Песнопеене и медитация – каква е разликата?

1. Медитация и песнопеене – въведение

В днешно време медитацията е широко препоръчвана като практика, която помага за успокояване на ума, освобождава от стреса, чрез нея се постигнат по-високи нива на концентрация или релаксация и т.н. В тази статия ще обясним разликите между медитация и песнопеене, защо медитацията трудно се постига в днешните времена и защо песнопеенето е от по-голяма стойност за тези, които търсят духовно израстване.

2. Определения за песнопеене и медитация

В тази статия използваме термина “медитация”, за да се позовем на свръхсъзнание, състояние, освободено от мисли. Това състояние се преживява след интензивна практика.

Песнопеенето е повтаряне на Божието име.

3. Сравнение на медитация и песнопеене

Таблицата по-долу показва защо в сегашната ера на Калиюга песнопеенето е по-благоприятно, отколкото медитацията.

 Медитация Песнопеене
 

 

 

1. Ограничения в духовната практика

А. Колко хора могат я вършат Няколко Много
Б. Колко дълго може да се върши през деня Няколко часа Много часове
Ц. Причина Има някои ограничения по време на медитация, защото човек трябва да седне на определено място, да се концентрира върху дишането си и да съсредоточи ума си. Няма ограничения в песнопеенето, защото независимо от това къде се намира един човек, той може да песнопее.
 

 

 

2. Причини за
​получаване на по-малко
или повече ползи

1. Лицето не може да служи на Абсолютната Истина (сатсева) докато медитира 1. Лицето може да служи на Абсолютната Истина (сатсева), докато песнопее
2. В подсъзнанието не се създават нови впечатления както при песнопеенето. Поради това е потребно повече време, за да се унищожат отделните впечатления от многото прераждания и да се пречисти умът. 2. Тъй като впечатлението от песнопеенето е създадено в под-съзнанието на отделния човек, впечатленията от последните прераждания се унищожават и се отнема по-малко време, за да се пречисти ума.
3. Възможно да се остане в общение с Бога, но в Калиюга много малко хора са в състояние да постигнат това чрез медитация. 3. Възможно е да се остане в постоянно общение с Бога

4 . Практически ползи от песнопеене в сравнение с медитацията

Следва по-подробен анализ на практическите ползи от песнопеенето в сравнение с медитацията.

Непрекъсна духовна практика: В медитацията трябва да седнем в определена поза. Следователно, ако страдаме от болки в гърба, сядането в това положение може да бъде трудно. Песнопеенето няма такива ограничения. В допълнение, времето необходимо, за да преминем в медитативно състояние когато практикуваме медитация, не се изисква в песнопеенето.

Последователност в духовната практика: Медитацията не може да се прави постоянно през целия ден, но песнопеенето може да тече непрекъснато. Необходимо е да се извършва непрекъсната духовна практика, за да се обединим с принципа на Бога.

Намаляване на интереси и предпочитания: Ние можем да песнопеем по време на хранене. Когато умът ни се абсорбира в песнопеене, ние сме склонни да забравяме това, което ядем, и това ни помага да не обръщаме внимание на това, което харесваме или не харесваме. Ако спазваме песнопеенето, докато правим всяка дейност, тогава всички импресии постепенно намаляват. Това не се получава когато практикуваме медитация.

Непрекъснато “събудeно състояние” или духовно преживяване на Бога: Търсачът, който практикува медитация, излиза от състоянието на медитация в будно състояние, тъй като има тенденция към физическото измерение. От друга страна, когато песнопеенето е непрекъснато, тогава ние сме непрекъснато в “събудено състояние”, т.е. по някакъв начин сме в постоянно състояние на медитация.

Привличане на физическото измерение: Импресиите в подсъзнанието ни привличат към физическото измерение. По време на медитация тенденциите на подсъзнанието са само потиснати и не се елиминират. С песнопеенето те се елиминират до голяма степен.

Проява на неосезаеми мисли: Поддържане на ума в състояние без мисли означава да не се обръща внимание на външното или вътрешно. Все пак, в това състояние неосезаемите впечатления излизат на повърхността. От друга страна, когато се концентрираме върху Името на Бога, поради отказа от други мисли, или създаването на център на Боголюбие неосезаемите впечатления не достигат до ума. Затова песнопеенето е по-високо от състоянието без мисли.

Духовните преживявания и духовното ниво: Духовните преживявания, които човек има в медитативно състояние, не показват неговото духовно ниво. От друга страна,  духовните преживявания по време песнопеенето показват духовното ниво на човека. Например, постигане на състояние без мисли по време на медитация не показва, че човек е достигнал Себереализация, докато изпитването на непрекъснато песнопеене, което се случва автоматично е показателно за духовното ниво от 40%.

Истински и фалшиви духовни преживявания: Духовните преживявания, получени чрез песнопеене са реални,тъй като се появят в резултат на сливане с Името, докато по време на медитация изпитваме празнина или състояние без мисли, които са илюзорни, защото човек не е запознат с това преживяване. Когато човек песнопее, благодарение на осъзнаването на това, той може да го изпита.

Изпитването на различни състояния: по време на медитация преживяваме състояние подобно на труп, докато песнопеенето ни дава изпитването на Божественото съзнание (Чайтаня).

Естествени и изкуствени състояния: Медитацията е едно изкуствено създадено състояние, докато чрез песнопеенето постигаме физическо състояние на общение с Бога.

Его:Песнопеене и медитация – каква е разликата?

Егото е по-силно и по-трудно за преодоляване чрез медитация поради няколко причини:

  • Не е лесно да постигнем връзка с Божествения Принцип по време на медитация, защото идеята и изпитването, че сме отделени от Бога остават силни. Чувството, че “аз съм отделен от Бога” е его.
  • Лесно е да имате мисли като “Аз медитирам”, “Аз отивам в състояние на медитация”, с които не само повишавате осъзнатостта за себе си, ума и тялото си, но те също могат да доведат до мисли, че сме специални и уникални, като по този начин увеличават егото.
  • Докато песнопеем, в значително по-голяма степен осъзнаваме Бог. Имаме и осъзнаването, че песнопеем само благодарение на Божията милост. В резултат, при извършване на духовната практика егото не се развива, а се разгражда.

Песнопеенето ни предпазва от негативните енергии: В състояние на медитация умът е в състояние без мисли. В това състояние бихме могли да бъдем обезпокоявани от негативни енергии. От друга страна, когато песнопеем, около нас се образува защитна обвивка, която ни предпазва от негативните енергии.

Пълнота в духовната практика: Песнопеенето може да се извършва по време на всякакакви дейности, което означава, че няколко аспекта на духовната практика могат да се случват едновременно. Например, човек може да направи усилие за развитието на духовната емоция (бхав), безусловна духовна любов (прити), да изучава своите личностни дефекти и его и да полага усилия за тяхното намаляване и така нататък. Това е важно, защото по този начин можем да извършваме духовна практика докато изпълняваме отговорностите като грижа за нашите домове, деца, професия и т.н.

5. Заключение – медитация и песнопеене

В днешно време много хора практикуват медитация като психологическа техника за самоусъвършенстване, а не като средство за духовно израстване. Поради това, ползите, получени от такава медитация също са на психологическо ниво.

Въз основа на горното сравнение, в днешната епоха песнопеенето е от по-голяма стойност за духовен растеж.

Ако вече медитирате с намерение за постигане на духовно израстване, ние ви препоръчваме да го допълвате с песнопеене. Повече информация за това кое Име на Бога да песнопеете е налична в нашия раздел, Кое Божие име трябва да песнопеем.