Кои мерки можеме да ги преземеме за да се ослободиме од опседнатоста?

Постојат разни мерки кои можеме да ги употребиме за да се ослободиме од опседнатоста. Основниот принцип на кој се заснова духовното исцелување е зголемување на основната суптилна сатва компонента и намалување на раѓа-тама компонентата во лицето. Редовната духовна пракса е најдобриот начин да се зголеми нечиј сатвик и да се намали нивото на опседнатоста. Ве молиме погледнете го написот “Започнете го своето духовно патување” во кој ќе дознаете како да обавувате духовна пракса.

Методите на духовно исцелување ги објаснивме во делот од нашата страница за духовно исцелување.