1-BG_Handshake-landing

 

1. Въведение

Ръкостискането е кратък ритуал, в който двама души се хващат с дясната ръка, често придружено от кратко движение нагоре надолу на схванати ръцете. В продължение на векове, при среща, ръкостискането е било използвано като символ на поздрав, раздяла, предлагайки поздравления, изразявайки благодарност, или завършване на споразумение. В спорта или други конкурентни дейности, също така се прави в знак на добро спортсменство. Неговата цел обикновено внушава доверие, добросъвестност и равенство.

Въпреки това чрез провеждане на духовно изследване на този ритуал, открихме една друга история и това хвърли светлина върху духовните последствия от ръкостискането.

2. Предишни статии за разбиране на духовната перспектива на ръкостискане

За да разберете тази статия, моля погледнете –  Духовна перспектива за поздрав.

Тя обяснява как може да се осъществи неосезаем енергиен трансфер с поздравленията, които включват аспекти на докосване. Тя също така обяснява как духовното състояние на човек, т.е., независимо дали те са обладани или засегнати от негативни енергии могат да повлияят на друго лице, когато го поздравят.

Ние също така препоръчваме да прочетете “Ръководство за сатвик живеене” и “Сатва, Раджа, Taмa – 3 те основни неосезаеми компоненти на Универсума“.

3. Духовна перспектива на ръкостискане

3.1 Ръкостискане и прехвърляне на негативна енергия

2-BG_Subtle-picture-handshake-SSRF

Актът на ръкостискане ни прави по-податливи на атака от негативна енергия, която съществува в другия индивид, а също така представлява средство за негативната енергия на другия човек да влезе в нас. В действителност, този вид поздрав с контакт ни прави два пъти по-уязвими за атака от негативните енергии в другия човек, за разлика от поздрава без контакт. Чертежа чрез неосезаемо знание по-долу, изготвен от художник на неосезаемото, показва постановката на фините енергии, когато две просечни лица, които са засегнати от негативни енергии, заключват ръцете си в ръкостискане.

Обърнете се към статията – Какъв процент от населението в света е засегнато от негативните енергии?

3-BG_Handshake-subtle

Когато ръцете на двете лица са заключени една в друга, Раджа-Тама вибрациите, излъчвани от ръцете им се натрупват в пространството/празнината създадена между дланите им. Съществува повишено неосезаемо триене в региона и генерираната Раджа-Тама енергия навлиза в тялото на всеки човек чрез своите длани. Обменът на енергия също се разпростира в непосредствена близост добавяйки неосезаем Тама компонент в околната среда. В поздравленията, които включват докосване, там обикновено се създава пръстен от неосезаема Съблазнителна (Мохини) енергия. Съблазнителната енергия е вид негативна енергия, която идва в одежда на много приятни вибрации, но в действителност е в ущърб на хората, свързани с нея.

Докато един среден човек, поради минималната способност на шесто чуство, в повечето случаи не е в състояние да изпита този обмен на нематериална черна енергия, увеличението на Taмa компонента може да създаде различни неблагоприятни ефекти, като замъгление на интелекта, дразнещи мисли, тежест в главата, гадене и т.н.

DDFAO exampleSSRF е провел редица експерименти, използвайки биофидбек машини, където са документирали ефекта на докосване от лице, обладано от негативни енергии спрямо търсач или Светец. Ние ще споделим тези експерименти в раздела, който скоро ще бъде публикуван – Духовна перспектива на комуникацията.

3.2 Ръкостискане и покачване на егото

Има много статии, които е публикувала психологията за ръкостискането, от начина по който трябва да осигурим солидно ръкостискане, до колко пъти трябва да потъпваме умело страната на лицето, с което се ръкуваме.

От духовна перспектива, ръкостискането като цяло увеличава егото на човека. Това е така, защото ръкостискането подобрява идентификацията с петте сетива, ума и интелекта на човек, обратно от разграничаването на себе от тях. Продължаващата идентификация с петте сетива, ума и интелекта е пречка за духовен растеж, да не говорим за допълнителния неосезаем Taмa компонент които се дължи на ръкостискането.

С една дума, няма духовна полза от поздравяването на друго лице с ръкостискане.

4. Какво можем да направим за духовно болните ефекти от ръкостискането?

  • В идеалния случай е най-добре да се въздържаме от използването на ръкостискането като форма на поздрав. Индийския “намаскар” като средство за поздравяване е най-добрата алтернатива от духовна перспектива.

  • На практика обаче, тъй като ръкостискането е толкова широко използвано, може да бъде трудно да не се ръкуваме с човек, особено ако те протягат ръката си за поздрав или в приятелство. Обикновеният човек не може да разбере дали лицето, с което се поздравява с ръкостискане е обладано, или  дали то самото е обладано или засегнато. В този случай има няколко неща на духовно ниво, който могат да се направят, за да се сведат до минимум духовно болните ефекти от ръкостискането.

    • Редовното песнопеене на Божието Име помага да се осигури защитна духовна обвивка около нас и по този начин сме по-малко податливи на негативни енергийни атаки.

    • Казвайки молитва преди ръкостискането. Молитвата може да бъде по подобие на “Господи, моля те изолирай двамата, другия човек и мене от всякакви негативни енергийни атаки в резултат на това ръкостискане и нека моята духовна практика не бъдат засегната.”

Всички обичаи и традиции (от едно просто ръкостискане, фестивали като Halloween, обичая на погребване на мъртвите:), които помагат за увеличаване на неосезаемия Taмa компонент в обществото се  коренят, са започнали от негативни енергии на по-високо ниво. С пускането на мисъл в ума на един човек, един обичай е роден, и след това одобрен и приет от другите. Тей като създаването на традиции увеличава “неосезамия Taмa компонент” , светът става по-лесно място за негативни енергии, за да упражняват контрол върху човечеството. С течение на времето тези традиции са се превърнали в неразделна част от живота ни и приета норма. По ирония на съдбата, колкото по-сатвик е обичаят по принцип се игнорира или от време на време дори и е хулен. Чрез увеличаване на нашата духовна практика и фината ни способност, човек е по-способен да възприема Taма компонента в различните обичаи и традиции, и поради това, увеличава усилията да се въздържа от тях.