Дали сметката на взимане и даване (карма) с моите предци се изчиства, ако песнопеем защитното песнопение Шри Гурудев Дата?

Да, песнопеенето на Името на Бог Дата изчиства нашата сметка на взимане и даване с нашите предци. Механизмът на това как работи е, че неосезаемия основен сатва компонент се генерира чрез песенопеенето и се предава на предака. Това действа като механизъм за изплащане и помага да се унищожи сметката на взимане и даване между засегнатото лице и неговия предък. С увеличаване на неосезаемия основен сатва компонент, желанията на предците, отнасящи се на тяхната сметка на взимане и даване с техните потомци, които песнопят намалява. Въпреки това, желанията на предците изобщо не намаляват. Заедно с това предците също така придобиват необходимия духовен тласък за продължаване на пътуването си към по-положителни подрегиони. Количеството и качеството на нашето песнопеене ще реши колко можем да допринесем за тяхното по-нататъшно пътуване.