Само Духовноста учи за вистинскиот комунизам

Кликнете овде за преземање на презентацијата како пдф документ (4МБ)

Забелешки:

 1. Википедија – Што е комунизам?
 2. Encarta.msn.com
 3. Дефиниција за Праведноста или Дрмата: Праведност (Дарма) е она што исполнува три задачи:
  • Општествениот систем го одржува во одлична состојба
  • Придонесува за световниот напредок на секое живо битие и
  • Овозможува напредок и во духовната димензија – Шри Ади Шанкарачарја
 4. Судбина и Карма – закон на кармата
 5. Маја (Големата Илузија) се однесува на физичкиот Универзум, во којшто перципираме двојство, поставен како објектив на помалку вистината реалност преку апсолутната вистина на реалноста, којашто ја викаме Бог или Браман.
 6. Википдеија – Црна книга на комунизмот

Други линкови