Практически съвети за подобряване на духовните вибрации у дома

Преди да прочетете тази статия, ние ви препоръчваме да се запознаете със следните статии:

1.Въведение

В нашата по-ранна статия за помещенията научихме как честотите биват създадени в празни помещения и как физическите свойства, както и обитателите на помещенията, определят вида на честотите, които изпитваме там.

В тази статия правим по-нататъшно проучване на коригиращите мерки, които могат да се прилагат за намаляване на негативните честоти в помещенията и да се увеличат приятните. Много от нас, например, работим по-добре в чиста околна среда, отколкото в замърсена. Това е пряко следствие от това, че духовните вибрации на чистата околна среда са по-положителни отколкото тези на замърсената среда.

Тук представяме някои практически точки, както са обявени от Духовната наука и науката на помещенията (вастушастра) за увеличаване на приятните честоти у дома.

2. Практически съвети за подобряване на духовните вибрации у дома

2.1 Избягвайте Taмa-преобладаващи дейности, които привличат негативни вибрации

По-долу са изброени няколко варианта за намаляване на негативните вибрации у дома:

 • Най-добре е да се избегнат експерименти с ритуали или игри, предназначени за привличане на духове. Моля, вижте статията ни за контакт с духове или заминалите предци с помощта на медиум или Уиджа масичка за повече информация.
 • Духовно полезно е да не се пуши или пие алкохол у дома. Пушенето често започва от неосезаемите тела на заминалите предци, така че те да могат да дойдат до дома и да разпространяват черна енергия когато човек пуши там. В допълнение, димът е Раджа Taмa преобладаващ и разпространява черна енергия през целия дом. Алкохолът е също РаджаTaмa преобладаващ и пиенето му в дома също привлича неосезаемите тела на заминалите предци и тяхната черна енергия. Освен това, самият алкохол привлича отрицателна енергия, която духовно замърсява пространството, в което се съхранява. Следователно, би било препоръчително да не съхраняваме никакъв алкохол у дома. Моля, вижте статията ни за духовната чистота на различни напитки.
 • Най-добре е да избягвате да оставяте телевизора включен в продължение на дълги периоди от време, тъй като това разпространява негативна енергия в целия дом. Когато телевизорът е изключен, екранът може да бъде покрит с чиста сатвик кърпа, тъй като той може да излъчва негативни вибрации дори когато телевизорът е изключен.
 • Полезно е да се избегне слушане на силна музика в помещенията. Силната музика привлича и разпространява негативна енергия навсякъде в околната среда. Тези вибрации могат да останат в дома за дълго време.
 • SSRF препоръчва въздържане от използване на нецензурни изрази или неприличен език у дома. Този тип език се разпространява и привлича негативна енергия, и причината хората да го използват често е негативна. Както мислите и намерението на съответното лице, така и самите думи духовно замърсяват околната среда.

BG-Tips-vastu-vibrations

2.2 Възприемане на позитивност в дома

Можем също така да приложим следните точки, за да наситим с повече позитивност дома.

 • Поддържане на чистота и спретнатост: Има една поговорка: “Където има чистота, там е Бог” или “Чистотата е в непосредствена близост до Благочестието”. Чистотата и спретнатостта са божествени качества и трябва да запазим нашите домове чисти, защото мръсотията приканва Раджа-Taмa вибрации.
 • Запазване на отворени врати и прозорци: Петте Космически принципа (Панчамахабута) съдържат Божествено съзнание (Чайтаня) и са активни в материална форма чрез земя, вода, огън, въздух и пространство, и ги виждаме навсякъде около нас. Поддържане на вратите и прозорците отворени позволява на петте космически принципа да направят духовно изцеление чрез тези елементи, така че най-добре е да държите отворени вратите и прозорците когато е възможно.
 • Растения около помещенията: Точно както парцелите и помещенията излъчват духовни вибрации, така и растенията около помещенията също излъчват различни духовни вибрации. Някои растения отделят повече сатвик вибрации, отколкото други, така че засаждане на сатвик растения прави помещенията духовно по-чисти. Някои примери на сатвик растения са Светото растение босилек (Тулси), хризантема, хибискус, както и бананово дърво. Когато е възможно, засаждането на тези сатвик растения около помещенията или вътре в тях, в дневната например, помага.
 • Олтар с лице към посока изток-запад: Ако поддържате олтар в дома си, най-добре е да го поставите в посока изток-запад. Божествените честоти се освобождават от Слънцето и преминават през небето всеки ден и тези Божествени честоти са много по-привлечени от олтара, ако той е ориентиран в посоката изток-запад.

3. Значението на духовната практика

Таблицата по-долу дава информация за степента на значение на различните средства за подобряване на духовните вибрации у дома.

Степен на значение на средствата за защита в духовното почистване на помещенията

Средство % Значение
Духовна практика на жителите в помещенията 30%
Жителите в помещенията да бъдат с приятна личност 30%
Ритуали за почистване на помещенията 14%
Посещения на Светци 10%
Оставяне на вратите и прозорците отворени 2%
Премахване на дефектите в помещенията, които допринасят за неосезаемите вибрации на помещението 2%
Не експериментиране с енергии като например Уиджа масичка. 2%
Разни (отглеждане на сатвик растения като Тулси и  т.н.) 10%
100%

От таблицата по-горе могат да се направят следните изводи:

 • Усилията за подобряване на духовните вибрации на помещенията осъществени чрез действия, като държене на отворени врати и прозорци са ограничени. Въпреки това е важно да се извършат и тези действия.
 • Жителите на помещенията трябва да имат приятна личност. Навсякъде, където това не е така, те могат да се стремят да се подобрят. Духовната практика също е полезна в това отношение.
 • Нашата духовна практика трябва да бъде редовна и последователна. Освен че ни дава възможност да изпитваме Блаженство (Ананд), това се отразява и на духовните вибрации на нашия дом. На местата, обитавани от Светци, има изключително приятни честоти. Това се дължи на интензивността на тяхната духовна практика.

4. В обобщение – Вастушастра и духовната наука за дома

С реализацията на правила, по съвети на науката вастушастра и Духовността, можем да избегнем негативните вибрации и да гарантираме, че нашите домове привличат положителни духовни вибрации. Практическите точки, представени в тази статия, ще бъдат от полза не само за дома ви, но във всички помещения като офиси, магазини и т.н.

Духовната практика, от друга страна, формира положително нашата личност и значително подобрява духовните вибрации на нашия дом. В допълнение към това, духовната практика всъщност ни помага да препознаем приятните и неприятни вибрации в помещенията и да разберем духовните причини за тези преживявания.