Những khái niệm chung trong Tâm linh

Nâng cao năng lực tu tập thường xuyên hơn

concept in spirituality

Giống như việc chúng ta muốn tăng sức khỏe bằng cách tăng dần chế độ tập luyện, điều này cũng đúng trong việc tu tập.

Nếu chúng ta công phu với một cách tu hết năm này qua năm tháng nọ thì điều đó sẽ dẫn đến sự trì trệ. Để tránh sự đình trệ trong thăng tiến tâm linh, chúng ta cần nâng cao khả năng công phu tu tập của mình.