Ismertető

Ebben a cikkben áttekintést nyújtunk arról, hogy spirituális szemszögből miként működik és hat az imádság. Az imádságnak két fajtáját különböztetjük meg: a világi javakért illetve a spirituális fejlődésért mondott ima. Ennek megfelelően válaszolnak ezekre Isten különböző aspektusai. A spirituális kutatások kimutatták, hogy kárunkra a negatív energiák is válaszolhatnak imáinkra. Spirituális szintünk a legfontosabb tényező abban, hogy imáink meghalgattatnak-e, vagy sem. A világbékéért mondott ima, bár nemes gondolat, de nagy valószinűséggel nem talál válaszra az imádkozó alacsony spirituális szintje miatt. Paradox módon pont azokat a személyeket, Szenteket, akik valódi változást idézhetnek elő imáikkal, nem foglalkoztatja az ilyen jellegű ima. Ennek oka, hogy a Szentek, mivel Isten akaratára hangoltak, nem látják azt elkülönültnek a sajátjuktól (azaz megértik, hogy mi miért történik, így fölöslegessé válik az ilyen témájú ima). Végül pedig bemutatjuk, hogy az imádkozó testtartása hogyan járul hozzá az ima válaszratalálásában.

1. Bevezető

Amikor a mindennapi életben nehéz vagy leküzdhetetlen helyzettel találkozunk – mint pl. valami értékes dolog elvesztése, gyógyíthatatlan betegség, súlyosabb anyagi nehézségek, stb. –, az emberek Istenhez, vagy egyik aspektusához (Istenséghez) imádkoznak. Ezeknek az imáknak a célja, hogy a személy életét, jóllétét pozitív irányba terelje, ezért anyagi és világi elvárással vannak tele.

Az istenkeresők figyeleme főként a spirituális növekedésre irányul. Rendszeresen fordulnak Istenhez, de nem csak a nehéz helyzetekben, hanem a mindennapi életben is. Az imák azonban nem világi dolgokért, hanem a spirituális növekedésért szólnak. Számukra az ima a spirituális gyakorlatuk része.

Ez a cikk magyarázatot ad arra, hogy hogyan kapunk választ mindkét imatípusra.

A cikk jobb megértése érdekében, kérjük olvassa el az alábbi írásokat:

Fontos megjegyezni, hogy bármilyen nehézség vagy probléma is legyen az életünkben, annak gyökere lehet fizikai, mentális vagy spirituális természetű is. Az SSRF által végzett kutatások kimutatták, hogy életünk problémáinak gyökere, akár 80%-ban a spirituális birodalomban keresendő. Életünk problémáinak spirituális okaként két fontos tényezőt kell megemlítenünk, mégpedig a Sorsot (Karma) és az elhunyt őseinket.

2. Hogyan találnak válaszra imáink? Mi a működési elv?

2.1 Ki válaszolja meg az imáinkat?

 • Az alábbi diagram azt mutatja meg, hogy az ima tipusától függően ki válaszolja meg az imáinkat. Az imák általában az egyén spirituális szintjétől függően különböznek egymástól. Például a 30%-os spirituális szinten levő személyek gyakrabban fognak világi dolgokért imádkozni, míg az 50%-os spirituális szinten lévők főképpen a spirituális fejlődésért imádkoznak. Ennek megfelelően imáink az Univerzum különböző szubtilis energiái által nyernek választ. Ami érdekes, hogy a negatív energiák is válaszolhatnak imáinkra. Teszik ezt akkor, amikor például gonosz dolgot kérnek az emberek. Egy másik ok lehet, hogy tőrbe csalják az adott személyt azzal, hogy bár kezdetben teljesítik a kívánságaikat, később csak manipulálják. Például egy személyt, aki imája által egy másik ember halálát akarja előidézni, a pokol 4. bugyrában élő szubtilis entitás fogja ebben segíteni, ahogy azt az alábbi ábra is mutatja. A világi javakért történő imákra általában alacsonyabb Istenségek, vagy alacsonyabb szintű pozitív energiák válaszolnak. A spirituális növekedést szolgáló imákat a magasabb szintű Istenségek és pozitív energiák hallgatják és válaszolják meg.
How answers what type of prayers?
 • Amikor elvárásokkal imádkozunk Istenhez, vagy egy konkrét Istenséghez – például munkáért vagy egy betegségből való kigyógyulásáért – ahogy azt már előbb megállapítottuk, imáinkat alacsonyabb szintű Istenségek vagy alacsonyabb rendű pozitív energiák válaszolják meg. Vegyük egy személy példáját, aki erőteljesen imádkozik egy munkahelyért. Ha ennek az embernek az a sorsa, hogy munkanélküli legyen öt éven át, akkor ezt a munkanélküli időszakot az alacsonyabb szintű Istenségek (vagy pozitív energiák) valamennyivel le tudják rövidíteni. De akárhogy is legyen, az illető személynek meg kell tapasztalnia a munkanélküliséget. (Ez azért van, mert mindezek ellenére keresztül kell mennie a sorsán, melyet csak spirituális gyakorlattal tud legyőzni.)
 • Néha magasabb szintű Istenségek érkeznek segítségül, hogy az illető adott élethelyzetéből elgörgessék az akadályt, és így az istenkereső spirituálisan fejlődhessen.

2.2 Hogyan kapunk választ imáinkra?

 • Amikor egy személy imádkozik, erőteljesen Istenre gondol és a szívéhez nagyon közeli kérdésekről folytat Vele meghitt párbeszédet. Így a kölcsönösség elve alapján Isten is közelséget érez hozzá.
 • Az imáknak megvan az a képessége, hogy az Univerzumban aktiválni tudják az Istenség princípiumokat (Isten aspektusait). Ha valaki az imán keresztül hálát is ad, akkor nagyon szubtilis (finomrezgésű) frekvenciákat hoz létre. Ezek a frekvenciák nem csak aktiválni tudják, de meg is érintik az Istenséget; ezért az Istenség princípium gyorsabban válaszol. Az Istenség princípium (Isten aspektusa) aktiválása az imák beteljesedését eredményezi. Az Istenségek elhatározásuk erejével idézik elő az imák beteljesedését. Kérjük, tekintse meg erre vonatkozó cikkünket: „Kik az Istenségek?”

  Néhány ima, mely hálával végződik:

  • Édes Istenem, kérlek add, hogy megkapjam ezt a munkát, hiszen tényleg szükségem van rá. Uram, kérlek fogadd hálámat, hogy gondolatot adtál arra, hogy imádkozzak.
  • Drága Istenem, kérlek, hadd végezzem teendőimet egész nap spirituális gyakorlatként. Uram, hálámat a Te Szent Lábaid elé helyezem azért, hogy emlékeztettél imádkozni, és azért, hogy Te ezt az imát általam hagytad megtörténni.
 • Az imák szubtilis, isteni frekvenciákat vonzanak a személy felé és ennek eredményeként a raja-tama az egyén körül megsemmisül. Ennél fogva aránylag több lesz a sattva összetevő a személyt körülvevő környezetben. Mivel a környezetben megnő a szubtilis sattva összetevő, a személy gondolatai csökkennek és azok is sāttvikká válnak – hiszen az elmét befolyásolja a külső környezet.
 • SheathsAz ima a vitális testburokban megnöveli a szubtilis sattva összetevő részecskék számát. Amikor hálát is mondunk, megnő a sattva komponens száma a mentális test burkában. Ezért a hálával átitatott ima a vitális- és a mentális test burkának spirituális tisztítását eredményezi.A vitális- és mentális testről további információt a „Milyen alkotóelemekből állunk?“ című írásban találA vitális- és mentális testek burkainak spirituális tisztulása következtében a burkokban lévő impressziók is elkezdenek megsemmisülni. Mivel az impressziók csökkennek, a saját magunkkal foglalkozó gondolatok minimalizálódnak. Ezzel a világi dolgok (Māyā, Maya) felé történő vonzalom csökken és az Isten felé megélt vágy, a Vele való egyesülés óhaja nő. Valamint, ha mindkét burok megtisztul, a negatív energiák sem tudnak behatolni a testbe.Kérjük, tekintse meg az erre vonatkozó cikkünket: Hogyan segíti a kántálás az elme impresszióktól való megtisztítását címmel.
 • Amikor imádkozunk, elfogadjuk, hogy képtelenek vagyunk megoldani saját problémáinkat, ezáltal kevesebbnek látjuk magunkat – így az egónk csökken. Az ego csökkenésével a spirituális szint ideiglenes növekedése tapasztalható. Ez előidézi a szubtilis sattva összetevő növekedését. Továbbá a hálánkkal alázatossá válunk, ami még pozitívabb hatást gyakorol a spirituális szintünkre. Ennélfogva az Istennel való egységérzésünk elmélyül.A megnövekedett sattva összetevő tesz képessé minket, hogy elviseljük és legyőzzük a problémáinkat.

3. Mikor hatásosak az imáink?

Életünk eseményeinek 65%-a a sorsunknak megfelelően alakul. A sors azon események sora, melyeket nem tudunk irányításunk alatt tartani. Erre vonatkozik írásunk: a sors és a szabad akarat.

A sors eseményei – legyenek azok jók vagy rosszak, feltétlenül bekövetkeznek életünkben. A rossz sorsszerű eseményre lehet példa egy betegség, vagy egy rossz házasság. Az átlagember legtöbbször csak akkor imádkozik Istenhez, amikor nehéz események történnek vele. Azért imádkoznak, hogy mentesüljenek a súlyos terhek, vagy annak következményei alól. Azonban sokszor azt vesszük észre, hogy az imáink nem mindig hallgattatnak meg. Kérjük olvassa el az ehhez kapcsolódó cikkünket: A sors, mint életünk nehézségeinek spirituális oka.

Tehát mi a szabály? Mikor bírálja felül az ima a nehéz sorsot, vagy sorsszerű eseményt – hogy az ima által az esemény egyáltalán ne történjen meg, vagy legalább mentesüljünk annak hatása alól?

Az alábbi gyakorlati szabályokat alkalmazhatjuk ilyen helyzetekben:

 • Ha az ima ereje meghaladja a sorsszerű esemény erőteljességét, akkor az ima meghallgattatik (válaszra talál).
 • Ha a sors intenzitása erősebb, mint az ima, akkor az ima csak részben, vagy egyáltalán nem talál válaszra.

4. Mi dönti el, hogy mennyire hatékony valakinek az imája?

A következő tényezők befolyásolják az ima hatékonyságát:

 • Az imádkozó személy spirituális szintje – minél magasabb valaki spirituális szintje, annál hatékonyabb lesz az imája.
 • Az ima minősége – attól függően, hogy az istenkereső imája mechanikus, szívből jövő, vagy spirituális érzelemmel (Bhāv, Bhav) átitatott.
 • Kiért imádkozunk (ti. hogy magunkért vagy másokért) – Sokkal nagyobb spirituális erő szükséges ahhoz, hogy másokért imádkozzunk. Minél nagyobb azoknak a száma, akikre vonatkozik az esemény, annál több spirituális erő szükséges a kívánt eredmény eléréséhez. Csak a magasabb rendű Szentek tudnak változást előidézni a társadalomban.
 • Ego – Alacsonyabb ego hatékonyabb imát eredményez.
 • Milyen testtartásban (mudrā, mudra) imádkozunk? Ez egy meghatározó tényező az emberek többsége számára, ugyanis a legtöbb embernél a fent említett tényezők kevésbbé vannak jelen.

4.1 Egy személy spirituális szintje és az imádság

Az imádkozó személy spirituális szintje az egyik legfontosabb ismérv az ima hatékonyságának eldöntésére.

 • Az istenkeresők 60% feletti spirituális szintje esetén az ima nem szükséges. Az ő cselekedeteik abból a spirituális érzelemből fakadnak, hogy „Történjen minden Isten akarata szerint“. Tulajdonképpen azt tapasztalják életükben, hogy minden Isten kegyelmes gondoskodása szerint és által történik. Elméjük folyamatosan ad hálát Istennek. Ha egyszer elérjük ezt az állapotot, az ima már nem szükséges.
 • A 30% alatti spirituális szinttel rendelkező emberek imája erő hiányában a legjobb esetben is csak pszichológiai hasznot hoz. Ez azért van, mert az egó burka túlságosan nagy ahhoz, hogy az imájuk elérje az Istenség princípiumot.
 • A fentiekből láthatjuk, hogy az ima azok számára a leghatékonyabb, akiknek spirituális szintje 30-60% között van.

Kérjük tekintse meg erre vonatkozó cikkünket: „A világ népességének megoszlása a spirituális szint alapján”.

Időről időre olyan emberek felhívásairól hallhatunk, akik egybegyűlnek a világbékéért, vagy valamely nemes ügyekért imádkozni, mint amilyen pl. a globális felmelegedés csökkentése. De az eredmény szempontjából ez tulajdonképpen a legjobb esetben is csak pszichológiai erőfeszítés. Ez azért van így, mert a fontosabb világi események erőteljes spirituális alappal rendelkeznek, melyeket csak magasan fejlett lények – mint például a Szentek– spirituális erőfeszítése képes megváltoztatni. Még ha több millió ember is (átlagos spirituális szintű) imádkozik együtt egy fontosabb világi eseményért, az eredmény ahhoz lesz hasonlatos, mintha sok-sok hangya próbálkozna felemelni egy hatalmas kőtömböt.

Megjegyzés: Néhány ember azt gondolhatja, hogyha a Szentek elő tudnak idézni világméretű változásokat, akkor miért nem teremtenek világbékét, vagy csökkentik a globális felmelegedést? Paradox módon, bár a Szenteknek meg volna a spirituális erejük ahhoz, hogy világméretű eseményeket befolyásoljanak, spirituális érzelmük mégis azt diktálja, hogy ne avatkozzanak bele, hiszen egyedül Isten tudja mit miért tesz, és az a legjobb. Továbbá, mivel ők „megfigyelő állapotban“ (sākshibhāv, sakshibhav) vannak, természetükből kifolyólag nem avatkoznak bele Isten tervébe, hanem teljesen összhangban vannak Vele. Tudatában vannak, hogy minden Isten terve alapján – mind az egyéni, mind a kollektív sorsnak megfelelően – történik. (Életünk sorsszerű eseményei alatt a múltban megesett cselekedeteink következményeiként fellépő eseményeket értjük, amelyek vagy a jelen- vagy előző életünkből származnak.)

5. Mi az imához való legjobb testtartás?

Spirituális kutatást végezve az SSRF felismerte azt a testtartást (mudrát), ami hozzásegít ahhoz, hogy az imával a lehető legtöbb isteni energiát nyerhetjük el. Éppen ezért ennek használatát ajánlja is.

Az alábbi szubtilis képek ennek a mudrának két szakaszát oly módon mutatják, hogy betekintést nyerhetünk abba, hogy tulajdonképpen mi is történik spirituális szinten, amikor valaki imádkozik.

5.1 Az imádkozó testtartás (mudra) első fázisának magyarázata

Stage 1 of prayer posture

Ennek a mudrának az első pozíciójában imára emelve a kezünket a nagy ujjunkkal finoman megérintjük a homlok közepén található spirituális energiaközpontot, vagyis az Ādnyā-csakrát  (harmadik szem). A legjobb csak azután elkezdeni az imát, miután felvettük ezt a testtartást.

Amikor ebben a testtartásban lehajtjuk fejünket, az önátadás spirituális érzelme ébred fel bennünk. Ez cserébe aktiválja az Univerzum megfelelő Istenségeinek szubtilis frekvenciáit. Ezek az isteni frekvenciák az ujjbegyeken keresztül áramlanak be. Az ujjvégek antennaként működnek, melyek az isteni frekvenciát a nagyujjon át az Adnya-csakrán keresztüla testünkbe vezetik. Ennek eredményeként pozitív spirituális energianövekedést élünk meg, amely a könnyedség érzetét adja, felszabadítva bennünket a fizikai- illetve mentális nyomás alól.

5.2 Az imádkozó testtartás (mudra) második fázisának magyarázata

Stage 2 of prayer posture

Ahogyan azt a fenti diagram mutatja, ima után a második mudrát (testtartást) kellene felvenni. Ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy ima végeztével azonnal leengednénk a kezünket, azt a mellkas közepére helyezzük mégpedig oly módon, hogy a csukló érintse a mellkast. Ez nagyban megkönnyíti annak folyamatát, hogy minél több Isteni Tudatosságot (Chaitanya) szívjunk magunkba a mindenkori Istenség princípiumból. Ez az energia eddig az ujjbegyeken keresztül áramlott be, most tovább közvetítődik a mellkas területére, vagyis az Anahat-csakrába (szívcsakra). Ahogyan az Adnya csakra, az Anahat csakra is magába szívja a sattvik frekvenciákat. Csuklónkkal a mellkasunkat érintve az Anahat csakrát működésbe hozzuk, így még több sattvik energiát vonzunk magunkba. Az Anahatcsakra aktiválása miatt az istenkeresőkben felébred az áhítat és a spirituális érzelem (Bhav).

Ebben az imádkozó testtartásban önvizsgálatot és elmélkedést végezhetünk, hogy milyen élmény is Isten társaságában lenni.

5.2.1 A fej helyes tartása ima közben

Correct posture when praying
Final prayer position

Jegyezzünk meg néhány gondolatot:

 • A testet hajlítani kellene és nem egyenesen tartani.
 • Az ujjaknak párhuzamosnak kellene lenniük a homlokkal, de csak lazán, nem mereven.
 • Az ujjaknak egymást kellene érinteniük, hogy ne legyen közöttük rés.
 • A nagyujjnak finoman kellene érintenie az Adnya csakrát.
 • A kezeknek lágyan nyomást kell gyakorolniuk egymásra, alig hagyva helyet a tenyerek között. Az 50% feletti spirituális szinttel rendelkező istenkeresők esetében nem szükséges helyet hagyni a tenyerek között.

5.3 Amikor spirituális érzelemmel imádkozunk

Az alábbi szubtilis ábra azt mutatja, mi történik, ha valaki 50%-os spirituális szinttel rendelkezik és spirituális érzelemmel (Bhav) imádkozik. Fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben a környezetükben lévő emberek is hozzájutnak az Isteni Tudatossághoz. (Az ábra azon része vonatkozik erre, amely mutatja, hogy az Isteni Tudatosság (Chaitanya) hullámai 5%-ban a testen kívülre sugározódnak.) Ezért figyelhető meg, hogy amikor valaki spirituális érzelemmel imádkozik, a másokban is aktiválódik a spirituális érzelem.

5.4 Vajon ez azt jelenti, hogy minden esetben, amikor imádkozunk, fel kellene venni ezt a pozíciót?

Ha valakinek magasabb spirituális szintje van (50% felett), akkor a szubtilis (nem tapintható) isteni frekvencia közvetlenül a Brahmārandhrán keresztül érkezik. A Brahmarandhra egy szubtilis nyílás a Sahasrār csakra felett (a Kunḍalinī jógaspirituális tudománya szerint), amelynek hozzáférése van az Univerzális Elméhez és Intellektushoz. Ez a szubtilis nyílás az alacsonyabb spirituális szintű embereknél zárva van. A Brahmarandhra megnyitásához elsődlegesen az alacsonyabb egó-szint segít hozzá. Amikor a spirituális fejlettség ezen szakaszát elérjük, a fent elmagyarázott ima mudrára egyre kevésbbé lesz szükség.

Amennyiben az 50%-os és 80%-os közötti spirituális szinttel rendelkező személy kiegészíti imáját az ajánlott mudrával, számára ez további hasznot jelent az Isteni Tudatosság élvezetéből. Ez 30%-os többletet jelent abban az esetben ha valaki 50%-os spirituális szinttel rendelkezik, viszont arányosan kevesebb lesz az illető személy spirituális szintjének növekedésével.

Mivel a legtöbb embernek nincs magas spirituális szintje, képtelen befogadni az Isteni Frekvenciát a Brahmarandhrán keresztül. Sok 30-60%-os spirituális szinten lévő ember bár jóvalkisebb mértékben, mégis képes az ujjbegyein keresztül magába szívni a szubtilis frekvenciákat, mivel az ujjbegyek nagyon érzékenyen tudják befogadni és kiárasztani a szubtilis energiákat. Ezen a szinten lévőknek legjobb, ha a fent említett testtartást használják. Amennyiben az összes többi faktor változatlan marad, és imádkozáskor az ajánlott mudrát alkalmazzuk, 20%-al növeljük az ima hatékonyságát ahhoz képest, mintha más mudrát (vagy egyáltalán semmilyet sem) használnánk.

5.5 Különböző imádkozó testtartások hatékonyságának összehasonlítása

Világszerte különböző kéztartásokat figyelhetünk meg az imádkozók körében. Spirituális kutatást végezve a különböző pozíciók (mudrák) tekintetében, a hatásfokot vizsgálva a következőkre jutottunk:

Különböző imapózok hatékonysága

Imádkozó testtartás Összehasonlítva1 miből származik a legtöbb spirituális haszon A pozitív2 energia elérhetőségi szintje A pozitív energia3 elérhetőségének mennyisége A negatív4 energiák beavatkozása
Az ima működése és hatása

8%

Nagyfokú

30%

2%

Az ima működése és hatása 4% Közepes 10% 4%
Az ima működése és hatása 2% Alacsony 5% 5%
Az ima működése és hatása 2% Alacsony 5% 5%

Lábjegyzet:

 1. A 100% jelentené a teljes spirituális hasznot, ami az Istennel való egybeolvadást eredményezné.
 2. A megnyilvánuló isteni princípium szintje, mint pl. nagyfokú, közepes vagy alacsony isteni szint.
 3. Az isteni princípiumhoz való hozzáférés százalékban kifejezve.
 4. Ez megmutatja, hogy a negatív energiák mennyire lehetnek zavaró hatással az imára annak érdekében, hogy csökkenjen az istenkereső hite. A negatív energiák akadályt görgetnek az ima elé, így az imára nem érkezik válasz, ezáltal meggyengítik az illető személy Istenbe vetett bizalmát.

Tegyen próbát egy szubtilis kísérlettel: ugyanazt az imát mondva, a fenti mudrákat egyenként próbálja végig.

Bizonyos esetekben az emberek fogják egymás kezét és úgy imádkoznak. Ez spirituális szemszögből nézve helytelen szokás, ugyanis ha valaki mellettünk negatív energia által megszállott, nagyon valószínű, hogy a fekete energia átvivődik ránk is.

Kérjük olvassa el ehhez kapcsolódó cikkünket: A világ népességéből hányan vannak negatív energiák által megszállva?

6. Foglaljuk össze néhány pontban az ima működési mechanizmusát

 • Egy adott személy spirituális szintje rendszerint meghatározza, hogy az illető a spirituális növekedésért, vagy földi javakért imádkozik. Az, hogy alacsonyabb vagy magasabb szintű istenségek válaszolnak az imádságra, függ az ima típusától, illetve attól, hogy miért imádkozik valaki.
 • Ha valaki spirituális érzelemmel imádkozik, annak pozitív hatása bír az ima hatékonyságára.
 • Annak függvényében melyik mudrát használjuk, módosul az ima által nyert jótétemény is.
 • Ha az ima során minden tényező változatlan marad, és az ajánlott mudrát alkalmazzuk, 20%-al növeljük meg annak lehetőségét, hogy az imánkra válasz érkezzen.
 • Alacsonyabb spirituális szinttel rendelkező emberek imája, mely tömegek jóllétéért folyamodik – úgy mint: világbéke, vagy a globális felmelegedés csökkentése, stb – nem lehet eredményes.
 • Ha valaki háláját is kifejezi ima közben, növeli az ima hatékonyságát.