Боравене със Светия Пепел (Вибути) направен от SSRF ароматните пръчици

SSRF съветва продължаване на традиционното медицинско лечение заедно с духовни изцелителни средства за лечение на физически и психични заболявания.

Читателите са посъветвани да вземат което и да е средство за духовно изцеление  по своя преценка.

1. Въведение в боравене със Светия пепел (вибути)

Светия пепел (вибути), който се получава чрез изгаряне на SSRF ароматни пръчици, е много добър инструмент за духовно изцеление.

Вижте статията  “Защо пепел от изгорени SSRF ароматни пръчици е известен като Светия пепел“.

Тъй като той действа на духовно ниво, ефикасността му е пряко пропорционална на неговата сатвикта, почит и вяра, с която се третира и използва.

От тази гледна точка, следните са няколко неща които трябва и не трябва да правим, когато използваме SSRF Светия пепел.

2. Какво трябва да правим, когато боравим със Светия пепел (вибути)

На духовно ниво

 • Уважение: Използвайте го с най-голямо уважение. SSRF ароматните пръчици съдържат специфичен аромат, избран чрез духовно изследване. Ето защо, когато те са запалени, те привличат един специфичен аспект на принципа на Бога (Божество). Следователно събрания Свят пепел съдъжа също в голяма степен този специфичен Божествен принцип.
 • Съхранение: Съхранявайте го пред олтара възможно най-дълго, за защита на чистотата (сатвикта) в него.
 • За допълнителна защита: За осигуряване на по-добра защита на сатвиктата на Светия пепел, може да се постави лента с Името на Бога (Нампати) или снимка на Божество върху опаковката.
 • Работете с дясната ръка: Духовно най-правилно е да се борави със Светия пепел с дясната ръка. Дори и левичарите трябва да го взимат с дясната ръка, тъй като тя е свързана с Слънчевия канал (Суря-нади) на духовната енергийна система на тялото (известна също като Кундалини) и така, повече енергия протича през нея, което я прави по-активна ръка.

На физическо ниво:

Светия пепел, както всеки друг материален обект може да стане нечист или замърсен, ако се смесва с други вещества, или ако не се съхранява на подходящ начин. Ако е замърсен на физическо ниво, той не може да се използва като средство за духовно изцеление, което включва прилагане на Светия пепел върху открити рани и подготовка на Светена Вода за пиене.

 • Съхранение: Да се ​​съхранява в чист и сух съд, веднага след изгарянето на ароматната пърчица. Трябва да бъде събран в рамките на три часа, иначе съществува риск да загуби сатвиктата и да стане физически замърсен. Ако се остави за повече от три часа, той не трябва да се добавя към склада на Светия пепел.
 • Намалете контакта до минимум: Всеки път когато отваряме съда, има шанс от замърсяване на Светия пепел, както на физическо така и на духовно ниво. Ако имате по-голям съд, тогава извадете една малка част за ежедневна употреба, за да се ограничи физическия контакт до минимум.
 • Чистота: Измийте ръцете си преди докосването на Светия пепел.

3. Това, което не трябва да правим, когато боравим със Светия пепел

На духовно ниво

 • По време на менструация: Неосезаемия основен Раджа компонент у жената се увеличава по време на петте дни на менструация или докато кървенето продължава.  Ако една жена по време на менструалния период влиза в контакт със Светия пепел, духовната чистота или неосезаемия основен сатва компонент в него намалява. Затова е препоръчително да не се докосва съда на Светия пепел по време на менструация. Въпреки това, ако една жена живее сама, тя може да пази малък съд със Светия пепел отделно преди менструацията, и да го използва по време на този период, като по този начин не би докосвала главния съд, което би довело до намаляване на неговата духовна чистота до някоя степен.
 • Раждане и смърт: Не докосвайте главния съд на Светия пепел в продължение на 12 дни след раждане или смърт на близък член на семейство, защото е налице увеличение на Раджа-Тама в близките членове на семейството.
 • Риск от черна енергия: Не съхранявайте Светия пепелта прекалено дълго време, защото може да бъде покрит от черна енергия. Светия пепел от SSRF ароматните пръчици се препоръчва да се съхранява за максимален срок от три месеца. След това, той трябва да се изхвърли в течаща вода или в море. Ако няма течаща вода на разположение, той може да бъде закопан в двора или градината.
 • Обладани Лица: Ако има повече от едно лице в домакинството, най-добре е  тези с тежък дистрес от духове ( демони , дяволи , негативни енергии и т.н. ), да не докосват главния съд на Светия пепел, тъй като това ще намали неговата чистота (сатвикта).
 • Не докосвайте съда на Светия пепел, ако не сте измивали ръцете и краката след ходене до тоалетната или след излезене от къщата, тей като човек е изложен на повишена Раджа-Taмa в тоалетната и навън от къщата.