Духовно прежвяване на миризма на Светия пепел (Вибути), докато е предлагана служба на Бога (Сатсева)

vamsi1

Като част от моята духовна практика, аз често отивам в къщата на моя духовен водач, за да съдействам в изпълнението на проектите, свързани с уебсайта на Фондацията за Изследване на Духовната Наука, като предлагане служба на Бога. Веднъж, когато работех върху създаването на автоматизиран отговор на записаните акции на един от онлайн периодичните издания на SSRF, аз усетих аромата на Светия пепел в продължение на 5-6 секунди. В този момент нямаше абсолютно никакъв източник, от който мога да получа такъв аромат. На питане на водача си, дали той също е получил аромата, той каза не. Както аз продължих работата си по системата за автоматизиран отговор, по някое време по-късно и двамата усетихме един и същи аромат в продължение на няколко минути. Този опит укрепи вярата ми в правилността на този духовен път (Пътя на милостта на Гуру).

– Г-н Вамси Кришна, Мелбърн, Австралия

Духовната наука зад това духовно преживяване

Светия пепел е пепела, който остава след предлагане ароматна пръчица на Бога или след извършване на жертвен огън.

Когато човек е в духовно благоприятна среда като място за поклонение или духовна среща (сатсанг)или когато предлага служба на Бога (сатсева), поради увеличение на неосезаемата чиста компонента (сатвикта) и потока на божествената енергия, за да извършва духовна служба, духовното ниво на търсача може да нарасне за миг. Когато има покачване на едно духовно ниво, фините сетива са активирани и човек може да възприема честотите на божественото съзнание, излъчвани от Вездесъщия Бог. Повечето духовни преживявания са дадени на търсачи или поклонници на Бог, като индикация, че те са на прав път и да се увеличи тяхната вяра в духовната практика. В пътя на духовен растеж на търсача, вярата е основният фактор, който помага за напредъка към следващото по-високо духовно ниво.