Proglašenje Svetaca prema Duhovnoj znanosti

Kriterij za prepoznavanje Sveca ovisi o putu koji On prati, odnosno Putu znanja, Putu akcije, Putu pobožnosti, itd. Kriteriji se također razlikuju ovisno o duhovnoj razini.

Postoji mogućnost da vidimo neke znakove na fizičkoj razini poput sjaja na licu, iščezavanje linija na dlanu, a prsti i dlanovi postaju mekani i nježni.

Na psihološkoj razini osoba je u stanju doživjeti Blaženstvo i Njegove misli i ponašanje ukazuju da je po prirodi sāttvik. Kada se tragatelji koji vrše duhovnu praksu nađu u prisustvu Sveca mogu osjetiti Blaženstvo ili stanje bez misli. Prosječnoj osobi je veoma teško to osjetiti.

Prema duhovnoj znanosti, tragatelj za Bogom se može smatrati Svecem tek kada drugi Sveci potvrde da je Svetac. Ovo stoji prema zakonu da samo Svetac može istinski prepoznati drugog Sveca. Osoba koja nije na razini Sveca ne može drugu osobu proglasiti Svecem. Ovo je najbolji kriterij za prepoznavanje Sveca.