BG-Categorisation-of-mistakes

1. Широка категоризация на грешки

В тази статия, ние обсъждаме как можем да класифицираме грешките като цяло. Те могат да бъдат класифицирани като неправилни акции и неправилни реакции и комбинация от неправилни акции и реакции. Нека разгледаме няколко примера във всяка категория на грешки.

1.1 Неправилна акция

Това е, когато заради личностен дефект, ние правим неправилно действие.

По-долу са някои примери за неправилни акции:

 • Джон не се грижи за това да постави нещата си на правилното място и по този начин обърка неговите документи.
 • Ана мами по време на изпити.
 • Фернандо удря жена си, след като се връща пиян от кръчмата.
 • Марко пие и кара, а след това удря пешеходец.
 • Спасе пропилява времето си в играене на видео игри, когато трябва да учи за изпит
 • Мишо се присмива на Андрей, да го изсмее и да изглежда добре сред своите приятели
 • Никола се усеща мързеливо да измие съдовете в мивката.

1.2 Неправилна реакция

Това е, когато ние реагираме на събитие, ситуация или човек негативно.

 • Когато реда на чакащите за филмови билети се движеше много бавно, Анелия стана много нетърпелива и нервна.
 • Когато съпругът й бе груб с нея, Ивана стана много емоционална и сълзи бликнаха в очите й.
 • Когато Тони не получи допълнителните джобни пари от баща му, той стана много ядосан.
 • Когато Симона имаше сценична изява през целия ден, преди представлението я хвана диария и тя много се страхуваше.
 • Когато Али не успя на интервюто за работа, той започна да изпада в паника за бъдещето.
 • Когато Теди чу, че синът на нейната близка приятелка взел изпита с максимални точки, тя стана ревнива, тей като нейният син само минал същия изпит.

1.3 Неправилна акция и реакция (комбинирано)

 • Тук ще разгледаме комбинация от неправилни акции и реакции в дадена ситуация.
 • Когато на магстралата шофьорa му пресичe пътя на Роналдо, той в ярост му изкрещя.
 • Когато Милко бе отхвърлен от приятелката си, той бе депресиран, и отиде в бара да се напие.
 • Когато Владимир разкри, че е бил измамен от таксиметров шофьор, той го обиди и удари.
 • Докато работила като прислужница в заможно домакинство, Мария видяла някакви пари наоколо. Обладана от алчност, и след като се уверила, че никой не я търсил, тя прибрала парите.
 • Когато на Марио му било казано, че ресторанта няма да може да му послужи неговото любимо ястие, той се ядосал и гневно избухнал.
 • Когато Мария се скарала с баща си, тя имала реакция и се заключила в стаята си през целия ден.

2. Заключение

 • Важно е да бъдем бдителни, когато една грешка се случва и да имаме съзнание, дали това е действие, реакция или комбинация от двете.
 • С отбелязване на направените грешки, допуснати, си помагаме в процеса на самоосъзнаване.