Предлагане на Бог в съответствие с талантите и възможностите Ви

Предлагане на Бог в съответствие с талантите и възможностите Ви

Основни принципи на духовната практика

Предлагане на Бог в съответствие с талантите и възможностите Ви

Всеки от нас има на разположение определени способи. Всички тези способи сме получили от Бога. Основен принцип в духовната практика е използването на тези способи да служим на Бог като част от нашата духовна практика и да израстваме духовно. Способите, които имаме, могат да бъдат разделени в четири категории:

1. Нашето тяло

2. Нашето богатство и светски връзки

3. Нашият ум и интелект

4. Нашето шесто чувство

Нека да разгледаме тези четири аспекта подробно:

 

1. Нашето тяло

Да се служи с тялото означава използването му за служение на Бога. Например:

 • Почистване и подготовка на зала, където ще се проведе духовна лекция
 • Превоз на други тьрсачи до залата
 • Поставяне на рекламни плакати за духовната лекцията

 

2. Нашето богатство и светски връзки

Пример за служение на Бог чрез използване на нашето богатство и светски връзки би бил:

 • Плащане за мястото, където ще се провежда духовна лекция
 • Организиране на духовна лекция в дадена институция, с която сме свързани по някакъв начин

 

3. Нашият ум и интелект

Използването на нашия ум и интелект е използването на нашите творчески и интелектуални възможности за служение на Бога. Примери за това могат да бъдат:

 • Използването на интелекта за изследване на Духовността, за нейното практикуване и разказване за тези преживявания на другите.
 • Използването на нашите умения за писане за разпространение на Духовността чрез писане на статии за Духовността
 • Предоставяне на помощ при водене на документация и администрация на лекциите или други видове Духовни прояви

 

4. Нашето шесто чувство

Някои от нас са надарени с шесто чувство, от най-ранна възраст. Това се дължи на духовна практика от предишно прераждане или от този живот. Ние трябва да използваме тази възможност само за улесняване на нашето духовно израстване или това на другите. Използването на шестото ни чувство трябва да бъде под водачеството на Духовен Учител.

 

В обобщение, следните точки могат да се имат предвид:

 • Когато непрекъснато предлагаме това, което имаме, за да служим на Бог като част от нашата духовна практика, ние израстваме духовно.
 • Дори и човек да няма богатство или голям интелектуален потенциал, човек може да предложи тялото си за служение на Бог и така да расте духовно.
 • Четирите вида предложения, посочени по-горе, не са взаимно изключващи се. Ако човек има добьр интелект и силно разбиране за Духовността, той може да бъде склонен да предложи само интелекта. Въпреки това, принципът се отнася за “предлагане на всичко, което някой има”. Както човек има тяло, а също може да има и богатство, той трябва да го предложи заедно със своя интелект.
 • От всичко, което можем да предложим, ума и интелекта са най-важни, защото чрез тях можем да помогнем на другите да разберат и приложат Духовността на практика.