Koje su osobe pod utjecajem duhova (negativnih energija) ili odabrana za zaposjedanje od strane demona?

 

1. Uzrok za zaposjedanje ili odabir od strane duhova (negativnih energija)

Najprije moramo razumjeti skriveni uzrok zbog kojeg duh može odabrati osobu da bi ju uznemiravao ili zaposjeo.

 

 1. Ako postoji račun uzimanja i davanja koji treba biti izmiren između osobe i duha: ako je duh trpio nesreću zbog osobe, to zahtijeva poravnanje.
 2. Zauzimanje kontrole nad osobom u pokušaju zadovoljenja svojih žudnji i čežnji preko zaposjednute osobe: Duh uglavnom zaposjeda osobu čije se želje i čežnje poklapaju s njegovima jer ih je tada daleko lakše ispuniti.
 3. Ako je osoba uvrijedila ili naljutila duha svjesno ili nesvjesno: Primjerice, mokreći po drvetu u kojem obitava duh.
 4. Da zaustavi napore osobe u službi širenja Duhovnosti: Osoba radi samo individualnu duhovnu praksu (na primjer samo za osobni duhovni rast) pri čemu prevladava osobno pročišćenje. S druge strane, osoba koja radi duhovnu praksu za dobrobit cijelog društva postiže osobno pročišćenje istovremeno znatno doprinoseći povećanju suptilne Sattva (čistoća i znanje) komponente u okruženju.​Time jako uznemiruje duha koji je, suprotno tomu, većinom Raja-Tama (Rađa-Tama) prirode. To je uzok napada i izazivanja neugodnosti tragatelju koji obavlja duhovnu praksu za dobrobit čovječanstva. Duh daleko intenzivnije napada tragatelja koji radi duhovnu praksu za dobrobit čitavog čovječanstva, čak i ranije u njegovom duhovnome rastu. No, takav tragatelj je utoliko više blagoslovljen i zaštićen od Sveca i Gospoda, i isto tako dobiva dodatne blagodati od obavljanja duhovne prakse za dobrobit čitavog čovječanstva.
 5. Ako osoba posjećuje mjesto zaposjednuto od strane duha, može biti uznemiravana od njega.

                                                                                                                                                                                      

2. Neki statistički pokazatelji o uzrocima napada duhova 

• Sljedeća tablica nam daje najvjerojatnije uzroke napada duhova (negativnih energija)

Razlozi napada duhova %
1. Radi podmirivanja računa uzimanja i davanja između duha i napadnute osobe 30
2. Pokušaj ostvarenja žudnji duha 30
3. Ako smo razljutili duha 10
4. Radi zaustavljanja širenja Duhovnosti koju obavlja napadnuta osoba 5
5. Posjet zaposjednutim mjestima od strane napadnute osobe 4
7. Nepoznat 21
Ukupno 100

• Sljedeće ključno pitanje statistike je pozadina napada duha. Iza 90% napada, ili zaposjedanja osobe od strane duha, stoji naredba duha više razine. U samo 10% slučajeva duh izvršava napad samovoljno.

3. Tko najčešće ima šansu postati žrtvom napada duhova?

Duhovi (negativne energije) nalaze da je najlakše napasti ili zaposjesti sljedeće tipove ljudi. (Napomena: Da biste bolje razumjeli ovaj članak, preporučamo vam pročitati članak na temu tri osnovne suptilne komponente.)

 • Fizički oboljele osobe: Svako oboljenje osobe prije svega znači da postoji porast osnovne suptilne Tama komponente uz istovremeno opadanje Sattva komponente.Tama komponenta raste konstantno što je bolest teža i dugotrajnija.

  Kada Sattva komponenta dominira u osobi to joj osigurava zaštitu od duhova, dok niska razina  Sattva komponente olakšava duhovima napad na osobu, ili im omogućuje ulaz kroz područja u kojima dominira Tama komponenta. Budući da su duhovi (negativne energije ) sačinjeni od osnovnih Tama (inertnost, neznanje) i Raja (Rađa-akcija, strast) suptilnih komponenti, oni odabiru rane ili oboljela mjesta kao točku ulaska u osobu.

 • Osobe slaboga karaktera: Ovakve su osobe lake žrtve duhova. Defekti osobe poput bijesa, žudnji, prevelike emotivnosti itd. su poput rana u našemu umu. Oni su također dominirajuća Raja-Tama ili Tama-Raja područja, pa djeluju kao točke lakog ulaska duhova (negativnih energija) u naš um. Kada se jednom zaposjedanje dogodi, duhovi (negativne energije) koriste defekte osobe da ju kontroliraju. Duhovi također uvećavaju intenzitet tih defekata, čineći, na primjer, inače emotivnu osobu ekstremno emotivnom. To dodatno destabilizira um, omogućujući demonu da se utvrdi u zaposjedanju osobe.

U napadu duha na određenu osobu vrijedi princip da onaj koji je duhovno jači pobjeđuje. Ako duh ima više duhovne snage od osobe koju želi napasti, tada on može s lakoćom uznemiriti ili zaposjesti osobu.

Ako je osoba više duhovne razine, njena obrana od napada je jača kao rezultat:

 • Njezine vlastite duhovne jačine
 • Veće zaštite koju dobiva od Gospoda