Neke karakteristike duhova

1.Imaju li duhovi spol, tj. je li su muškog ili ženskog roda?

Duhovi (negativne energije) nemaju fizičko tijelo. Stoga, po ovom pitanju ne postoji spol. Ali što se tiče izgleda njihovih suptilnih formi i psiholoških karakteristika, razvrstavaju su u muške i ženske oblike. Na primjer, Ženski Goblin (Hadal), Jaakhin (Đakin) i Vještica (Chetkin) su ženske, dok su snažnije negativne energije generalno muškog oblika. Kada duhovi materijaliziraju pojavni oblik najviše utjecaja na to ima izgled i spol iz njihovog neposrednog, prethodnog rođenja. To znači da, ako je duh bio žensko u ljudskom obliku, materijalizirati će se kao žensko. Duhovi višeg reda kao što su snažnije negativne energije imaju sposobnost izabrati prema svojoj želji. Snažnije negativne energije (Mantrici) su duhovi s vrlo visokom duhovnom moći koja je usporediva s duhovnom moći Svetaca. Sa ciljem da osiguraju takvu razinu moći, mantrici trebaju obavljati intenzivnu duhovnu praksu s umom usmjerenim samo prema jednom cilju i sa racionalnim razmišljanjem. Kako su kvalitete usmjerenosti k jednom cilju i racionalno razmišljanje karakteristike koje su više vezane za muškarce, generalno uzimaju muški oblik.

2. Koji je životni vijek duhova (negativnih energija)?

U slučaju ljudi, izraz ‘životni vijek’ znači period između rođenja i smrti. U slučaju duhova, ovo bi označavalo period između toga kad suptilno tijelo postane duh do njihovog eventualnog ponovnog rođenja na Zemlji. Stoga, životni vijek duha varira. U slučaju duhova nižeg reda, koji egzistiraju u ravni Čistilišta (Bhuvaloka), može biti između 50-400 godina. Duhovi koji su prognani u dublje ravni Pakla i koji su instrumenti masovnog nanošenja štete čovječanstvu, mogu tisućama godina ostati kao duhovi .

Duhovi se mogu osloboditi ovog stanja ovisno od sljedećeg:

1. Općenito pravilo:

Po završetku patnje s kojom se moraju suočiti u raznim ravnima Pakla i Čistilišta

2. Za duhove koji su na Duhovnoj razini manjoj od 30%:

Jedini način da se izađe iz duhovne ravni i patnje povezane s njom je obavljanje duhovne prakse. Dusima, čija je duhovna razina ispod 30%, je najmanja vjerojatnost da će u suptilnim ravnima raditi duhovnu praksu kako bi se duhovno pomogli. U ovu grupu ubrajaju se duhovi naših predaka koji su preminuli, nemaju duhovnu snagu i uglavnom odlaze u Čistilište ili neke druge ravni Pakla. Oni nisu mogli raditi duhovnu praksu u ovim ravnima, jer nisu imali naviku raditi bilo koju duhovnu praksu dok su boravili na Zemlji. Kao posljedica toga, kada preminu nemaju izgleda za obavljanje duhovne prakse kako bi sebi pomogli u ovim ravnima, jer nemaju znanja niti oruđa neophodnog za obavljanje duhovne prakse.

Što su dublje ravni Pakla u koje odlaze, veća je i patnja. Kako ne mogu pomoći sebi duhovno, pokušavaju dozvati članove svoje obitelji na Zemlji da učine nešto za njih. Jezik bola je uglavnom jezik komunikacije. Zadavanjem bola svojim nasljednicima na Zemlji, nadaju se da će oni zastati i potražiti duhovni način za prerastanje svojih problema. Konačno nasljednici zastanu. Pitajući nekog tko može vidjeti suptilnu ravan saznaju da kronični problem s kojim se suočavaju u životu nastaje zbog njihovih predaka. Zatim dobivaju savjet da rade specifične duhovne rituale ili mjere za svoje pretke. Izvođenjem ovih specifičnih rituala, nasljednici na Zemlji postižu slijedeće:

  • Izoliraju se od  problema s precima

  • Pomažu svojim precima tako što im daju neophodnu duhovnu podršku da se pomaknu u bolje sub-ravni u suptilnim ravnima i da izmire svoj račun uzimanja-davanja koji su možda imali s precima. Duhovnom praksom pomažu precima da se oslobode od egzistencije u formi duha, da se brže ponovo rode na Zemlji kako bi izmirili račun uzimanja-davanja i započeli duhovnu praksu.

3. Za duhove čija je duhovna razina iznad 30%:

Duhovi čija je duhovna razina viša od 30% generalno su obavljali neku duhovnu praksu dok su bili na Zemlji. Kao posljedica toga, mogu raditi neku duhovnu praksu u suptilnim ravnima postojanja poslije smrti. Kako god, postoje brojni čimbenici koji mogu utjecati na njihovu sposobnost da rade ustaljenu duhovnu praksu. Uključuju razne svjetovne želje. Na primjer, ako osoba ima želje raznog intenziteta za hranom, alkoholom ili seksom, onda upliću sebe u postizanje ovih stvari kroz zaposjedanje osobe. Stoga, lako mogu biti odvučeni od obavljanja duhovne prakse, nisu u stanju pomoći sebi i stvaraju daljnje grijehe. I povrh toga snažnije negativne energije, kao što su mantrici, mogu izvući korist od ovih želja i svjetovnih vezanosti nižih duhova. U zamjenu za ispunjenjem ovih njihovih želja oni kontroliraju niže duhove prisiljavajući ih na zla djela
Također, to ovisi i od motivacije suptilnog tijela (tj. duha) da radi duhovnu praksu. Suptilno tijelo na nižoj duhovnoj razini ali s velikom motivacijom, može raditi bolje duhovnu praksu nego suptilno tijelo više duhovne razine ali s nižom motivacijom. Stoga,  veoma je važno, dok smo živi, napraviti jaku impresiju o duhovnoj praksi u podsvjesnom umu. Duhovna praksa koja se obavlja sa ciljem o spoznaji Boga je zagarantirani put dobivanja viših razina Božje zaštite i smanjenja vlastitih želja i vezanosti. To je također jedini način smanjenja životnog vijeka u formi duha.

4. Milost Sveca:

Ponekad, ako duhovi dobiju milost Svetaca tako što ih služe, ako se pokaju, mole za milost itd., izlaze iz stanja da su duhovi. Milost Svetaca je način na koje duhovi mogu dobiti energetski zamah koji će da ih odvesti u bolje suptilne ravni i osloboditi se od njihovog postojanja u formi duha. No, ovo je zaista rijetko. Razlozi, kao što smo i objasnili su:

  • Njihova tendencija da budu ometani u obavljanju duhovne prakse zbog požuda ili jačine patnje u negativnim suptilnim ravnima.

  • Nasljednici su u neznanju da je srž kroničnih problema s kojima se suočavaju, zaista zbog predaka. Stoga, nasljednici ne obavljaju nikakve duhovne mjere ili rituale.
  • Zbog intenzivnih požuda mogu upasti u ruke snažnije negativne energije.

Kada su prvi puta u formi duha, manje su opasni ali s vremenom, mogu postati mnogo opasniji. Razlog za to je što ulaze u negativan vrtlog pokušavajući ispuniti svoje požude i stoga zarađuju više grijeha. Ostaju zaglavljeni u ovom stanju sve dok ili ne ispune svoju kaznu za zla djela ili ne povećaju duhovnu razinu da se pokrenu. Tako životni vijek duhova može trajati nekoliko stotina godina do stoljeća, jer se zaglavljuju vjekovima zbog svojih požuda, ega, zlih djela i manjka duhovne prakse. Što se tiče duha viših razina u raznim ravnima Pakla (Paataal), njihov životni vijek je od nekoliko stotina do tisuća godina ili do kraja Univerzuma. Ovo je zbog jačine njihovih zlih djela, zlih impresija i njihovog visokog ega. Kao posljedica, progresivno se kreću ka nižim ravnima Pakla bez skoro ikakve nade za oslobođenje iz ovih ravni.

3. Da li duhovi (negativne energije) rastu i stare s vremenom kao životinje i biljke?

Ljudi imaju smrtno tijelo, koje se rađa, raste, stari i onda umire, tj. prestaje funkcionirati. Stoga, rast i starenje su funkcije fizičkog tijela. Kako duhovi nemaju fizičko tijelo, ove karakteristike fizičkog tijela su za njih neprimjenjive. Rast duhova se odnosi na povećanje njihove duhovne moći, tj. njihove crne energije ili njihove sposobnosti da se bore s Božanskim/pozitivnim silama.

4. Odakle duhovi dobivaju svoju energiju ili moć?

Duhovi (negativne energije) više duhovne razine obično imaju tisuće godina duhovne prakse iza sebe. Dobivaju energiju od svoje duhovne prakse. Ali kako su sva djela duhova zla, svako takvo djelo iscrpljuje njihovu duhovnu energiju, osobito kada su izloženi Sattvik utjecaju. U takvim slučajevima, oni se povlače i započinju duhovnu praksu poput meditacije ili koriste  mantre za dobivanje duhovne energije ili moći. U većini slučajeva, duhovi niže razine su kao marionete u rukama moćnijih duhova. Obavljaju brojne zadatke u njihovu korist. Ponekad im može nedostajati neophodna energija da zadaju brige ljudima ili da ih zaposjedaju kako bi ispunili žudnje. U tim slučajevima, duhovi viših razina im osiguravaju energiju da izvrše te zadatke, a zauzvrat, kontroliraju ih i dalje.

5. Da li duhovi imaju inteligenciju?

Intelekt normalnih ljudskih bića je usmjeren ka ostvarivanju različitih zadataka u svijetu da bi se zadovoljili na fizičkoj, psihološkoj i duhovnoj razini. Ljudski intelekt ima urođeni diskriminacijski element koji usmjerava osobu o tome što je ispravno a što pogrešno, čemu treba težiti a što napustiti. Nekada se desi da ljudi koji preminu gube ovu diskriminacijsku inteligenciju. Kada je osoba samo suptilno tijelo, vladajuće tijelo je mentalno tijelo, koje je puno žudnji. Intelekt se onda koristi samo sa jednim ciljem, da se ispune požude. Ovo je za razliku na Zemlji, gdje se intelekt koristi za razne stvari, fizičke aktivnosti koje uključuju zarađivanje za život itd. Kako duh postaje opsjednut ispunjenjem požuda ili mučenjem drugih, njegov intelekt je potpuno usmjeren samo u tom smjeru.  Intelekt je utemeljen na egu i ograničen na stjecanje moći. Duhovi u Čistilištu (Bhuvaloka) zbog manjih želja imaju neke oblike ljudske inteligencije. Duhovi i snažnije negativne energije (mantrici) srednjih ravni Pakla (tj. od prve do četvrte ravni Pakla) su sve više i više poput robota u rukama mantrika. Superiorniji mantrici imaju duhovnu snagu i moć, koja se može usporediti sa Svecima i imaju pristup višem, Univerzalnom i Apsolutnom znanju.

6. Da li duhovi mogu živjeti/preživjeti na zemlji, vodi ili vatri?

Da, duhovi (negativne energije) mogu živjeti/preživjeti u svim ovim područjima. Stoga što su duhovi suptilna tijela, odnosno bez fizičkih tijela, izvan utjecaja zemlje, vode ili vatre. Međutim, duhovi nižeg reda, poput običnih duhova ili onih koji su tek zadobili formu duha, imaju strah od vode ili vatre, zasnovan na dugotrajnim impresijama iz njihovog ljudskog života. Ovo brzo prolazi jer ih drugi duhovi uče o njihovoj novoj vrsti postojanja.

7. Da li se duhovi ikada odmaraju ili spavaju?

Kako nema fizičkog tijela, nema potrebe za spavanjem ili odmaranjem, kao kod ljudi. U stvari, duhovi su vrlo nemirna bića– stalno se upuštaju ili u mučenje drugih, zadovoljavanje vlastitih želja ili obavljanje duhovne prakse kako bi se dobila energija za mučenje drugih. Iako duhovi iznad 30% duhovne razine mogu započeti duhovnu praksu, u realnosti samo duhovi (negativne energije) višeg reda i duhovne razine su u stanju započeti duhovnu praksu tako da mogu dobiti energiju iz nje.

8. Da li duhovi (negativne energije) imaju obiteljski život?

Koncept obiteljskog života se odnosi na duhove nižeg reda. Na primjer, suptilna tijela preminulih predaka koja su na Zemlji pripadala određenoj obitelji su zajedno, u grupi. Izvan ovoga ne postoji obiteljski život, pogotovo u kontekstu u kojem se to shvaća u  ljudskom rodu.