До кое поколение е най-вероятно нашите предци да ни повлияят?

BG_Effect-of-ancestors-generation

Ефект от поколенията на предците:

  • Влиянието или въздействието на предците от последните три поколения е максимално т.е. до поколението на нашите прабаба и дядо.
  • Предците от последните седем поколения имат някакво незначително влияние.
  • Предците над седмото поколение не ни влияят много. Това е така, защото сметката на вземане и даване с предците е напълно завършена или завършена до голяма степен в дадено раждане. Понатaтък в следващото раждане, сметката на вземане и даване с предците на сегашното ни раждане ще бъде изцяло незначителна. Ако остане значителна сметка на вземане и даване, тогава ние отново сме родени в една и съща фамилия.
  • Горнoто се отнася на това до каква степен сме повлияни от нашето потекло (т.е. вертикално родословно дърво). Ако се вгледаме в него хоризонтално (или странично), ние сме засегнати от нашите предци до нашето второ поколение роднини.

Моля, обърнете внимание: Близки приятели не могат да ни повлияят или причинят дистрес като предците. Те могат да се опитат да ни помогнат, ако имат по-високо духовно ниво, но ние не трябва да приемем тяхната помощ. Това е така, защото това ще увеличи тяхната привързаност към светските дела и ще ги върже за Земята. Това може да представлява пречка в по-нататъшното им пътуване. Вместо това трябва да се молим, че те да се концентрират на по-нататъшното им духовно пътуване.