1-BG-divine-sounds

1. Въведение в Божествени звуци

Работата на Светците е за издигане на човечеството. Всяко тяхно движение и мисъл е в полза на обществото. Поради Тяхното присъствие и решителност, много хора се възползват духовно. Тей като Светците постоянно мислят само за благосъстоянието на всички хора, тези мисли стават Тяхната решителност, която след това започва да работи. Един такъв Светец, който работи чрез решителността в полза на обществото е Hеговото Светейшество Д-р Атавле.

Днес, влиянието на негативните енергии се увеличава в целия свят.  Негативните енергии създават пречки по пътя на индивидите, които вършат духовна практика. H.С. Д-р Атавле обмислял как могат да се преодолеят тези пречки. Докато Той е бил погълнат от тази мисъл, на 23 юни 2011 г., в 15:18 без очевидна причина, е чут звук в неговата стая в SSRF Духовно Изследователския център в Рамнати (Гоа, Индия). Търсачите от аудио-видео отдела в ашрама са записали този звук.

H.С. Д-р Атавле е дал обяснение, че звукът има способност за духовно изцеление на хора, страдащи от дистрес поради негативните енергии. Търсачите, които го чули, не само почуствали облекчение от техния духовен дистрес, но също са имали различни духовни преживявания.

Това доказва, че звукът е Божествен по произход. От тогава, до 28 ноември 2011 г., 15 различни Божествени звуци са били чути. Те са  идвали от Неговата жилищна стая, Неговата стая за проучаване и стаята, където Той върши служене на Абсолютната Истина (сатсева), вентилатора на тавана, който Той използва, климатика в Неговата стая за проучаване и хладилника, използван за съхраняване на Неговите хранителни продукти. Всички излъчвали различни Божествени звуци в определен момент.

Това се дължи на натрупването на Божествени вибрации в обекти, използвани от, или в близост на Светци. Това би било подобно на добиване слънчев загар в присъствието на Слънцето. По-късно, Божествен звук също е бил чут в помещенията, използвани от SSRF изследователския център в Девад, в района на Мумбай, Индия.

Хиляди търсачи, от всички краища на света са преживели духовно изцеление чрез слушане на божествените звуци. Заради силното желание на H.С. Д-р Атавле за намаляване на дистреса поради негативните енергии на хората по целия свят, които вършат духовна практика, Бог ни е дал този безценен дар за цялото човечество. Тези събития показват безусловната любов, която H.С. Д-р Атавле има за обществото.

2. Божествени звуци за духовно изцеление

Слушни Изтегли
Божествен звук 1А
Божествен звук 1А
Божествен звук 1Б

 

Божествен звук 1Б
Божествен звук 1В

 

Божествен звук 1В
Божествен звук 1Г

 

Божествен звук 1Г
Божествен звук 1Д

 

Божествен звук 1Д
Божествен звук 1Е

 

Божествен звук 1Е
Божествен звук 1Ж

 

Божествен звук 1Ж
Божествен звук 1З

 

Божествен звук 1З
Божествен звук 1И

 

Божествен звук 1И
Божествен звук 2А

 

Божествен звук 2А
Божествен звук 2Б

 

Божествен звук 2Б
Божествен звук 3А

 

Божествен звук 3А
Божествен звук 3Б

 

Божествен звук 3Б
Божествен звук 3В

 

Божествен звук 3В
Божествен звук 4А

 

Божествен звук 4А

3 . Инструкции за слушане на Божествените звуци за духовно изцеление

Докато слушате различните видове Божествени звуци, обърнете внимание на това, кои вид звук ви причинява дистрес или увеличава съществуващия дистрес, или кои звук ви кара да се чувствате добре. Този е звукът, който е подходящ за вас.

A. Не знам дали имам дистрес поради негативните енергии

Ако не сте забелязали никакъв дистрес в себе си до сега, и изведнъж почувствате дистрес след слушането на Божествените звуци, това може да означава, че вие също сте под влияние на негативни енергии. В този случай, можете да слушате Божествения звук, който е причината за проявата на дистреса.

Б. Знам че имам дистрес причинен от негативни енергии. Кои звук трябва да слушам?

Тези, които вече знаят че страдат от дистрес, дължащ се на влиянието на негативните енергии, могат да слушат Божествения звук, който причинява най-голям дистрес или увеличава дистрес.

Б1. Колко дълго трябва да слушам Божествения звук?

Можете да слушате изтощителния звук до петнадесет минути всеки ден, тей като духовно изцеление настъпва от него. Божествените звуци са мощен изцелителен инструмент, така че използването за продължителен период действително може да бъде духовно пагубно. Моля, да ги третирате с грижа и да спрете използването на божествените звуци, ако усетите главоболие, необичайни или насилствени мисли, или промени в настроението или поведението, тъй като те могат да бъдат признаци на духовен дистрес.

Б2. Какво трябва да направя, ако не мога да толерирам слушането за дълго?

Ако слушането на избрания Божествен звук става нетърпимо, тогава преминете към Божествен звук, който създава приятно усещане, докато дистреса се намали. След това отново се върнете към Божествения звук, който причинява дистрес. Повтаряйте този цикъл. Изцелението чрез Божествените звуци отслабва силата на негативната енергия и по този начин прави духовно изцеление на нас.

Б3. Какво да направя, ако започна да изпитвам различен вид дистрес, причинен от негативна енергия?

Ако има промяна във вида на негативна енергия атакуваща или засягаща ни,  може да се наложи да променим Божествения Звук, който трябва да слушаме за духовно изцеление. Това е равносилно на това да приемем ново лекарство, когато заболим от различно заболяване.

Когато вида на дистрес, причинен от негативните енергии се промени, или когато друга негативна енергия започне да причинява дистрес, слушайте всички Божествени звуци отначало, и отново решете кой е подхоящ Божествен звук за вас, и го използвайте за духовно изцеление. От време на време, може да се наложи да слушате различен Божествен звук само след няколко часа.

В. Аз не изпитвам дистрес поради влиянието на негативните енергии, трябва ли също да слушам Божествените звуци?

Онези от вас, които не страдат от дистрес поради негативните енергии, може да слушат Божествния звук, който създава приятно усещане за вас. След известно време, ако усетите намаляване на ползата, слушайте всички звуци отначало и решeте кой звук е най-полезен за вас.

Има звуци, които подсилват духовната практика и духовната емоция. Когато не е налице дистрес от негативна енергия, слушайте тези звуци.

Използвайте Божествените звуци с благодарност и уважение, защото те са дар от Бога. Тези звуци не трябва да бъдат използвани за решаването на световните пролеми, като например преодоляване семейни проблеми, проблеми на работното място, или финансови проблеми, защото тези Божествени звуци няма да работят за тези проблеми. Използвайте ги само за духовно благополучие.

4. Получено знание за Божествените звуци

Когато приключите този експеримент, кликнете тук, за да разберете как духовно се възползваме от тези Божествени звуци.