CRO_what-is-healing

1. Uvod u duhovno iscjeljivanje

Duhovno iscjeljivanje je termin poznat mnogima. Međutim, različiti ljudi pod tim podrazumjevaju različite stvari. U ovom članku definratii ćemo što mislimo pod izrazom ‘duhovno iscjeljivanje’ i promotrićemo principe koji stoje iza njegovog djelovanja.

Cijeli smisao i perspektiva ovog članka i odjeljka su bazirani na smislu života, koja primarno uključuje duhovni rast. Ovo znači da nam nije cilj pomoći drugima samo na fizičkoj razini već se fokusiramo na duhovni rast svakog pojedinca. Pa tako, što smo više usmjereni na to da pomognemo osobi da raste duhovno kada prakticiramo duhovno iscjeljivanje, to je manji rizik da ćemo se udaljiti od svrhe života. Kada se duhovno iscjeljivanje radi imajući na umu ovaj viši smisao, onda se naša duhovna sposobnost da iscjeljujemo ne smanjuje.

2. Što je duhovno iscjeljivanje ?

SSRF definira „suptilni svijet“ ili „suptilnu dimenziju“ kao svijet koji je izvan razumijevanja pet čula, uma i intelekta. Suptilni svijet se odnosi na nevidljivi svijet anđela, duhova, raja itd. koji možemo osjetiti samo razvijenim šestim čulom.

Istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti nam je pokazalo da do 80 % problema u životu osobe može imati svoj korijen u duhovnoj dimenziji. U odjeljku Stvarni duhovni uzroci problema u životu predstavili smo različite aspekte kako duhovna dimenzija utječe na naše živote.

Kada je stvarni uzrok problema u duhovnoj dimenziji, na njega treba djelovati nekom metodom koja je duhovno moćnija nego uzrok problema. Ovo nazivamo duhovnim iscjeljivanjem. Ono uključuje korištenje duhovne energije da bi se prevladao problem, kao što je uklanjanje ometanja uzrokovanih negativnim energijama. Kada se osobe koje nisu izložene bilo kakvom ometanju negativne energije izlože duhovnoj iscjeliteljskoj energiji, one jednostavno imaju dobrobit od dodatne pozitivne energije.

2.1 Razlika između vidljivih simptoma i stvarnog uzroka problema

Važno je razdvojiti ‘simptome‘ prisutne kod osobe i njihov ‘osnovni korjenski uzrok’. Ovo ćemo bolje razumjeti pomoću slijedećeg primjera.

Negativne energije: U Odjelu SSRF-a za znanje o duhovnoj dimenziji koristimo izraz “negativne energije” kako bismo opisali sve entitete u duhovnoj dimenziji koji imaju namjeru nanijeti zlo čovječanstvu, od običnog duha, pa do mantrika najviše razine. Ako uzmemo da je duhovna snaga običnog duha između jedne i deset jedinica, onda se snaga mantrika kreće od milijardu pa skoro do beskonačnosti.

John je odlučio baciti kantu vode na pod u sobi od Jane kada ona nije tamo. Tada se sakrio da radosno gleda njenu reakciju kada se vrati. Kada je Jane ušla u sobu i vidjela mokar pod, tražila je gore i dole uzrok, ali nije mogla proniknuti što je razlog tome što je voda na podu. Onda je otišla obrisati pod. John se zlobno smije gledajući njenu nepriliku. On je uživao u njenom neznanju o stvarnom uzroku problema – koji naravno, nije ništa drugo do on sam.

Ovo je tipična analogija kako duhovni uzrok, kao što je napad negativne energije simboliziran Johnom), može uzrokovati problem u životu, npr. oboljenje srca (simbolizirano vodom na podu). Zbog činjenice da nemamo razvijenu sposobnost opažanja šestim čulom da bismo mogli vidjeti ili primjetiti duha, naša potraga za uzrokom bola u grudima ostaće nam nerazjašnjena. Nažalost, istraga je ograničena samo na fizičku ili psihološku dimenziju.

2.2 Što duhovno iscjeljivanje može iscjeljivati?

Na prethodnom primjeru, sada možemo vidjeti da bolest srca u stvari može imati duhovni uzrok. Kada se medicinski problem (koji proizlazi iz duhovnog uzroka) tretira medicinskim ili kirurškim metodama može jedino ublažiti štetu nastalu kao posljedicu djelovanja duhovnog uzroka. Tako tretiranjem oboljenja srca kirurgijom ili medicinskim metodama, medicinska znanost može u najboljem slučaju donijeti izlječenje simptoma. Oboljenje se međutim ponovno javlja, jer je stvarni uzrok, npr. duh ili negativna energija, još uvijek aktivan i njime se nismo bavili.

Duhovno iscjeljivanje se odnosi na postavljanje dijagnoze i uklanjanje duhovnog stvarnog uzroka problema, koji je u prethodnom primjeru sa oboljenjem srca duh. U našem prethodnom primjeru, stvar je u tome da trebamo pronaći Johna i spriječiti ga da prospe još vode. Ono se može koristiti i za prevenciju potencijalnog problema da se ne bi ni dogodio.

Napredne mjere duhovnog iscjeljivanja imaju potencijal da ponište fizičko oštećenje. Međutim, u većini slučajeva se savjetuje da se koriste fizičke mjere (kao medicinski tretmanda se otkloni fizičko oštećenje. Razlog za ovo je što je duhovna energija neprocjenjiva jer ju je jako teško steći u usporedbi sa bilo kojim fizičkim trudom kao što je medicinski tretman. Pokušaj da se iscjeli bolest korištenjem duhovnih sredstava bi zahtjevalo puno neprocjenjive duhovne energije. Isti rezultat može se postići sa komparativno manjim ulaganjem kada se njime bavimo na fizičkoj razini.

Iz ovog razloga Fundacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj znanosti (SSRF) naglašava da za tretiranje problema trebamo koristiti odgovarajuću razinu energije. Tako na primjer, ako osoba ima ekcem zbog stvarno duhovnog uzroka, ovaj uzrok treba biti tretiran na sve tri razine :

  • Na fizičkoj razini – lijekovima
  • Na psihološkoj razini – ako postoji depresija zbog ekcema
  • Na duhovnoj razini – duhovni uzrok može biti otklonjen duhovnim mjerama