1-BG_Personality-defects-and-dealing-with-stress

1. Способност срещу неспособността да се справим със стреса

В този раздел, за да илюстрираме по-добре как се справяме със стреса, ние сме показали две снимки. На снимката по-долу показваме човек, който носи 4 големи товари.

2-BG_Ability-to-deal-with-stress

Всеки от товарите, кoито мъжа носи се отнася до следните проблеми в живота:

  1. Дъщерята пренебрегва обучението
  2. Кавги с съпругата
  3. Болен син
  4. Финансови затруднения

Подсъзнанието може да побере тревожност само до определено ниво. Това зависи от количеството, интензивността и продължителността на проблемите пред които е изправен. Както е показано на Фигура 1А този човек е в състояние да поддържа поведението му със сумата на проблеми/въпроси в живота, пред които е изправен в момента.

3-BG_Inability-to-deal-with-stress

  1. Дъщерята пренебрегва обучението
  2. Кавги с съпругата
  3. Болен син
  4. Финансови затруднения
  5. Сламата, която счупи гърба на камилата – Не получаване на повишаване/ Губене на мобилен телефон

Както е показано на втората фигура 1Б, когато тревожността отива отвъд поносимото ниво, дължащо се на допълнителни проблеми, като не получаване на повишаване, клиничните прояви на стреса стават очевидни. Тук “не получаване на повишаване” става пословична “слама, която счупи гърба на камилата” като по този начин тласка човек в негативно състояние на ума, като депресия. Събитието, което доказва, че е пословична последна сламка може да се различава от човек на човек въз основа на тяхната личност. То може да бъде нещо по-голямо, като не получаване на промоция или нещо по-малко, като губене на мобилен телефон. И двете събития могат да доведат човек до критична точка и да го изтласкат в състояние на депресия. Някой от вън може да мисли, че реакцията на лицето е несъразмерна на събитието. Въпреки това, те не виждат серията от събития и наслояването на проблемите, които ги е имал преди “последната сламка”, което в крайна сметка бута лицето над ръба на депресия.

Неспособността на индивида да се справи със стреса и напрежението причинява нещастие.

2. Какво влияе на способността ни да се справим със стреса в живота?

Капацитета на едно лице да се справи с тревожността зависи от това колко енергия е на разположение, за да се изправи пред стреса. Менталната енергия, която е на разположение е по-малко, когато има нежелани характеристики в личността (личностни дефекти) и недовършена работа. 

Basic RGB

 

 

 

 

 

 

Личностни дефекти, както споменахме по-рано, са характеристики като гняв, страх, мързел, нерешителност, лъжене, и да се бъде песимист. Такива нежелани характеристики консумират нашите мисли през деня и ни ограбват от менталната енергия.

Недовършена работа се отнася до неприятни инциденти в миналото, от които човек все още се страхува и които му причиняват тревожност. Например, когато един студент не е взел един изпит, това му е причинило тежка тревожност и депресия. Той си спомня как е страдал след това и се страхува, че в случай, че отново не успее в живота, той може да пострада, както в миналото. Така че умът му продължава да бъде обременен с недовършената работа. Недовършената работа условява ума да реагира на стреса и напрежението в живота по определен начин. Да го вземем същия пример, провала на изпит, който е довел до депресия може също да обуслови човек да реагира на провал в други сфери на живота, под формата на депресия или да стане наркоман. Имането на дълг списък с неща за извършване също може да бъде причина за напрежение и да добави към недовършената работа.

Така че когато има много личностни дефекти и някоя недовършена работа, повече ментална енергия се използва за неутрализиране на тревожността, причинена от нежелани качества и недовършена работа. Kато резултат, в различни хора различно количество на енергия е на разположение, за изправяне пред същия стрес. Така че невъзможността на лицето да се справи със стреса в живота и причините за нещастието му възникват предимно от основните нежелани качества в неговата личност и тревожността, причинена поради минали инциденти или недовършена работа.

3. Личността като причина за стрес

Друг важен момент, който трябва да се има предвид , че е ситуацията, само по себе си никога не е стресираща; тя зависи от това как човек да я гледа. Начинът, по който човек гледа на ситуацията зависи от личността му, например да присъства на парти е събитие, на което повечето хора се радват, но за резервиран човек, присъстването на парти се превръща в стресиращо събитие. Таблицата по-долу дава няколко примера за това как нежелани качества в личността правят ситуация стресираща.

Нежелан личностен дефект Ситуация, която се превръща в източник на стрес
1. Липса на самочувствие Отиване на интервю за работа, предизвикателна ситуация за работа
2. Сантименталност Загуба пръстен подарен от баба
3. Срамежливост Говорене на противоположния пол
4. Емоционалност/Очаквания Спор с членове на семейството или близки приятели

Долната линия е, хората с по-малко личностни дефекти и по-ниско его, и те са по-способни да се справят с по-високи нива на стресови ситуации. Обратно хората с много личностни дефекти са склонни да се съборят по-рано с всяка форма на стрес.