HUN_principle-oriented

1. Bevezetés

Spirituális alapelvre irányultnak lenni lényegében azt jelenti, hogy kövessünk azokat a spirituális elveket (Isteni Elveket), amelyeket spirituálisan fejlett személyek közvetítenek.

2. Ne legyen kötődés a testi formához

A Spiritualitásban, a Spirituális Mesternek (Guru) óriási jelentősége van a személy vezetésében a felszabadulás útján és az Üdvösség elérésében. Természetes, hogy a spirituális gyakorlatok során, a Guru irányítása alatt, az Istenkereső érzelmileg kötődhet a Guru testi formájához, hiszen a Guru folyamatosan támogatja az Istenkeresőt az Úton, valamint gondoskodik a spirituális és világi igényeikről. Azonban, ha a Gurura irányult kötöttség folyamatossá válik, az spirituális stagnáláshoz vezethet. Ezért ajánlatos, hogy az istenkereső a spirituális elvekre fordítsa figyelmét és ne legyen személy függő. Őszentsége Dr. Athavale mindig mondja, ‘Ne kötődj érzelmileg a testi alakomhoz’. Másszóval, Őszentsége Dr. Athavale elvárja tőlünk, hogy folytassuk küldetésünket, a Spiritualitás terjesztését a Hozzávaló kötődés nélkül. Így Ő a megnyilvánuló (saguṇ) formából a nem-megnyilvánuló (nirguṇ) kiterjedésébe vezet minket.

3. Miért előnyös a Spirituális Elvre irányultnak lenni?

3.1 Spirituális stagnálás elkerülése

Az istenkereső stagnálhat spirituális fejlődésében, ha személyközpontú. Ez nem történik azokkal az Istenkeresőkkel, akik Elv-hűek. Azok, akik ragaszkodnak a testi alakhoz, csak korlátozott időre és behatárolt területen bírnak cselekedni, miközben azok, akik a nem-megnyilvánuló (nirguṇ) szinten működnek, képesek tevékenykedni szubtilis szinten is (és határtalanul). Szemléltetés képpen vegyünk egy hasonlatot: ha egy személynek a hobbija kertészkedés, akkor az udvar mérete, amelyt locsol és gondoz, korlátozott a testi adottságokkal. Az udvar mérete, amit képesek vagyunk táplálni, nagyon parányi, ha összehasonlítjuk a hatalmas Föld kiterjedésével szemben. A Természet egész növényvilágáról olyan elemek gondoskodnak, mint a Nap és az eső. Amikor Spirituális gyakorlatot végzünk, a személynek bölcsen gondoskodnia kellene arról, hogy ne korlátozza magát s kötődjön bármelyik másik személyhez vagy Guruhoz. Bár az illetőnek követnie kellene a Guru irányítását, de ne váljon érzelmileg függővé a Gurutól. Istenhez kellene kötődnünk, mert Ő örök és állandó. Csak így érjük el a végső felszabadulást a születés és a halál körforgásából és tudunk egybeolvadni Istennel.

3.2 Elv központúság által elérni a kiterjesztettség, végtelen nyíltság állapotát

Az istenkereső korlátozott lehet hozzáállásában, ha érzelmileg kötődik a Guru vagy Szent testi formájához. Ám ebben az esetben megfosztja önmagát a tudástól, melyet a Guru (Isten Tanító Princípiuma) a többieken keresztül küld. Ha az istenkereső az Elvhez kötődik, kitárul és kiteljesedik (mely Isteni tulajdonság) és felismeri, hogy „az egész világegyetem az otthonom és az egész világ a családom”. Képes magába szívni a tanulságokat többi embertársaitól, sőt, akár a nem-élő tárgyaktól is.

3.3 Nem befolyásolja a hely és az idő

A személy kényszerűen kötött a helyhez és az időhöz, ezért a ‘Teremtés, Fenntartás és a Feloszlás’ alapszabálya rá is vonatkozik. Azonban a spirituális Elv nincsen kötve helyhez és időhöz, tehát túlmutat ezen a szabályon.

Annak jelentőssége, hogy mozduljunk az anyagias princípiumtól a nem-materiális felé

3.4 Tökéletességre való tövekedés

A ‘Teremtés, Fenntartás és a Feloszlás’ alapelv azt jelenti, hogy bármi, ami teremtődött, csak egy ideig létezik és aztán megsemmisül.

Minden személy egyedi alapjellemmel rendelkezik. Minden tulajdonságnak vannak hiányosságai, gyengeségei. Viszont az ‘Elv’, amely nem-megnyilvánuló formában létezik, nem rendelkezik saját jellemmel, tehát nincsenek hibái.

4. Annak jelentőssége, hogy mozduljunk az anyagias princípiumtól a nem-materiális felé

A Nirgun mindenütt jelenlevő, mindenttudó és végtelen hatalmú Isten.