Духът (Пишач)

1. Въведение

Относителнaтa духовна сила на духът (пишач) е 10 000, като има предвид че относителната сила на най-ниския дух, обикновения дух (бут) е 1. Обърнете се към статията на “Видове духове (демони, демони, негативни енергии и т.н.) “. Около 4% от населението на света е засегнато или обладано от духът в настоящите времена до 2025 г. Като се има предвид, че малък процент от населението на света е засегнато от тях в сравнение с обикновения дух и демона (ракшас), сме дали само кратък списък на неговите характерни особености.

2. Чертеж чрез неосезаемо знание на Духът

BUL_(M)_Pischaacha

Моля, имайте предвид, че това е само една груба насока, тей като духовете (дяволи, демони, негативни енергии и т.н.) могат да заемат всякаква форма, в зависимост от това, което те се опитват да постигнат.

3. Основни характеристики на духът

 • Духовете са много мързеливи и следователно вероятността им да причиняват дистрес на хората е ниска. Те най-вече обладават дадено лице да използват тялото им, само за да получат местообитание.
 • Но след като те влязат, те живеят вътре в продължение на години. Други видове духове (дяволи, демони, отрицателни енергии и т.н.) продължават да излизат или да идват непрекъснато, но духовете не напускат тялото в продължение на години. Дори и след смъртта на лицето, което те са обладали, те се захапват за неговото фино тяло.
 • Те приемат формата на лицето, в което са влезли.
 • Хората, засегнати от духове изглеждат бледи, кожата им изглежда мазна и очите им изглеждат много скучни. Дистреса, причинен от духове се увеличава през нощта.
 • Когато те нападнат човек те излъчват черна енергия с неприятен, гнил и мазен аромат. Този лош аромат отвлича вниманието на лицето и предизвиква гадене.
 • Те абсорбират сокове, отделяни за смилането на храната и намаляват жизнената енергия (прана-шакти) на обладания индивид. Така съпротивлението на тялото на пострадалия намалява и той се разболява многократно.
 • Когато духове се проявят в хората, които те притежават, хората показват следните характеристики:
  • Очите на лицето, което се проявява блестят.
  • Когато другите го докосват с ръце или крака, те изпитват усещане за обождания.
  • Пръстите на ръцете и краката, както и ноктите на проявеното лицето изглеждат заострени.

4. Средства

 • Духовната сила на духовете може да се намали чрез излагането им на средства за духовно изцеление, където специфични комбинации от музикални ноти се използват за генериране на фини аромати.

Забележка: Духовното ниво на духовния изцелител трябва да бъде най-малко 20% повече от духа, които засяга или обладава лицето, което тои се опитва да изцели. Когато едно лице се третира с външни духовни средства, се чувства по-добре за известно време, но за да се отървете от този дистрес (което в много случаи ни следва от много раждания) завинаги е важно, да извършва духовна практика и генерира непрекъсната и трайна позитивност от първа ръка вътре в себе си. Само тогава е възможно да се получи. Ако човек допълва духовното изцеление с песнопеене по време на духовно изцеление, тогава дистреса се преодолява за по-кратко време.