Какво е духовнo пpeживяване

Съдържание

1. Определение на преживяване и духовно преживяване

Фондацията за Изследване на Духовната Наука (SSRF) определя това, което се преживява чрез посредничеството на петте сетива, ума и интелекта като “преживяване”. Например, преживяване на ядене любимо ястие, чувство на любов към едно дете, разрешаване на проблем по време на работа с помощта на интелекта и т.н., попадат в категорията на “преживявания”. Преживяване на нещо, което е отвъд разбирането на петте сетива, ума и интелекта представлява “духовно преживяване”. Дори ако може да се възприеме дадено събитие чрез петте сетива, ума и интелекта, но причината за това да е отвъд интелекта на човечеството, то все още представлява духовно преживяване.

2. Преживяване в сравнение с духовно преживяване  и как ние го възприемаме

Преживяване Духовно Преживяване
Какво е духовнo пpeживяване Какво е духовнo пpeживяване
Какво е било преживяно Една жена получава миризма на рози от един куп рози Една жена получава миризма на сандалово дърво в отсъствието на каквото и да е сандалово дърво
Източникът Видимо и от физическото измерение Невидимо и от неосезаемото измерение
Медиум чрез който е било възприемано Възприеманe чрез петте сетивни органи, ума и интелекта. В този пример, чрез сетивен орган за мирис, т.е. носа Възприеманe с шестотo чувство, т.е. чрез посредничеството на фините сетивни органи, които са 5те фини сетивни органи, неосезаем ум и неосезаем интелект. В този пример, чрез финото чувство орган за мирис.
SSRF определя думата "неосезаем свят" или "духовно измерение", кат свят, които е отвъд разбирането на петте сетива, ума и интелекта. Неосезаемия свят се отнася до невидимия свят на ангелите, духовете, рая и т.н., които могат да се възприемат само чрез нашето шесто чувство.

Ние преживяваме физическия свят чрез петте сетива, ума и интелекта. Съответстващи на петте сетива, ума и интелекта, с които сме наясно, ние също имаме пет фини сетива, неосезаем ум и неосезаем интелект, който, когато са развити или активни, ни помагат да изпитаме финият свят или финото измерение. Това преживяване на финият свят е известно като “духовно преживяване”.

На снимката по-горе виждаме една дама, която мирише един куп рози и преживява миризмата от рози. Това би представлявало преживяване, тъй като има определен източник на миризмата на рози т.е. куп от рози. На другата снимка виждаме една дама, отпивайки от кафето си сутрин, размишлявайки за началото на работния си ден. Внезапно и без видима причина, тя получава силен аромат на сандалово дърво. Тя първоначално го отхвърля, тъй като не може да види от къде идва от и продължава да пие кафето си. Въпреки това, аромата я следва до работното си място и се задържа с нея през цялата сутрин. Тя пита другите хора наоколо, дали те усещат аромата, но всички отговарят отрицателно. Това представлява духовно преживяване. В този случай, дамата всъщност възприема аромат, излъчван от финото измерение и изпитва аромата чрез посредничеството на нейният фин сетивен орган за мирис.

Голям брой от нас може да са имали преживяване като това, т.е. получаване на аромат без никакъв видим източник, но го отхвърляме, тъй като не знаем по-добре. Духовнo преживяване може да бъде възприето и през останалите четири фини сетивни органи за вкус, допир, звук и визия, а също и неосезаем ум и неосезаем интелект. Това изключително усещане, което ние възприемаме е известно като нашето шесто чувство. Както бе споменато по-рано, дори и ако някой може да възприеме дадено събитие чрез петте сетива, ума и интелекта, но причината за това е отвъд интелекта на човечеството, то все още представлява духовно преживяване.

 • Единпример за това щебъде, когатоедин обектсе движибез никаквавидимавъншна причина, която може да бъде видяна отвсеки,стехнитеочи (т.е. не чрез фината визия. Вобщия езиктези преживяванияса популярноизвестни катопаранормални. Тези преживяваниясанаречени “възприятия отфинотоизмерение”.
 • Да вземемдруг пример заедна майка, чието дете е вкритично състояниенаинтензивно отделение, след ужаснакатастрофа.Лекаритеса опиталивсичко,но дететопростоне реагира. Тенеобещаватнищо. Когато умът и не намира решение, тяпламеннои постоянносе моли наБога за нейното дете в безсъзнание.Тогавачудодейноибез никаквомедицинскообяснение, на следващия денимазабележимо подобрение на състоянието на детето. С течение на времето, детето постоянносе подобряваи се движивън от опасност. Туксъстоянието на дететои молитватана майката,и двете савфизическото,нопричината за подобрението в противдействие на медицинската наука нееобяснимо синтелекта.Преживяваниякатотова същопопадатв категорията надуховнипреживявания.

Какво е духовнo пpeживяване

3. Какво е шесто чувство и как ние възприемаме невидимия свят?

Препоръчваме Ви да се обърнете към статията за шесто чувство за по-задълбочено обяснение за това как ние възприемаме духовни преживявания и финият свят, който е безкраен в сравнение с нашия познат свят.

4. Духовно преживяване, свързано с петте фини сетивни органи и петте Абсолютни космическите елементи

Светът е направен от петте абсолютни Космическите Принципи (Панчамахабутас). Тези Космически Принципи не могат да бъдат видяни, но съставляват цялото творение. Както напредваме в нашата духовна практика нашето шесто чувство се активира, и ние започваме да получаваме преживявания от тези абсолютни Принципи постепенно, като се започне от най-осезаемия към най-неосезаемия. По този начин ние сме в състояние да ги изпитаме в реда на Абсолютна Земя (Прутви), Вода (Апа), Огън (Теж), Аир (Ваю) и Етер (Акаш) елементи чрез нашето фино чувство за мирис, вкус, зрение, допир и звук съответно.

Таблицата по-долу дава примери за позитивни и негативни духовни преживявания, които ние можем да възприемам чрез нашето шесто чувство, което е чрез посредничество на петте фини сетива.

Шесто чуство
фин орган
Абсолютен Космически Елемент участващ Пример на свързано духовно преживяване
Какво е духовнo пpeживяване Позитивно преживяване Какво е духовнo пpeживяване Негативно преживяване
Мирис Абсолютна Земя Елемент Какво е духовнo пpeживяване Получаване на аромат от сандалово дърво в отсъствието на очевиден източник

Какво е духовнo пpeживяване Получаване на миризма на урина около къщата без причина

Вкус Абсолютна Вода Елемент Какво е духовнo пpeживяване Вкус на сладост в устата, без действително слагане на нещо в устата

Какво е духовнo пpeживяване Преживяване на горчив вкус в устата

Зрение Абсолютен Огън Елемент Какво е духовнo пpeживяване Визия на божество или възприемане аура

Какво е духовнo пpeживяване Виждане на дух

Допир Абсолютен Въздух Елемент Какво е духовнo пpeживяванеЧувство на поставяне ръка на главата в отсъствието на каквото и да било наоколо

Какво е духовнo пpeживяване Да се бъде нападнат през нощта от дух (демон, дявол, негативна енергия и т.н.)

Звук Аболютен Етер Елемент Какво е духовнo пpeживяване Чуване на звънци или звуци на конч при липса на звънци или конч

Какво е духовнo пpeживяванеЧуване на странни заплашителни гласове наоколо в отсъствието на някой

Когато човек възприема нещо чрез фин сетивен орган, например миризма, източникът може да бъде от положителна енергия като божество или негативна енергия като дух.

5. Духовно преживяване и духовно ниво

Степента (пропорцията) на известния свят в сравнение с неосезаемият свят или неосезаемото измерение е 1 спрямо безкрайност.

Както нашето духовно ниво се увеличава, ние сме в състояние да получим духовно преживяване от по-високо и по-фино ниво.

Таблицата по-долу показва минималното духовно ниво, необходимо за да се бъде в състояние да се преживее всеки от отделните пет фини сетива, ако шестото чувство се възприема само като функция на духовното ниво. Например, може да получите духовно преживяване на финото обоняние на 40% духовно ниво.

Какво е духовнo пpeживяване

Докато този бар график служи като водачество за обяснение на пряката връзка между духовното ниво и вида на преживяния  чрез различните фини сетива, е важно да се отбележи следното:

 • Когато някой придобива духовно преживяване на финна миризма , не означава непременно, че той е постигнал духовно ниво от 40 %. По-често, отколкото не, това е случай на моментно или преходно покачване на духовното ниво или способности, или поради интензивна духовна практика, както песнопеене Името на Бога,  компанията на Светци и т.н.
 • Може да има други фактори, които допринасят за опита. Например, ако един дух ( демон , дявол , негативна енергия и т.н. ) иска човек да получи миризма на урина около къщата, за да го изплаши,  може да използва своята духовна енергия, за да се случи това. Това се случва без да е необходимо повишаване на духовното ниво на целевото лице.
 • Това не означава че всички лица на 40% духовно ниво непременно ще възприемат финна миризма. Духовното ниво на лице е нетната функция на много качества; шестото чувство е само едно от тях. Вижте статията за духовно ниво.
 • Това също такане означава, четезихорамогат да възприемат 100% от всичкиразновидности нафинитеаромати, които са на разположениеили чете могат да гивъзприемат презцялото време ипо всяко време.
 • Това също така не означава, че един човек на 40% духовно ниво или по-високо, задължително ще възприеме  финна миризма. Едно лице може да постигне Светостта (т.е. 70% духовно ниво) без нито веднъж да възприеме чрез петте фини сетива. Една от причините да не получи такова преживяване може да бъде, че този човек вече е имал тези преживявания в предишния си живот и не се нуждае от тях сега. Всички Светци обаче имат шесто чувство, което се отнася до несезаемия ум и интелект.

Можете също да видите от графика, че финото чувство за допир и звук се възприемат само при по-високи духовни нива. Причината за това е, че те са по-фини между петте фини сетива.

6. Какво е значението на духовните преживявания ?

Следващите точки обобщават значението и главните ползи от духовните преживявания:

6.1 Генериране на убеждения и вяра в теоретичен аспект на Духовната наука

Във връзка с цитата в горната част на тази страница, интелектуалните или теоретични знания в думи има само 2% значение, докато 98% от важността се крие в преживяване на тези думи. Когато човек предприема подходяща духовна практика, основана върху основните принципи на Духовната наука,  прави духовен напредък и получава духовни преживявания. Духовната практика запълва празнината между теоретичните знания, получени от книги и духовно ги преживява.

Какво е духовнo пpeживяване

Теоретична информация (интелектуално знание) подпомага любопитните за Духовната наука да получат някаква вяра. Това е необходима стъпка в етапите на духовното развитие, обаче, когато човек получава духовни преживявания, развива вяра в теоретичните знания.

Моля, вижте статията на етапите в духовното развитие.

Именно поради тази причина, духовните преживявания се обсъждат по време на духовни срещи (сатсанг). Търсачи, присъстващи на духовните срещи осъзнават, че това, което се преподава там от гледна точка на духовното познание не е само информация, но че то може да бъде действителен опит.

6.2 Осъзнаване на духовния прогрес

Духовните преживявания потвърждават, че ние като търсачи на Бог сме предприели подходяща духовна практика и получаваме все по-високо духовни преживявания , защото правим духовен прогрес. Те действат като постижения и ни насърчават в нашето духовно пътуване. Да предположим, че се налага да прекратим нашата духовна практика, ние може да не продължим да получаваме духовни преживявания. Ако стагнираме в духовната практика, ние няма да получим по-високи духовни преживявания. Под стагнация в духовната практика имаме предвид, извършване на една и съща духовна практика година след година, без да я увеличаваме в качествено или количествено отношение. Това е Божия начин да ни каже, че нататък трябва да увеличим нашата духовна практика.

Обърнете се към статиите “Духовната практика трябва да се извършва на дневна база” и “Редовно повишаване на нивото на духовна практика“.

Забележка: Когато вършим духовна практика според конкретен път, ако не получаваме някакви духовни преживявания в продължение на три години,  тогава трябва да се обърнем към духовно еволюирал човек т.е. Светец, с въпроса дали нашият избран път е прав или не. Ако нямате достъп до Светец, моля, прочетете статията ни за песнопеене Името на Бога според вашата религия на раждане като предложена първа стъпка във вашето духовно пътуване.

6.3 Намаляване на егото от впечатлението на величието на Бога

В ранните етапи на духовното пътуване на човек, ако той чува много други съпътстващи търсачи да разказват за своите духовни преживявания, разнообразието и дълбочината на духовните преживявания, всичко това може да бъде доста умопомрачително. Човек започва да осъзнава колко незначителен е той в сравнение с Бог, който дава възможност на всеки един от нас за уникални духовни преживявания, за да генерира вяра. В резултат на това егото на човека за собствените способности се намалява когато се сравни с Божиите способности. Намаляване на егото е основната предпоставка за духовно израстване.

7. Какво е значението на документирането на духовните преживявания?

 • Чрез документиране и публикуване на духовни преживявания, другите търсачи на Бог получават знания за различните видове духовни преживявания, получени в резултат на духовна практика. По този начин търсачите получават повече ентусиазъм за вършене духовна практика.
 • Това отново налага важността на духовната практика върху ума и интелекта и ни убеждава да постоянстваме с нашата духовна практика.
 • Ако ние получим уникалнодуховно преживяване, тогава има възможност запоставяне под съмнение на неговатаистинност. Въпреки това, акознаем заподобнидуховнипреживявания, получени от други,тогававяратасе генерира. Ниесме убедени, че има някаква науказад него, ипо този начин никарада се заемем сизучаването наДуховнатанаука.
 • Можем също така да обогатим нашата собствена духовна практика чрез изучаване какво точно е било направено от този конкретен търсач от гледна точка на духовната практика, за да получи духовно преживяване.

8. Какви са ограниченията на духовните преживявания в подобряване на духовната практика ?

Всички казано и направено, не е задължително духовните преживявания да подобрят или усилят духовната практика. Дори ако хората бяха станали свидетели на чудо, това не задължително означава, че те ще започнат духовна практика. 30% от хората, въпреки че имат духовни преживявания или спират активната духовна практика или стагнират на същото духовно ниво. За активно продължаване на духовната практика, човек трябва да развие убеждението, че: “Аз трябва да се развивам духовно в това раждане”. Духовните преживявания, не задължително съдействат на интелекта в това. За развиване на тази нагласа се изисква проучване на Духовната наука, за да ни предостави рамка за устойчива духовна практика. Всяко изследване на духовната наука трябва да бъдат предприето с отворен ум, които не е базиран на предубедени становища.

9. Защо понякога ние не получаваме духовни преживявания въпреки духовната практика?

Причините за това са следните:

 • Духовните преживявания са показатели за духовното ни развитие. Въпреки това, нашият духовен напредък може да не започне веднага след като ние започнем духовна практика. Причината за това е, че нашата духовна практика може да се използва, за да се намали интензивността на нашата тежка негативна съдба или натрупана сметка (санчит) вместо единствено за духовен прогрес. В резултат на това, духовeн напредък не се случва в началото и по този начин ние не получаваме духовни преживявания. Въпреки това, устойчива духовна практика ни дава възможност да преодолеем тази начална фаза.
Тук сме използвали термина негативна съдба за да посочим съдбата, която води до преживяване на нещастие. Един пример за тежка негативна съдба може да бъде сблъскване със сериозен инцидент. По този начин, когато човек започва да върши духовна практика, първоначалната духовната практика може да се използва за намаляване на интензивността на тази конкретна съдба, т.е. сблъскване със сериозен инцидент. По този начин търсача, точно преди посрещането на инцидента може да получи предчувствие да забави или да отидете в някоя друга посока, като по този начин намалява интензивността на инцидента и тежестта. По този начин търсача може да оцелее незначителни или никакви наранявания като цяло. За да се развие вяра в Бога или когато нашата вяра започва да се колебае, за да подкрепи това Бог дава духовни преживявания. Ако нашата вяра е силна, тогава ние може да не изискваме духовни преживявания. Обърнете се към статията за етапите на духовното израстване, която показва колко духовните преживявания усилят вярата ни.

10. Примери за духовни преживявания

10.1 Духовни преживявания на неосезаема миризма (свързани с Абсолютна Земя елемент)

Какво е духовнo пpeживяване Прочетете за духовното преживяване на Шилпа на лоша миризма точно преди духовна среща
Какво е духовнo пpeживяване Прочетете за духовното преживяване на Маниша на миризма на развалена риба
Какво е духовнo пpeживяване Прочетете за духовното преживяване на Вамси на миризма от Светия пепел (Вибути),  докато предлагал служба на Бога (сатсева)
Какво е духовнo пpeживяване Прочетете за духовното преживяване на Шон на миризма от обвивка от сладко (бонбони), която е била докосната от Hеговото Светейшество Д-р. Атавле
Какво е духовнo пpeживяване Прочетете духовното преживяване на Шилпа на финна миризма, излъчвана от духовния център на SSRF на 11 км отдалеченост.
Какво е духовнo пpeживяване Прочетете за духовното преживяване на д-р Кашид на финна миризма на сандалово дърво, въпреки че не е имало нищо да я предизвика

10.2 Духовни преживявания на неосезаем вкус (свързани с Абсолютна Вода елемент)

Какво е духовнo пpeживяване Разберете Духовната наука зад духовнoто преживяване на Йогита на необясним горчив вкус на вода в нейната бутилка за вода
Какво е духовнo пpeживяване Духовно преживяване на Йогеш на странен вкус на кръв в устата, който е бил причинен от фин магьосник (мантрик)
Какво е духовнo пpeживяване Прочетете за духовното преживяване на Мая на финна миризма и вкус на сандалово дърво по време на четене статиите, публикувани от SSRF
Какво е духовнo пpeживяване Прочетете за духовното преживяване на Тереза на фин вкус на сладост, когато се разхождала по улицата