Sự Sống Trước Khi Chào Đời – Thời Kì Trước Khi Thọ Thai

Để hiểu rõ hơn về bài viết này các bạn có thể làm quen trước với các bài như:

 • Vận Mệnh và Quy Luật của Nhân Quả
 • Quy Luật của Cho Đi-và-Nhận Lại
 • Sattva, Raja Tama
 • Chúng ta đi về đâu sau khi lìa đời
 • Ý nghĩa của sự sống

Contents

1. Giới thiệu chung về sự sống từ trước khi chào đời

Có phải cuộc đời này là tất cả mà tôi có? Chúng ta đến từ đâu trước khi được sinh ra? Chúng ta đi về đâu sau khi lìa đời?

Những câu hỏi như thế chắc hẳn là rất quen thuộc đối với mỗi người trong chúng ta. Trong một thời gian trước, chúng tôi đã đăng lên một bài về ‘Sự Sống Sau Khi Ta Lìa Đời – Những gì sẽ Đến với bạn?’. Thông qua nghiên cứu tâm linh chúng tôi đề cập tới sự sống trước khi chúng ta được sanh ra đời trong chuỗi 2 bài viết:

Nguyên do mà chúng tôi đã đăng cả 2 bài sự sống trước khi chào đời và sự sống sau khi lìa đời là để nhấn mạnh vào tâm điểm rằng chúng ta sống với những hậu quả. Cả cuộc đời của chúng ta tràn ngập với Quy Luật của Nhân Quả. Cuộc sống mà chúng ta đang dẫn đi trong đời này sẽ quyết định chất lượng của hành trình sau khi lìa đời và những kíp đầu thai tới. Nghịch lý khi rất nhiều người có hứng thú với hành trình trước khi chào đời và sau khi lìa đời, nhưng không có mấy ai thật thụ có hứng thú tạo tác đến đời sống tâm linh trên thế gian. Tuy vậy thông qua cuộc sống tâm linh thì có được hành trình tốt đẹp hơn, sau khi lìa đời, những kíp đầu thai tiếp và quan trọng hơn cả chính là thoát ra khỏi vòng sanh tử.

2. Sự sống như thế nào trước khi ta chào đời?

Sau khi ta lìa đời, chúng ta (cụ thể là những vi thể vô hình) đi đến những vùng của Vũ Trụ tuỳ thuộc vào trình độ tâm linh và những công lao/tội lỗi. Tại nơi này chúng ta an trú trong một khoảng thời gian trước khi có cơ hội được đầu thai trên trái đất. (Dựa vào mục 2.4 để hiểu thêm vùng vi tế nào của Vũ Trụ ta sẽ đến.)

2.1 Sự sống từ trước khi chào đời: Cõi trời và những cõi giới cao hơn

Ở hiện tại, chỉ 2 người trong mỗi 100 người chúng ta mới có thể đi lên những cõi giới cao hơn trong Vũ Trụ như là Cõi Trời (Swarga), Maharlok v.v Trong những vùng cao hơn của Vũ Trụ, trạng thái chủ yếu chính là hỷ lạc và tịch tĩnh.

Hầu hết những người còn lại đi vào vùng Nether hay cõi Trung Ấm (Bhuvarlok) hoặc một trong những vùng của Địa Ngục (Pātāl). Ở những cõi giới thấp này trạng thái chủ yếu là từ buồn bã phiền muộn cho đến đau khổ cùng cực.

2.2 Sự sống trước khi ra đời ở cõi Nether (trung ấm)

Sự đau khổ cảm nhận được ở cõi Nether hơn rất nhiều so với Trần Thế (Bhulok) vì ở đây không có sự tự chủ. Trong cõi Nether, 10% của các vi thể (thân vô hình) được dẫn dắt bởi các vị ở các cõi cao hơn như Thiên Giới và Maharlok. Những vi thể này là những vị hành giả với tâm mong cầu được thăng trưởng tâm linh. Gần khoảng 2% là bị chi phối hoàn toàn bởi vận số. Khoảng 88% các vi thể đều bị tấn công bởi tà ma (ma, quỷ, thế lực tà ma v.v) và bị chúng kiểm soát. Những vi thể vong linh này thừa sức nhận biết họ đang bị chế ngự bởi các thế lực tà ma nhưng họ bất lực vì không có đủ năng lực tâm linh để phản kháng.

2.3 Sự sống trước khi ra đời ở các cõi Địa Ngục

Khi đề cập tới Địa Ngục, thì dù cho một giai đoạn đau khổ cùng cực nhất của chúng ta trên trần thế cũng tốt đẹp hơn so với cảnh giới dưới Địa Ngục gấp triệu lần. Những linh thể ở Địa Ngục bị điều khiển 100% bởi các thế lực tà ma cấp cao. Khi một ai đó rơi xuống những tầng này, thì sự đau khổ sẽ bị khuếch đại lên mộ cường độ dã man. Những vị ở cõi Nether thì phải đợi từ 50-400 năm để có thể đầu thai lên trần thế. Trong trường hợp của những vị ở các cõi Địa Ngục, thì họ sẽ khao khát hao mòn tiều tuỵ đến hàng ngàn năm để có được một cơ hội được đầu thai.

2.4 Sự tu tập ở các cõi vô hình

Bảng thống kê sau đây liệt kê khả năng của những cõi vô hình mà vi thể đi tới sau khi lìa đời trong hiện tại. Chúng tôi đã đưa nó vào hai trường hợp :

 • Trường hợp đầu tiên thể hiện nơi đâu mà đa số nhân loại đi tới trong thời bình.
 • Trường hợp thứ hai thể hiện nơi đâu mà đa số nhân loại đi tới khi thế giới đang có các cuộc giao tranh, Đệ Nhất Thế Chiến, Đệ Nhị Thế Chiến hoặc là thế chiến tiếp theo sắp diễn ra như đã được tiên đoán trước trong bài Tiên Đoán về Đệ Tam Thế Chiến. Bởi do nhiều tội ác xãy ra trong chiến tranh, khi mà nhân phẩm suy sụp và gây ra các hành động ác ôn. Một phần lớn thế giới loài người sẽ đi xuống các cõi thấp của Vũ Trụ là Địa Ngục. Tuy thế, các hành giả nào tinh tấn tu tập dù cho hoàn cảnh khó khăn sẽ được tăng trưởng tâm linh ở mức độ rất nhanh so với trong thời bình. Chính vì vậy, một số lượng lớn các vi thể bị qua đời ở trường hợp thứ hai thăng lên những vùng cao hơn của Vũ Trụ, như là Maharlok và thượng thượng.
Những cõi giới vô hình của Vũ Trụ Trường hợp 1 – Thời Bình Trường hợp 2 – Thời Chiến
Những cõi cực dương cao quý của Vũ Trụ (như là Maharlok và cao hơn) Ít hơn 0.1% 0.40%
Cõi Trời (Swarga) Ít hơn 0.1% 1.60%
Cõi Nether (Bhuvarlok) 85% 30%
Địa ngục thứ nhất 10% 30%
Địa ngục thứ hai 30%
Địa ngục thứ ba 4% 3%
Địa ngục thứ tư 2%
Địa ngục thứ năm 2%
Địa ngục thứ sáu 1%
Địa ngục thứ bảy 0%
100% 100%

Một sự thật hiện hữu duy nhất để xoa dịu đi cái nỗi đau đớn ở những vùng vi tế thấp của Vũ Trụ là sự tu tập. Tuy thế việc tu hành ở những vùng cực âm (như là vùng Nether và các cõi Địa Ngục) là dường như không. Sự khổ đau cùng tận kết hợp với việc bị tấn công bởi các thế lực tà ma cấp cao gây ra một môi trường rất khắc nghiệt để tu tập; và chính vì thế các vong linh dồn nén toàn bộ tâm lực để đối phó với môi trường tàn bạo ấy. Ở cõi Thiên giới vi diệu, có một niềm vui tràn ngập mà làm cho các vi thể bị đắm chìm vào trong niềm vui đoạ lạc đó mà quyên đi việc tu hành. Mặc dù các vi thể trong lý thuyết hoàn toàn có khả năng tu tập tại cõi Trời, nhưng thật chất không có mấy ai tiếp tục tu tập vì sự cám dỗ để thoã mãn các trải nghiệm thú vị.

Sự tu tập đa phần diễn ra ở các cõi cực dương cao hơn như Maharlok đến Satyalok. Những giác linh trong các cõi giới này đã chứng ngộ được Pháp Vô Sanh. Họ không cần phải đầu thai lại kiếp người để hoàn tất nhân quả nhiệp báo hay thọ thân người để tu tập.

Sự sống ở Trái Đất rất quan trọng vì đây chính là cõi giới duy nhất mà những vị ở dưới các tầng thấp có cơ hội được đầu thai trở lại để tu tập, hoàn tất tài khoản cho đi-và-nhận lại của nhân quả nghiệp báo và vượt ra khỏi vòng sanh tử.

Sự sống ở Trái Đất rất quan trọng vì đây chính là cõi giới duy nhất mà những vị ở dưới các tầng thấp có cơ hội được đầu thai trở lại để tu tập, hoàn tất tài khoản cho đi-và-nhận lại của nhân quả nghiệp báo và vượt ra khỏi vòng sanh tử.

2.5 Chúng ta có biết được đời sống của những kiếp trước?

Một vi thể bình thường chỉ có thể nhớ được những sự việc trong một kiếp trước trên trần thế. Họ không thể nhớ được những kiếp trước nữa nếu như nó không quá nổi bật. Sự tìm tòi muốn biết tiền kiếp không phải là mục đính chính của chúng ta đặc biệt là hoài niệm ở cõi Nether hay các tầng Địa Ngục. Né tránh các nổi sầu muộn, chống trả lại với tà ma và sự đau đớn cũa sự chia lìa với người thân tại thế là những việc mà đa số các thân trung ấm thường gặp ở cõi Nether.

2.5.1 Tại sao chúng ta không nhớ được các tiền kiếp?

Khi chúng ta chuyển tiếp trên thế giới này, ta quên đi những kiếp trước trong các cõi vô hình và đời sống ở thế gian. Những giác quan vật lý kiên cố làm mờ đi giác quan thứ sáu và chúng ta đánh mất đi khả năng nhận thức về tiền kiếp. Nhưng nó cũng là lòng trắc ẩn của Đấng tối cao cho chúng ta vì ngài đã sắp xếp để chúng ta quên đi những kiếp trong qua khứ. Hãy tưởng tượng rằng nó khó như thế nào trong các mối quan hệ của cuộc sống đời này nhớ về những sự kiện như là các mối quan hệ của đời trước. Ví dụ, muốn quan hệ cha-con trong đời này có thể là mối quan hệ vợ-chồng trong một kiếp trước. Hoặc người mẹ trong hiện tại đã từng góp phần gây ra cái chết của người con gái trong tiền kiếp.

3. Mục đích của một đời sống trên nhân gian là gì?

Chúng ta được sanh vào trần thế để hoàn tất tài khoản cho đi-và-nhận lại của Nhân Quả và để tu tập. Ở cõi Nether và Địa Ngục là dường như không thể tu tập cũng như việc hoàn tất Nhân Quả nghiệp báo.

Tìm hiểu thêm về bài mục đích của sự sống.

Sau khi lìa đời, việc tái sanh trở lại nhân thế không nằm trong sự kiểm soát của người ấy (cụ thể hơn là thân vô hình của họ). Để được sanh ra ở cõi Người là rất hiếm hoi. Cứ mỗi sự nhập thai của vi thể vào phôi thai, hàng triệu các vi thể khác phải tranh giành tiếp tục để có được một lần đầu thai vào kiếp người để tận hưởng cuộc sống thế tục. Nhưng mà nó chỉ do vận mệnh để vi thể ấy nhập thai lên trần thế do sức hút mãnh liệt của nghiệp quả.

4. Những yếu tố quyết định ta sẽ rơi vào kiếp Người như thế nào?

Hai yếu tố chủ chốt quyết định sự tái sinh vào trần thế là :

 1. Sự dẫn dắt duyên trần trên nhân thế để hoàn tất tài khoản cho đi-và nhận lại của nhân quả?
 2. Chúng ta đến từ cõi nào trước khi thọ kiếp Người.

4.1 Tài khoản cho đi-và-nhận lại của nhân quả và tạo hóa của kiếp sống mới trong nhân thế

Tài khoản cho đi-và-nhận lại là yếu tố then chốt để quyết định :

 • Khoảng thời gian nào để ta được sanh ra trên thần thế
 • Vào gia đình nào v.v

Tài khoản cho đi-và-nhận lại của chúng ta xác định khoảng thời gian thọ thai một mức cụ thể tới năm, tháng, ngày, phút và giây. Điều ấy có nghĩa rằng chúng ta được sanh ra trong một khoảng thời gian thuận lợi nhất để hoàn tất mức tối đa cho tài khoản nhân quả cho đi-và-nhận lại. Vì thế, chúng ta đầu thai vào cùng lúc với những người xung quanh mà ta có nhiều mối quan hệ nhân quả then chốt và đồng thời là vì hoàn cảnh chung của nhân loại. Hãy để chúng ta có một trường hợp nghiên cứu điển hình như sau :

Ông A đã gạt gẫm Ông B hết cả tài sản. Như thế Ông A đã tạo ra một tài khoản cho đi-và-nhận lại nhiệp quả nghiêm trọng với Ông B. Nếu ông ấy chết mà vẫn chưa hoàn trả mối nợ thì ông ấy sẽ phải đầu thai trở lại để hoàn tất nó. Như thế, ông ta sẽ phãi đầu thai lại ngay lập tức khi ông B vẫn còn hiện tiền hoặc chờ đợi cho đến khi Ông B được đầu thai lại. Thêm vào đó nếu Ông A tiếp tục sống với một cuộc đời xảo trá v.v ông ấy phải lãnh nhận nhiều phiền muộn ở một đời hay nhiều đời vị lai. Tạo hoá đã được đặc ra rằng ông ấy sẽ bị sanh ra vào thời điểm của chiến tranh xung đột. Vì thế ông ta không được đầu thai vào những thời kì tốt đẹp.

Một điểm quan trọng cần được đề cập rằng tài khoản nhân quả cho đi-và-nhân lại không được duy trì bằng số lượng tiền sẽ được trả lại v.v Nhưng thay vào đó là đơn vị của khổ đau hay vui sướng. Trong trường hợp trên nếu Ông A gạt Ông B hết một số tiền thì nó sẽ được tính bằng 1000 đơn vị đau khổ và Ông A sẽ được đầu thai làm người mẹ và Ông B làm đứa con. Người con (Ông B trong kiếp trước) được sinh ra đã rất đáng yêu, biết nghe lời và nhận được rất nhiều tình thương từ người mẹ. Người ấy rồi bị chết trong một tai gây tử vong hay là căn bệnh thoáng qua vào độ chừng 10 tuổi. Đến khoảng thời gian ấy, mẫu thân đã nuôi dưỡng nhiều tình thương đến với hài nhi và cái chết của đứa con mang tới 1000 đơn vị đau khổ cho người mẹ (do Ông A đầu thai chuyển kiếp).

Tôn giáo mà chúng ta được sanh vào có một vai trò ít hơn rất nhiều so với tài khoản nhân quả cho đi-và-nhận lại đối với phụ mẫu mà ta được đầu thai vào.

4.1.1 Cái gì quyết định phần nào của tài khoản nhân quả làm thành vận mệnh của một người trên nhân thế?

Ở đây điều luật cũng như thế: phần của tài khoản nhân quả cho đi-và-nhận lại sẽ được chọn dựa vào điều kiện tối đa để một người có thể hoàn tất trong kiếp gần đến.

4.1.2 Những bậc làm cha mẹ có thể thu hút được một vi thể thanh cao và sattvik trước khi thọ thai thông qua sự tu tập như tụng niệm?

Thưa có, điều này là có thể để thu hút một vi thể thanh cao hơn và sattvik vào trong phôi thai thông qua tu tập. Việc này chỉ có khả năng xãy ra khi phụ mẫu có sự tu tập , [ít nhất 4-5 tiếng một ngày dựa theo sáu nguyên tắc căn bản của tu tập bao gồm buông xã thân, tâm và tài sản cho đấng tối cao (Phật, Chúa, Bổn Tôn v.v)]

Trong sự việc của ba mẹ đã có tu tập, vi thể đầu tiên xếp hàng (dựa vào cường độ của tài khoản nhân quả cho đi-và-nhận lại) đang chuẩn bị nhập thai mà không đủ sattvik (thanh tịnh), thì họ sẽ bị thay thế với một vi thể sattvik hơn đang xếp hàng. Những đặc tính của những đứa trẻ sattvik là chúng rất ngoan ngoãn, thông minh và biết điều chỉnh tốt. Chúng cũng ít có khả năng bị khuyết điểm về thể chất hay tinh thần. Lý do nhiều cha mẹ có những đứa con ngỗ nghịch là do vận mệnh xấu. Vận mệnh thì được vượt qua bởi tu tập. Nếu các bậc làm cha mẹ tinh tấn tu luyện dựa vào sáu nguyên tắc căn bản của tu tập thì vận mệnh xấu ác sẽ được giãm thiểu.

Nếu như một vị Thánh (một người trên 70% trình độ tâm linh) mà sẽ tái sinh thì trình độ tâm linh của người mẹ phãi ít nhất là 50-60% để có thể chịu được linh thể cực dương của thai nhi. Trình độ tâm linh của người mẹ nắm giữ 70% tầm quan trọng so với trình độ tâm linh của người cha.

4.1.3 Những phước đức và tội lỗi từ tiền kiếp quyết định rằng chúng ta có được đầu thai vào một gia đình giàu có, một gia đình có đạo hạnh cao quý v.v

Nếu như một vi thể có nhiều hơn phước báo thì họ sẽ thường được sanh ra vào hoàn cảnh tốt và những gia đình khá giả. Nếu một vi thể có trình độ tâm linh cao hơn mức bình thường thì họ sẽ được sanh ra vào những vị cha mẹ có trình độ tâm linh cao hơn để đứa bé có cơ hội tăng trưởng đạo hạnh. Tuy thế, những vị Thánh khi tái sinh là nằm ngoài tầm kiểm soát của phước đức và tội lỗi; và cũng có khi được sanh ra trong các gia đình nghèo khó. Vấn đề này thuộc về nhiệm vụ cao cả của họ trong nhân thế.

4.2 Sự tái sinh vào nhân thế với góc nhìn từ những cõi giới khác trước khi nhập thai

Khả năng để được sanh ra trong nhân thế là rất ít khi vi thể ở :

 • Những vùng cao hơn trong Vũ Trụ như Maharlok và cao hơn hoặc
 • Những vùng thấp hơn như là Địa Ngục

4.2.1 Sự tái sanh trong những vùng trên Maharlok

Samashti tầng lớp tâm linh là diễn đạt trình độ tâm linh đạt được thông qua tu tập cho nhân loại (samashti sādhanā), trong khi đó sự tu tập vyashti diễn đạt trình độ tâm linh đạt được thông qua tu tập cho bản thân (vyashti sādhanā). Trong hiện tại, sự tăng trưởng tâm linh cho nhân loại có 70% tầm quan trọng khi mà sự tu tập riêng cho cá nhân chỉ có 30% tầm quan trọng.

Như đã được đề cập từ trước khi một vi thể thăng tiến vào các vùng như Maharlok và cao hơn; họ đã vượt qua tầng 60% (samashti) hoặc 70% (vyashti) trình độ tâm linh. Ở vào đẳng cấp tâm linh này họ đạt được Mukti hay là Vô Sanh Pháp Nhẫn. Những gì còn nợ trong vận mệnh của nhân quả sẽ được hoàn tất ở cõi vô hình thông qua tu tập.

Những vị vượt qua 60% (samashti) hay 70% (vyashti) đẳng cấp tâm linh có thể tái sinh theo nguyện ước. Ở cõi MaharlokJanalok khi mà ‘cái tôi’ hay ‘bản ngả vi tế’ vẫn còn một ít, những vi giác thể này tuỳ chọn nơi đâu mà họ sẽ tái sanh để thực hiện nhiệm vụ. Bởi do đẳng cấp tâm linh cao , họ tái sinh bằng nguyện lực và họ sẽ sinh vào những gia đình có cha mẹ ở trình độ tâm linh cao. Ngoài ra, nhiều vị ở cõi còn cao hơn như Tapolok có khả năng quyết định thời gian và địa điểm để được tái sanh. Trong thực tế, những vi thể cao thượng như thế đã được sanh ra trong xã hội ngày nay để duy trì sự kiện 1000 năm của sự đổi mới trong tâm linh. Tìm hiểu thêm bài về Tiên Đoán về Thế Chiến Thứ 3.

4.2.2 Sự tái sanh trong cõi Trời

Nếu như một ai đang ở cõi Trời, thì nó khoảng hàng ngàn năm để được tái sanh trong nhân thế một lần nữa.

4.2.3 Sự đầu thai từ những cõi Điạ Ngục

Trong những cõi thấp của Vũ Trụ như là Địa Ngục, khoảng thời gian của khổ đau bị kéo dài ra. Thêm vào đó, những thế lực tà ma cấp cao trực tiếp gây ảnh hưởng đến vi thể để họ làm ra những ác nghiệp. Kết quả là vi thể sẽ đi vào vòng xoáy tà lực của nghiệp quả mà sẽ giữ chân họ ở đây dài lâu.

Duy nhất chỉ khi một vi thể trong ba tầng đầu của Địa Ngục đã hoàn tất hạn ngạch của khổ đau thì mới có cơ hội được đầu thai lên nhân gian. Dù cho khả năng của một vi thể ở tầng thứ nhất của Địa Ngục được đầu thai lên nhân thế là 1 trong 100,000 các trường hợp nhập thai. Khả năng của sự đầu thai ở tầng thứ 2 và 3 của Địa Ngục là còn hy hữu hơn nữa. Xác suất để được đầu thai ở các cõi địa ngục thấp hơn Địa Ngục Thứ 3 là dường như không có.

Vào khoảng 350,000 thai nhi được sanh ra mỗi ngày trên thế giới, chỉ ba vi thể là từ địa ngục, đa phần còn lại là từ cõi Nether và một ít từ cõi Trời.

Trong số ít trường hợp hiếm, một vi thể có khi là lần đầu tiên dạo chơi trong nhân thế dù ở thời gian hiện nay. Vì những vi thể này không có bất kì tài khoản nhân quả nghiệp báo nào, tất cả sự việc xãy ra với họ là do tự chủ. Hơn nữa họ không có bất kì dấu ấn Raja-Tama (Phàm-Tục) nào trong tàng thức, họ có thể lấy sự tự chủ chuyển hoá vào trong tu tập. Vì thế, họ vào vị trí tốt nhất để đạt được Giác Ngộ Viên Mãn (Phật quả) trong một kiếp.

5. Khoảng thời gian ở giữa cái chết và tái sinh trên trần thế?

Không có một thời gian cố định giữa cái chết và sự tái sinh lại vào trần thế. Trung bình những thân trung ấm ở cõi Nether chờ khoảng 50-400 năm để được đầu thai trở lại. Các vi thể ở Thiên giới thì có thể phải chờ đến vài ngàn năm để được hạ phàm đầu thai làm người.

Trong một số trường hợp hiếm thấy, một người vừa chết đi thì lại được nhập vào một phôi thai mới. Nhìn chung nếu có sự việc này xãy ra thì nó vừa sau khi 3 tháng đầu của thai kì. Như thế chỉ trong 6 tháng vi thể ấy lại được đầu thai lên một kiếp người khác. Khả năng của trường hợp này là 0.001% trên tất cả các thai nhi.

Trong một số trường hợp khan hiếm hơn nữa, vi thể vừa mới mất có thể đá ra một vi thể khác trong thai nhi đã được 9 tháng tuổi và được sanh ra ngay lập tức. Trong trường hợp đặc biệt này, vi thể đẩy một vi thể khác ra khỏi thai nhi phải có một trình độ tâm linh cao hơn và một tài khoản nhân quả cho đi-và-nhận lại sâu nặng hơn với gia đình sắp được sanh vào.

6. Khi nào thì kiếp tới của một người được an bày?

Kiếp kế tới sẽ được sắp đặt vào lúc lìa trần trong kiếp trước đối với đa phần chúng ta. Bởi vì đa số vi thể vong linh không có bất kì sự tu tập nào sau khi qua đời. Sự tu tập là thứ duy nhất giúp vô hiệu hoá tài khoản nhân quả cho đi-và-nhận lại. Chính vì thế hầu hết các vi thể vẫn còn nguyên vẹn tài khoản nhân quả mà đợi ngày đầu thai trở nhại nhân gian để hoàn tất tài khoản ấy.

Chỉ có những trường hợp của các vi thể ở những cõi cực dương như MaharlokJanalok, thì kiếp kế tới sẽ được quyết định vào trước khi sanh ra. Điều này là vì họ tái sanh là do nguyện lực chứ không phải mệnh số. Tuy nhiên các vi thể ở những vùng thấp hơn như cõi Nether, Thiên giới và các cõi Địa Ngục thì 100% là bị chi phối bởi vận mệnh nghiệp quả.

7. Chúng ta đã luân hồi chuyển kiếp được bao nhiêu lần?

Số lần được đầu thai vào trần thế cho mỗi 1000 năm của một người tại 20% trình độ tâm linh

Các dạng đầu thai Số lần đầu thai
Vi khuẩn, Vi rút 30
Thực vật cây cỏ 5-10
Động vật (súc sanh) 0-2
Người (chết yểu) 2
Người (trọn 1 kiếp làm người) 5

Ghi chú :

 1. Tổng cộng số năm trên trần thế: 500
 2. Tổng cộng số năm trong cõi Nether (Bhuvarlok): 500

Nó rất khó để có thể trả lời được câu hỏi này cho tất cả nhân loại hiện nay. Ví dụ như có những người đã sống 1000 kiếp Người và cũng có khi đây là lần đầu tiên một vị được sanh ra trong cõi Người. Tuy thế một người bình thường với trình độ tâm linh ở 20% trong hiện tại đã được luân hồi vô số lần trong 1000 năm vừa qua. Bảng liệu ở trên diễn giải các dạng luân hồi mà một người với trình độ tâm linh 20% có thể đã trải qua trong 1000 năm.

Đây chính là ví dụ điển hình của một người đã đến từ cõi Nether. Người ấy có thể đã luân hồi thành nhiều dạng khác nhau trước khi trở lại làm người.

8. Một người có thể biết trước vận mệnh hay là mình sẽ đầu thai thành nhân vật nào?

Một người không thể biết trước được mình sẽ đầu thai vào gia đình nào cho đến giây phút cuối cùng trước khi thọ thai. Dù thế cũng có khả năng họ sẽ bị mất chổ trong bụng mẹ cho một vi thể khác. Vào thời khắc thọ thai họ sẽ nhận biết được tài khoản nhân quả cho đi-và-nhận lại với gia đình mà họ sắp sanh vào. Nó cũng có nghĩa là họ sẽ biết được rằng tài khoản này là thiện duyên hay trái nghiệp. Họ cũng có thể biết được bản chất của tài khoản nhân quả này. Mặc dù họ không biết cụ thể việc gì sẽ diễn ra nhưng cũng đã nhận biết được thiên chất của vận mệnh sắp tới của mình.

9. Trước khi được sanh ra, có vị nào ở những cõi giới cao hơn dẫn dắt họ những điều gì mà họ nên làm?

Thưa không, không có sự dẫn dắt nào.

10. Điều gì quyết định giới tính của đứa bé?

Trong một kiếp đầu tiên, giới tính của đứa bé được quyết định bởi đấng tối cao. Trong tầm nhìn vĩ mô của Ngài ấy, được sanh ra làm nam hay nữ là một điểm đối lập trong góc nhìn của mục đích cơ bản của sự sống; chẳn hạn như đạt tới Niết Bàn.

Sau một kiếp người đầu tiên, những vị đã được sanh ra là nam sẽ tiếp tục các kiếp sanh ra là nam giới nếu như đó là dấu ấn chủ yếu trong tàng thức người ấy. Điều này được diễn ra dựa theo nguyên tắc rằng ‘Cái gì ta không biết thì ta không có hứng thú cho chúng’.

Nếu như dựa trên góc nhìn được sinh ra làm các giới tính khác nhau là để hoàn tất tài khoản nhân quả cho đi-và-nhận lại là cũng không ổn thoả. Vì dù sanh ra là nam hay nữ thì họ vẫn mang theo tập nghiệp của tính cách như giận dữ v.v Đồng thời sinh ra làm nam giới không hẳn là một điểm thuận lợi trong việc đạt tới Niết Bàn.

Sự thật dựa theo nghiên cứu tâm linh thì, cả nam lẫn nữ đều không thượng đẳng hay hạ đẳng, chỉ như là một đơn vị vậy – kênh Mặt Trời (Sūryanāḍi) và kênh Mặt Trăng (Chandranāḍī) trong hệ thống luồn dẫn Khí của các Luân Xa của Vũ Trụ Tâm Linh (Kunḍalinī).

Tuy thế nhưng trong một số trường hợp ngoại hạng khi mà một nữ nhân đã bị đánh đập tàn bạo trong nhiều năm tháng từ người chồng và muốn trả quả cho ông ấy nên đầu thai thành vai chồng ở một kiếp khác khi mà người chồng thì đầu thai lên làm vợ. Cho nên sự hoán đỗi của giới tính là có thể diễn ra.

Nhưng mà không hẳn phải hoán đỗi giới tính vợ-chồng hay chồng-vợ để hoàn tất nghiệp quả. Trong kiếp vị lai người chồng cũng có nhiều cách khác để phải trả đủ những khổ đau mà ông đã gây ra.

11. Việc gì quyết định một vị ở cõi Súc Sanh được đầu thai lên làm người?

Cơ hội cho một động vật đầu thai lên làm người là có thể khi vị ấy từng bị thụt lùi để bị mang lông đội sừng vì bị trừng phạt cho những lỗi lầm gây ra khi còn ở kiếp Người. Sau khi vị ấy hoàn tất chỉ tiêu của đau khổ với thân súc sanh, họ sẽ được đầu thai trở lại làm người. Nghi lễ cho tổ tiên đã khuất được thực hiện bởi con cháu cũng giúp ít cho họ.

Nó rất là khó khăn để một súc sanh (được sanh ra đã làm súc sanh) để tiến hoá thành người vì họ rất ít có khả năng tu tập. Tuy nhiên, một con vật khi đã được dự một buổi satsang với một vị Thánh, tiêu thụ thánh lễ (Prasād), nghe được những giai điệu thánh ca hoặc nghe đi nghe lại Hồng Danh của một Vị Phật (Bồ Tát, Chúa v.v) thường xuyên có thể nãy sinh tâm giác ngộ và tiến hoá lên thành hình dạng người trong kiếp sau. Ngoài ra khi một con vật sống với một vị Thánh, vì vị Thánh đưa ra quyết định cho con vật này có sự tăng trưởng tâm linh rồi tiến hoá lên hình dạng con người. Thì một loài vật ấy có thể sẽ chuyển kiếp lên làm người trong lần sanh tử kế tiếp.

12. Tổ tiên đã khuất của một gia tộc có khả năng can dự vào tiến trình vi thể được sanh ra trong gia gia đình đó hay chăng?

Tổ tiên đã khuất với trình độ tâm linh cao hay những tổ tiên được hậu thuẩn của tà ma (ma, quỷ, thế lực tà ma v.v) với tà lực mạnh như là Pháp Sư Tà Ma vô hình (māntriks) v.v có đầy đủ khả năng để can thiệp vào tiến trình của một vi thể nhập thai. Thông qua những việc như là ngăn cản sự ra đời của đứa trẻ hay ngăn cản một giới tính nhất định của đứa bé; ví dụ như là nam nhân cho gia tộc ấy. Trong những trường hợp này, vi thể tiếp theo đang xếp hàng hoặc vi thể với tài khoản nhân quả nhiều kế tiếp sẽ được sanh vào gia đình ấy. Hành động can dự này của tổ tiên đã khuất là vì muốn gây chú ý hay là một sự báo thù v.v

Tìm hiểu thêm về vấn đề này ở bài Tại sao tổ tiên đã khuất muốn quấy rối tôi?

13. Tổng kết

Bài viết này có ý nghĩa gì đối với chúng ta?

 • Những thứ mà nhiều người rong đuổi theo trong một đời như công danh, sự nghiệp, tiền tài, sức khoẻ và gia đình thật chất là hoàn toàn trái ngược lại với mục đích chân thật của một kiếp sống. Đơn vị tiền tệ duy nhất mà chúng ta có thể mang theo sau khi lìa đời chính là trình độ tâm linh của mình.
 • Sự sanh ra trong cõi Người là vô cùng đáng quý trong góc nhìn của tâm linh. Đây là cõi giới duy nhất mà chúng ta có thể tu tập để vượt qua mệnh số và hơn hết là thoát ra khoải vòng nhân quả luân hồi.
 • Trong thời điểm hiện tại chúng ta phải chờ đợi vài thế kỉ để được sanh ra trên trần thế. Mà đây chỉ là khi ta đến được cõi Nether. Nếu ta đi xuống những cõi Địa Ngục thì cơ hội để được sanh lên cõi Người là sau hàng ngàn năm.
 • Hiện nay trung bình chỉ 30% trong chúng ta sẽ đi đến được vùng Nether. Phần lớn nhân loại sẽ đi xuống một trong các tầng của Địa Ngục.
 • Trong đương đại ví dụ điển hình như từ những năm 1999-2022 thế giới sẽ chứng kiến sự chuyển đổi của những thời đại nhỏ trong Kỷ Nguyên của Tranh Chấp (Kaliyug). Thời đại này là rất thuận lợi cho sự tăng trưởng của tâm linh. Khi mà một năm tu tập trong thời này bằng với 50 năm trong các thời đại khác.
 • Thông qua tu tập chúng ta đạt được trình độ tâm linh 60% (samashti) hoặc 70% (vyashti) trong một kiếp này, vì thế ta không cần phải trở lại trần thế để hoàn tất nghiệp quả.
 • samashti) or 70% ( vyashti) in this birth itself, we do not have to come back to the earth plane to settle our destiny.