Говори се че понякога нашите предци ни помaгaт, това вярно ли е?

Обикновено много хора и култури вярват, че техните заминали предци се грижат за тях и им помагат в живота.

Духовно изследване, проведено от SSRF потвърждава факта, че предците могат да ни помогнат. Степента и качеството на помощта зависи от отношението им в живота си на Земята и тяхното духовно ниво. Заминалите предци на по-ниско духовно ниво могат да помогнат по-малко от тези на по-високо духовно ниво. Колкото е по-високо духовното ниво, толкова по-голяма е степента и качеството на възможна помощ.

В почти всички случаи, помощта, която предците искат да предоставят на своите потомци е на светско равнище.

Например:

  • Един предъкможе да помогнена свояпотомъкв намирането на работа,чрез поставяне наидеятавсъзнанието на интервюиращия да го избере точно него.
  • Темoгат да помогнат на едно момиче да спечели младежа, който е избрала,чрез поставяне намисъл в ума на младежа.
  •   Предък с предвиждане на евентуален инцидент може да се опита да забави заминаването на потомъка от къщата, за да го държи далеч от мястото на инцидента.

Предците, като помагат на своите потомци, действително повишават привързаността на техните потомци за светските удоволствия и едновременно с това самите получават допълнителна привързаност. Единствената реална помощ, която заминалите предците могат да дадат на техните потомци е да ги карат да осъзнаят за необходимостта от духовна практика.

Повече от 50% от човечеството е под 30% духовно ниво с минимална духовна сила. Много е трудно тези предци  да бъдат от полза за техните потомци. Понякога духове от по-високо ниво (дяволи, демони, негативните енергии и т.н.), като фините магьосници (мантрик) също могат да ги хванат в капан нашите заминали предци на по-ниско духовно ниво и да ги измъчват. В този момент, оцеляването е единствената мисъл в техния ум.

Въпреки това, дори и ако някои предци може искрено да желаят да помогнат на своите потомци, няма да могат да го направят, защото тяхната съдба е подобна на хора, затворени в стъклена клетка. Те могат да видят тежкото положение на техните потомци, но не могат да достигнат до тях, за да ги предупредат за опасността или да им доставят навременна помощ. Това може да бъде причинено от един от двата фактора:

  • Потомците не получават или не разбират сигналите, изпратени от предците или не вярват в тях.
  • Духовната сила на предците не е достатъчна за необходимата помощ.

Например, финото тяло на починалия баща може да иска да предупреди сина си за риска от сключване на бизнес сделка чрез сънища, но синът или не прави връзката между знаците в сънищата и сделката, или ако го прави, той не може да припише достатъчно значение, и по този начин игнорира съобщението.

Във втория случай, финото тяло на починала майка може безпомощно да гледа любимия си син, как се превърща в жертва на смъртоносна наркомания дирижирана от фин магьосник. Тя разбира коренната причина за пристрастяването, въпреки че синът и света около себе си, не са наясно с това, но тей като има ниска духовна сила в сравнение с тази на финия магьосник, тя е принудена да бъде безпомощен наблюдател.