Uslovi korišćenja SSRF korisničkog naloga

Ovi uslovi važe za svakoga ko se prijavljuje da otvori novi SSRF korisnički nalog ili ima već otvoren SSRF korisnički nalog. Uslovi korišćenja SSRF korisničkog naloga su deo naših Uslova korišćenja SSRF sajta. Ukoliko ste saglasni sa ovim uslovima korišćenja saglasni ste takođe i sa našim Uslovima korišćenja ovog Sajta.

1. Definicije

Brisanje korisničkog naloga Brisanje korisničkog naloga znači da korisnički nalog postaje neaktivan.
Korisnik Znači isto što i ‘SSRF korisnik’.
Lični podaci Svaki aktivan korisnički nalog sadrži lični profil korisnika koji je privatan i na njemu se čuvaju sve lične informacije i kontakti sa SSRF-om. Međutim komentari koje korisnik napiše mogu se objavljivati u javnosti.

SSRF

Naziv SSRF kao što je upotrebljen na ovom vebsajtu predstavlja Spiritual Science Research Foundation INC neprofitnu organizaciju registrovanu u Australiji kod Australijske Komisije za hartije od vrednosti i investicije (ASIC) ABN 49 119 742 291 i u Sjedinjenim Američkim Državama u državi Nju Džersi broj 0400176958, i Fondaciju za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci registrovanu u Srbiji pod matičnim brojem 28825595 (ovde pomenuti pod zajedničkim nazivom ‘SSRF’).

SSRF korisnik Bilo koja osoba koja ima aktivan SSRF korisnički nalog otvoren od SSRF-a na vebsajtu.
Tim SSRF sajta Tim ljudi koji su direktno uključeni u delovanje i funkcionisanje vebsajta.
Sajt Vebsajt ssrf.org ili spiritualresearchfoundation.org
Mi Kada se upotrebljava reč ‘mi’ na ovom veb-sajtu ona se odnosi na Spiritual Science Research Foundation kao što je ranije definisano pod ‘SSRF’.
Veb-sajt Veb-sajt Spiritual Science Research Foundation INC kao što je ranije definisano pod ‘Sajt’.
Vi Zainteresovani SSRF korisnik

2. Registracija SSRF korisnika

2.1. Da bi mogao da koristi određene usluge na Sajtu, na primer da ‘postavi pitanje’, zainteresovani treba da postane SSRF korisnik (‘Korisnik’) ispunjavanjem našeg formulara za registraciju. Kada se registrujete treba da date svoje lične podatke kao što su ime, i-mejl adresa, grad, godina rođenja, itd. Razlog zbog koga tražimo te informacije jeste da možemo bolje da izađemo u susret vašim duhovnim potrebama kada postavite pitanje. Vi prihvatate da obezbedite tačne lične podatke u onlajn formularu kada se prijavljujete za SSRF korisnički nalog.

2.2. Detalji oko upotrebe vaših ličnih podataka dati su u našim Pravilima o privatnosti

2.3. Vaše ponašanje u odnosu na upotrebu Vašeg SSRF korisničkog naloga detaljno je obrađeno u odeljku Ponašanje korisnika.

2.4. Kao deo procesa registracije treba da odaberete korisničko ime, nadimak i lozinku. Mi možemo odbiti da prihvatimo vaše korisničko ime, nadimak, ime ili nalog koji predstavlja neku drugu osobu, može biti ili je nelegalan, može biti zaštićen zaštitnim znakom ili predstavlja zaštićeno pravo svojine, već se koristi, vulgaran je ili uvredljiv na bilo koji način, može da izazove zabunu, ili iz bilo kog drugog razloga koje odredi SSRF prema svom nahođenju. Zadržavamo pravo da izbrišemo vaš SSRF korisnički nalog bez posebnog obrazloženja, putem pismenog obaveštenja na i-mejl adresu koju ste nam dali u svom SSRF korisničkom nalogu, u slučaju da saznamo za bilo šta od napred navedenog i po završenom procesu registracije  SSRF korisničkog naloga.

3. Ponašanje korisnika

3.1. Vi (kao zainteresovani korisnik) prihvatate sledeće:

3.1.1 Da obezbedite tačne i potpune informacije prilikom procesa registracije. Prihvatam da SSRF neće biti odgovoran za bilo koju informaciju koju mi pruži na osnovu netačne informacije koju sam dao.

3.1.2. Da odmah ispravite svoje podatke kada se promene.

3.2 Ako SSRF prema svom nahođenju nepobitno utvrdi da Vi ili bilo koja druga osoba, koristi Vaš korisnički nalog za:

  • za bilo koju aktivnost koja ugrožava prava intelektualne svojine ili prava trećih lica;
  • za bilo koju aktivnost kojom se kleveta ili ponižava neka osoba ili pravno lice;
  • za upotrebu bilo kakvih uvredljivih izraza;
  • za bilo koju nelegalnu aktivnost ili prevaru;

SSRF može odmah, pošto Vas pismeno obavesti, da suspenduje ili deaktivira vaš SSRF korisnički nalog bez ikakve nadoknade u slučaju neizmirenih potraživanja sa Vaše strane u vezi sa Vašim SSRF korisničkim računom i/ili da obavesti nadležni pravosudni organ.

4. Promena uslova korišćenja

Povremeno SSRF može promeniti uslove korišćenja SSRF korisničkih naloga. Promena će biti vidljiva ovde. Ako se ne slažete sa promenama možete zatražiti da se Vaš korisnički nalog izbriše. Preporučujemo da na našem sajtu redovno čitate ovaj odeljak, da biste bili obavešteni o svim promenama.

5. Brisanje korisničkog naloga

5.1. Na osnovu razumne odluke koju utvrđuje prema svom nahođenju, SSRF zadržava pravo da izbriše bilo koji korisnički nalog.

5.2. Informacije koje sadrži korisnički nalog se mogu čuvati kao dokaz u okolnostima koje su u suprotnosti sa ponašanjem napred pomenutim u odeljku 3 ‘Ponašanje korisnika’ ili iz bilo kog drugog razloga koji SSRF smatra neophodnim.

5.3. Svaki korisnik može zahtevati  da se izbriše korisnički nalog ukoliko se ne slaže sa nekim od uslova korišćenja. Zahtev za ukidanje korisničkog naloga može se naći u profilu korisnika koji je za to zainteresovan.

5.4. Kada korisnički nalog jednom postane neaktivan SSRF zadržava pravo da ga ponovo aktivira. U većini slučajeva upotreba istog nadimka se ne dozvoljava.

6. Odricanje od garancija i odgovornosti za stručno savetovanje

Molimo vas da pogledate  odeljak o  Odricanju od garancija i odgovornosti u Uslovima korišćenja sajta.