојде до злоупотреба на таквите места тоа помага за зголемување на Раѓа и Тама компонентите.

2006

Семе посеано за почетокот на уништувањето на местата за Богослужење.

2011

Семе кое ќе ги води терористите под контрола на духовите, да преземаат чекори за уништување на духовните организации.

2014

Голем обем на природни катастрофи.

2015

Пустошење предизвикано од поплави и вулкански ерупции.

2016

Силен земјотрес во Пакистан.

2017

Земјите на Блискиот исток срамнети со земја во експлозиите од бомби.

2018

Америка, Кина и Јапонија погодени од војната и невидени губитоци на неброено многу животи.

2019

Политичарите ја губат надмоќта и луѓето се свртуваат кон Светците во потрага по спас.

2020

Опаѓање на деструктивните процеси и во околината преовладуваат честички на Божествената Свесност.

2021

Семе на времето кое го фаворизира и промовира воспоставувањето на ерата на обновената Духовност на човештвото.

2022

Доживување на пријатност и ентузијазам во околината.

2023

Средување на околината.

2024

Средување на животот надвор и внатре.

2025

Семе на подобрување на духовната пракса на трагачите и нивното духовно патување кон спознанието на Бога. Почеток на ерата на обновената Духовност на човештвото.

Забелешка: Според моменталната проценка на состојбите во светот:

 • Веројатноста дека оваа катастрофа ќе се избегне е 1%,
 • Интензитетот може да варира за +/- 10%,
 • Времето на настаните може да варира за +/- 10% во временска рамка од 25 години.

6.1 Трета светска војна

Третата светска војна ќе започне во 2015. година и ќе трае околу 9 години, до 2023. година. Сите војни кои ќе се водат во тој период ќе бидат поврзани. Меѓутоа, на човештвото можеби тоа нема да му биде така очигледно. Кон крајот на тој период, ќе се користи оружјето за масовно уништување. Ќе биде непроценливо губењето на животи, каде што светската популација ќе биде намалена за третина, а другата третина ќе преживее големи страдања. Некои земји ќе бидат погодени повеќе од другите. Не е потребно посебно да се нагласува дека во светот каде што сите земји се взаемно добро поврзани сите ќе бидат погодени. Третата светска војна во најголема мерка ќе биде предизвикана од религискиот фанатизам. Негативните енергии од вишите нивоа ќе ја искористат таа слабост на луѓето да ги турнат во пропаст и ќе ги поттикнуваат нациите да војуваат меѓусебно.

Во сите три светски војни, негативните енергии од прогресивно подлабоките региони на Пеколот ќе бидат вистинска причина и ќе ги поттикнуваат земјите да водат војна едни против други. Во продолжение следува објаснување за тоа кои се суптилните негативни енергии од регионот на Пеколот одговорни за предизвикувањето на светските војни.

 • Прва светска војна: Мантрици (моќни негативни енергии) од вториот регион на Пеколот.
 • Втора светска војна: Мантрици (моќни негативни енергии) првенствено од третиот регион на Пеколот имаат учествувано во организацијата на Втората светска војна. Хитлер на пример, од почетокот до крајот на својот мандат бил опседнат со Мантрик од петиот регион на Пеколот. Тоа била причината за драматичниот пораст на неговата моќ. За цело време на неговото владеење Мантрикот бил во потполност манифестиран.
 • Трета светска војна: Мантриците од четвртиот регион на Пеколот ќе стојат зад Третата светска војна, која ќе се одигра на физичко ниво. Меѓутоа, во суптилната битка ќе учествуваат Мантриците од седмиот регион на Пеколот.

Временски редослед и фазите на Третата светска војна и воспоставување на Божественото Кралство

Година

Фази на Третата светска војна

2015

Почеток

2016 – 2018

Неправедните луѓе под водство на силите на злото победуваат

2019 – 2021

Силите на доброто и злото се подеднакви

2022 – 2023

Праведните луѓе под водство на силите на доброто победуваат

2023-понатаму

Воспоставување на Божественото Кралство

Во зависност од посветеноста на трагачите кон Бога, временскиот редослед на настаните во војната помеѓу праведните (трагачите посветени на Бога) и неправедните (демонските сили) може да се промени.

– Неговата Светост Др. Атавле

 

6.2 Улогата на Индија во Третата светска војна и битката Армагедон

Индија од памтивек е духовен центар на светот. Истражувањето засновано на духовната наука откри дека во Армагедон кој ќе се случува, Индија ќе има централно место гледано од духовна перспектива. За време на војната негативните сили ќе ги поттикнуваат соседните земји да ја нападнат Индија, за да ја попречуваат клучната улога што таа ќе ја игра. Како резултат на тоа, приближно 50% од индиската популација ќе загине.

7. Може ли оваа катастрофа да се избегне?

Предвидената катастрофа ќе се случи воглавно поради тоа што основната суптилна Раѓа-Тама компонента во светот е порасната до незамислени размери, така да е потребна итна Божја интервенција за да се прочисти светот, за да може во мир да продолжи. Оттаму произлегува, дека ако човештвото вложи исклучителен труд да го промени својот начин на живеење, така да Сатва компонентата почне да доминира, процесот на прочистување ќе се случи само делумно. Тоа може да се постигне само ако поголемиот дел од човештвото драстично го подобри својот начин на живеење и го намали својот придонес на Раѓа-Тама компонентата. Тоа ќе може побргу и подобро да се оствари ако луѓето се концентрираат на зголемување на основната суптилна Сатва компонента. Значи, катастрофата може да се избегне само ако луѓето искрено почнат да се занимаваат со Духовноста. За да се направи промена, неопходно е духовна пракса на луѓето да биде во универзална форма, а не во форма на секташка духовна пракса.

Духовната пракса во согласност со шесте основни принципи на духовноста е најпогодно средство за раст во сегашната ера. Религиите кои проповедаат дека нивниот пат е единствен пат до Бога, ризикуваат да ги прекршат шесте основни принципи на духовната пракса.

Во зависност од нашата колективна духовна пракса и од интервенциите на некои Светци на многу високо духовно ниво, годините и острината на случувањата можат да се променат до одредена мерка. Светците со многу високо ниво можат да ја променат судбината на човечката раса, затоа што можат да го променат текот на настаните дури и да го скратат тешкото време доколку се задоволни од искрениот труд на трагачите во вршењето на духовната пракса. Трагачите по Бога кои преку својата духовна пракса го достигнале духовното ниво од 60% и повеќе, ќе добиваат заштита во различна мерка.

8. Карактеристики на ерата на обновената Духовност на човештвото

Добрата страна на битката Армагедон е таа што луѓето конечно ќе доживеат мир на земјата кој ќе трае речиси 1000 години и оваа ера ќе биде позната под името Божествено Кралство. Битката ќе биде духовно прочистување на општеството и подготовка на луѓето за нов вид Сатвик свет кој ќе биде радикално поинаков од претходниот. На некој начин, тоа ќе биде предвесник за почетокот на мини ерата Сатјајуга (прва во циклусот од четирите ери од постанокот на Универзумот) во главната ера Калијуга (ера на раздорот). Иако Сатвикот ќе биде занемарливо низок во однос на Сатвикот во главната ера Сатјајуга (на почетокот на создавањето на Универзумот кога суптилната основна Сатва компонента преовладувала), тоа ќе биде период на огромно духовно препородување на човештвото.

Следуваат некои карактеристики на новата ера, кои некои од нас ќе имаат привилегија да ја доживеат.

 • Духовно ниво: После намалувањето на светската популација преку Армагедон, духовното ниво на луѓето ќе порасне на 30% во споредба со сегашното од 20%. Ненадејниот пораст од 10% во светската популација ќе настане поради големиот број на луѓе на ниско духовно ниво кое ќе се подигне за време на војната на Земјата. Ве молиме да го прочитате написот за духовното ниво, во која е дадена анализата на светската популација според духовното ниво.
 • Важноста во животот: Големо значење ќе се даде на духовното знаење и духовната зрелост во проценката на способноста на луѓето. Целта на животот на луѓето ќе биде насочена кон духовниот раст и спознанието на Бога. Повќе значење ќе се дава на духовната сила, отколку на физичката или интелектуалната. Така да прогресот нема да се мери со богатството. Ставот кон богатството ќе се промени. На богатството ќе се гледа како средство, а не како цел.
 • Систем на власта: Демократијата ќе го изгуби својот статус како пожелна форма на власта. На пример во Индија, добронамерното раководство под водство на Светците ќе формира влада. ’Модус операнди’ раководството ќе биде во согласност со Праведноста (Дармата). Нема да има потреба за избори. Видовидите луѓе на владејачкото тело јасно ќе укажуваат на тоа кој треба да биде водач. Остатокот од светот фрустриран поради пропаднатите експерименти со комунизмот, диктатурата и демократијата, ќе се огледаат на примерот на Индија и ќе се обидат да го применат овој нов вид на власт во мерка во која тоа ќе биде можно за нив.
 • Блискост: Ќе се воспостави единство помеѓу сите нации. Луѓето ќе чувствуваат искрена блискост со другите култури и нации. Тоа ќе произлезе од духовната зрелост на светската популација и ќе биде основа за природното духовно разбирање за единството на целото човештво.
 • Образование: Образовниот систем ќе ја вклучи духовната наука и правилата за Праведноста во својата наставна програма. Модерната наука ќе ги прошири видиците и ќе ја земе во предвид духовната димензија.
 • Медицина: Медицинската наука ќе биде повторно напишана. Во анализата на главните причини за проблемите ќе биде вклучена и духовната димензија. Ајурведата ќе биде општо прифатена во западниот свет. Ќе се променат ставовите и погледите на луѓето кои се занимаваат со медицина. На пример, ќе се проценува дали пациентот духовно заслужува трансплантација на орган или ’бајпас’ на срцето. Што ќе направи лицето со продолжувањето на животот кој му е даден со успешната операција? Дали ќе ги потроши дополнителните години во гледање телевизија, бесцелни разговори, забави, итн.? Дури и после продолжениот живот, луѓето ретко помислуваат да го искористат животот за спознание на Бога (што е основната цел во животот). Со други зборови, на нив ќе се гледа како товар на Земјата. Ако некому е потребно да му се продолжи животниот век поради духовната пракса, Бог тоа автоматски ќе му го подари.
 • Систем на правосудството: Системот и процесот на правосудството драматично ќе се промени. Сега имаме судови на законите, а после ќе биде суд на правдата. Нема да има потреба од адвокати, затоа што судиите ќе бидат духовно возвишени лица способни интуитивно да ја согледаат вистината во дадениот случај. Нивното развиено шесто сетило ќе им овозможи јасно да видат кој лаже, а кој ја зборува вистината. Накратко, правдата ќе биде задоволена веднаш, без трошење на пари.
 • Уметност: Уметниците нема да се занимаваат со уметност поради уметноста, туку како духовна пракса за да се доближат до Бога и другите да ги доближат до Него.
 • Безбедност: Коко што Бог ја создал нацијата заснована на Праведноста, Тој и ќе се грижи за нејзината безбедност. Тоа значи дека самиот Бог ќе ги води лидерите во врска со мерките кои одговараат што треба да се преземат.
 • Околина: Природата е под големо влијание на човековите дела. Како што човекот преку духовната пракса станува Сатвик, така природата автоматски станува попогодна за него. Чудните метеоролошки феномени кои денес ги доживуваме, значително ќе бидат намалени.
 • Планирање на семејство: Владата нема да мора да спроведува програми за планирање на семејството. Опшеството само од себе ќе се придржува за планирање на семејство. Светите Ведски списи исто така препорачуваат едно дете, но не поради страв од недостаток на храна итн. туку да се истакне значењето.

8.1 Значење на ерата на обновената Духовност на човештвото

Ние живееме во значајно време среде промени на ерите. Оваа ера е многу погодна за духовен напредок што е детално објаснето во написот за доброто и злото. Нашата молитва е трагачите по Бога во светот да размислат за ова знаење. Мораме да го имаме на ум фактот дека со интензивна духовна пракса во согласност со шесте основни принципи на духовноста можеме да го намалиме интензитетот на Армагедон.