Черната Змия

1. Въведение в Черната Змият

Черната Змията (Кала Наг) е третата в йерархията на духове във възходящ ред според тяхната духовна сила. Относителната духовната сила на Черна Змия е 100. (Виж статията на “Видове духове“). Около 10% от населението на света е засегнато или обладано от тях в настоящите времена до 2025 г. Като се има предвид малкият процент от населението на света засегнато от тях, в сравнение с обикновения дух (бут) и демона (ракшас), сме дали само кратък списък на неговите характерни особености.

2. Чертеж чрез неосезаемо знание на Черната Змия

BG_(S)_The Black Serpent

Моля, имайте предвид, че това е само една груба насока, тей като духовете могат да заемат всякаква форма, в зависимост от това, което те се опитват да постигнат.

Човек може да се чуди защо се нарича “Черна Змия”, когато е зелень на цвят. Това е от гледна точка на разграничаване от жълтите или положителни Змии, които имат положителна духовна енергия и които помагат на хората и търсачите на Бога. От друга страна Черните Змии имат черна енергия, която те използват, за да навредят на човечеството.

3. Характерни особености на Черната Змия

  • Черните змии са избухливи, изключително умни, хитри и измамни. Те винаги са погълнати в тяхната работа и са ентусиазирани.
  • Те са изключително агресивни и да освобождават черна енергия много бързо.
  • Те са много педантични и постоянни в тяхната духовна практика.
  • Благодарение на тяхната огромна духовна практика, те имат духовна енергия да поемат контрола над седемте чакри на индивида. Тук чакра се отнася до център, чрез който духовната енергия тече спрямо пътя на активиране на духовната енергия (Кундалинийога). Като цяло, те съхраняват своята енергия в седемте чакри. Обърнете се към нашия раздел за Кундалини.
  • Те имат много свръхестествени сили.
  • Те работят под фините магьосници (мантрици).

4. Средства за духовно изцеление

  • Духовна практика и отстраняване на личностните дефекти е най-устойчиво духовно изцеление за преодоляване на всякакъв вид дух (демон, дявол, негативна енергия и т.н.)
  • Духовната сила на Черните Змии може да бъде намалена чрез насочване на положителната енергия от духовното изцеление на черните си енергийни центрове, разположени в съответните седем Кундалини чакри на обладаното или засегнатото лице.

Забележка: Духовното ниво на духовния изцелител трябва да бъде най-малко 20% повече от духа, които засяга или обладава лицето, което тои се опитва да изцели. Когато едно лице се третира с външни духовни средства, се чувства по-добре за известно време, но за да се отървете от този дистрес (което в много случаи ни следва от много раждания) завинаги е важно, да извършва духовна практика и генерира непрекъсната и трайна позитивност от първа ръка вътре в себе си. Само тогава е възможно да се получи. Ако човек допълва духовно изцеление с песнопеене по време на духовно изцеление, тогава дистреса се преодолява за по-кратко време.