Uslovi korišćenja – SpiritualResearchFoundation.org i povezani veb sajtovi

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE USLOVE KORIŠĆENJA PRE KORIŠĆENJA OVOG SAJTA.

Dobrodošli na veb sajt Spiritual Science Research Foundation, (u daljem tekstu: Sajt). Sajt zajednički poseduju i njime upravljaju Spiritual Science Research Foundation INC (“SSRF”), neprofitne organizacije registrovane u Australiji kod Australian Securities & Investments Commission (ASIC) ABN 49 119 742 291 i u Sjedinjenim Američkim Državama, u državi Nju Džersi pod brojem 0400176958, i Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci, registrovana u Srbiji pri Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 28825595 (u daljem tekstu: SSRF).

Vi (osoba koja posećuje ili koristi Sajt) prihvatate i dajete svoju saglasnost/pristanak na ove Uslove korišćenja Sajta. Vaše korišćenje Sajta je izričito uslovljeno vašim prihvatanjem ovih Uslova korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa Uslovima korišćenja, niste ovlašćeni da koristite Sajt ili da preuzimate bilo koji materijal sa Sajta. Pored toga, kada koristite određene funkcije i usluge na Sajtu, podležete dodatnim smernicama i pravilima koja se odnose na te funkcije i usluge, bilo da su pomenuta ovde ili ne.

1. Cilj Sajta

Cilj Sajta je obrazuje ljude o duhovnoj dimenziji i njenom uticaju na naš život.

Celokupan sadržaj ovog veb sajta, duhovna istraživanja, srodni dokumenti, šabloni, video materijali, itd., uključujući ponuđena dobra i usluge su obezbeđeni u dobroj nameri, bez bilo kakve predrasude prema bilo kojoj osobi, kulturi, religiji ili nacionalnosti i bez namere stvaranja nemira, antagonizma, mržnje ili zle volje između bilo kojih činilaca u društvu.

Putem Sajta možete biti u prilici da kupujete proizvode i koristite druge usluge. Sav prihod od prodaje proizvoda se koristi za neprofitne ciljeve SSRF-a.

2. Opšti sadržaj

 • Promene na Sajtu i promene usluga: Zadržavamo diskreciono pravo da ukinemo, promenimo, ograničimo ili prekinemo bilo koji aspekt Sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na sadržaj, pogodnosti ili sate dostupnosti. Takođe možemo ograničiti određene sadržaje na Sajtu ili Vam ograničiti pristup celom Sajtu ili jednom njegovom delu bez prethodnog obaveštenja i obrazloženja. Isto tako možemo suspendovati ili ukinuti Vaš SSRF korisnički nalog ili mogućnost da koristite Sajt, bilo kada i bez navođenja razloga. Razumeli ste i prihvatate da će naša odluka biti konačna i obavezujuća za Vas i da se nećete dalje žaliti ili raspravljati s tim u vezi.

 • Greške u sadržaju: Ovaj veb sajt može sadržati tipografske greške ili netačnosti i može biti nepotpun ili neažuriran. SSRF stoga zadržava pravo da ispravi bilo kakve greške, netačnosti, propuste, promeni ili ažurira informacije u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja. Takve greške, netačnosti ili propusti se mogu odnositi (ali se ne ograničavaju na) članke na Sajtu i cene ili dostupnost proizvoda u SSRF prodavnici. Cena i dostupnost proizvoda može biti predmet promene bez prethodne najave.

 • Korisnički sadržaj: U ovim Uslovima korišćenja, termin „Vaš korisnički sadržaj” označava materijal (uključujući, bez ograničenja, tekst, slike, audio materijal, video material i audio vizuelni materijal) koji postavite na naš veb sajt, iz bilo kog razloga. Ukoliko SSRF drugačije posebno ne naznači, slažete se da nam date neopozivo i neekskluzivno pravo, na teritoriji celog sveta, kao pravo da bez ikakvih daljih dažbina reprodukujemo, prilagođavamo, objavljujemo, prevodimo ili distribuiramo Vaš korisnički sadržaj u bilo kom postojećem ili budućem mediju. Takođe nam dajete pravo da dalje licenciramo ova prava, kao i da preduzimamo korake u slučaju kršenja ovih prava. Vaš korisnički sadržaj ne sme biti ilegalan ili protivzakonit, ne sme da krši prava bilo koje treće strane i ne sme biti potencijalni povod za bilo kakvu pravnu meru, bilo protiv Vas, nas ili treće strane (u svakom od ovih slučajeva prema važećem zakonu).

Nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvih korisničkih sadržaja koji bi mogli biti ili su bili predmet bilo kakve pravne procedure ili neke slične žalbe. Zadržavamo pravo da promenimo ili uklonimo bilo koji materijal postavljen na našem veb sajtu, našim serverima ili udomljen/hostovan ili objavljen na Sajtu. [Bez obzira na naša prava prema ovim Uslovima korišćenja, a u odnosu na korisnički sadržaj, mi ne pratimo postavljanje takvog sadržaja ili objavljivanje takvog sadržaja na našem veb sajtu.]

 • Beta testiranje: Stranice označene sa „Beta” su stranice koje su još u fazi testiranja. Ova faza u razvoju softvera je takođe poznata kao spoljnji test. Ova faza objavljivanja softvera na našem veb sajtu obično dolazi posle obimnog internog testiranja. SSRF započinje spoljnji test samo posle završetka internog testiranja u kome smo zaključili da je softver  funkcionalan i pouzdan u razumnoj meri. Pozivamo korisnike da nam ukažu na sve greške i nepravilnosti u funkcionalnosti.To može biti urađeno preko linka „Prijavite grešku“. Tokom spoljnjeg testa ili Beta faze SSRF zadržava pravo na  menjanje funkcionalnosti i ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve probleme nastale zbog funkcionalnosti softvera, te takvi problemi ne mogu biti razlog vaših pritužbi.

 • SSRF korisnički nalog: Kako biste bili u prilici da koristite sve mogućnosti koje pruža SSRF korisnički nalog na Sajtu, potrebno je da se pridržavate Uslova korišćenja SSRF Korisničkog naloga. Otvaranjem Korisničkog naloga na našem Sajtu prihvatate sve uslove koji se primenjuju na otvaranje Korisničkog naloga na našem Sajtu.

 • SSRF prodavnica: Za sve porudžbine putem  Sajta, potencijalni kupac prethodno daje svoju saglasnost da će se, pored prihvatanja ovih Uslova korišćenja sajta, pridržavati i Uslova korišćenja SSRF prodavnice. Molimo Vas da pročitate i Često postavljana pitanja o SSRF Prodavnici.

 • Donacije: Molimo pročitajte Često postavljana pitanja o donacijama SSRF-u, Uslove za davanje donacije SSRF-u i Donacije SSRF-u.

3. Autorska prava i vlasništvo nad materijalom

© Spiritual Science Research Foundation INC 2009. Sva prava su zajednički zadržana za SSRF.

SSRF je, ukoliko drugačije nije naglašeno, vlasnik i posednik svih autorskih prava, zaštitnih znakova, logotipa i svih drugih prava intelektualne svojine nad Sajtom i njegovim sadržajem.

Korisnicima, čitaocima i trećim licima je zabranjen bilo koji oblik reprodukcije Sajta ili nekog njegovog dela, sem kada je takvu reprodukciju izričito odobrio SSRF.

Svi logotipi, brendovi, znakovi, naslovi, imena, potpisi, numerali, oblici ili bilo koje kombinacije navedenih koji se pojavljuju na ovom Sajtu, osim kada je drugačije naglašeno, jesu ili intelektualna svojina SSRF-a ili ih SSRF ili srodne organizacije koje se pojavljuju na ovom Sajtu koriste po licenci trećih lica.

Reprodukcija bilo kog dela ili celog sadržaja u bilo kojoj formi je zabranjena. Ipak, SSRF će da dozvoli reprodukciju u sledećim, i samo tim slučajevima.

 • Pravo na kopiranje radi lične upotrebe:

Možete da pravite elektronske kopije ili da štampate bilo koji deo sa Sajta u razumnoj meri, radi korišćenja u privatne svrhe koje su, prema mišljenju SSRF-a, u dobroj nameri.

 •    Pravo na reprodukciju SSRF sadržaja radi javne upotrebe:

Nijedan deo ovog veb sajta ne može biti reprodukovan u bilo kojoj formi niti bilo koja slika ili tekst mogu biti umnoženi ili kopirani bez izričitog pismenog odobrenja urednika SSRF-a. Ovo podrazumeva reprodukciju teksta ili slika, delom ili u celini na bilo kom sajtu, ličnom blogu, arhivi, portalu vesti, magazinu ili bilo kom drugom elektronskom, digitalnom ili štampanom mediju.

Da biste dobili takvo odobrenje, molimo Vas da kontaktirate naš urednički tim putem opcije Postavite pitanje. Da bismo što bolje izašli u susret Vašim potrebama, molimo da nam jasno predstavite kako bi sadržaj bio korišćen (konkretan sadržaj za koji tražite odobrenje, vrstu medija u kome bi bio korišćen, tip publikacije, svrhu, datum, itd.).

Takođe:

 • Nijedan sadržaj sa Sajta nije dozvoljeno da kopirate i distribuirate  u bilo koje komercijalne svrhe. Takođe nije dozvoljeno da reprodukujete sadržaj sa Sajta u svrhu bilo koje komercijalne komunikacije sa javnošću , bez prethodne dozvole SSRF-a
 •  Nijedan deo Sajta ne sme biti kopiran u svrhu klevetanja, ponižavanja i narušavanja ugleda SSRF-a. Ovo takođe uključuje bilo kakve insinuacije u odnosu na reprodukovani sadržaj, koje omalovažavaju ili unižavaju vrednost sadržaja na Sajtu.
 • Slike i video materijale nije dozvoljeno da postavljate na sajtove za razmenu i prodaju istih. Autorska prava moraju biti vidno naglašena i pripisana SSRF-u svaki put kada je slika ili video upotrebljen po dobijanju pismene dozvole od SSRF-a. Fotografije i video materijali u visokoj rezoluciji dostupni su zarad ovlašćene reprodukcije slanjem zahteva preko linka Postavite pitanje.

Kopanje po podacima: Nije dozvoljeno bez naše prethodne pismene dozvole da koristite bilo koji kompjuterski kod ili softver, “robot”, “bot”, “spajder”, “skreper” ili bilo koji automatski uređaj ili program, algoritam ili metodologiju koja ima sličan proces funkcionisanja, ili bilo koju drugu manuelnu proceduru, u cilju praćenja ili kopiranja bilo koje stranice veb sajta, podataka ili sadržaja pronađenih na ovom Sajtu kao i onih do kojih je pristup omogućen kroz ovaj Sajt.

Korišćenje i-mejl adrese: Lične ili elektronske adrese organizacije koje se mogu naći na ovom Sajtu su prikazane samo za ličnu upotrebu osoba koje žele da stupe u kontakt sa osobom naznačenom u tekstu, a vezano za aktivnosti SSRF-a. Ove i-mejl adrese se ne smeju da se koriste u bilo koje druge komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Masovno preuzimanje: Nije dozvoljeno masovno preuzimanje sadržaja sa ovog Sajta bez dobijanja prethodnog pismenog odobrenja putem funkcionalnosti ‘Postavite pitanje‘. Takođe nije dopušteno korišćenje tehničkih mogućnosti ovog Sajta u druge svrhe osim za one koje su gore navedene, ili preplavljivanje ovog Sajta elektronskim saobraćajem dizajniranim da uspori ili zaustavi njegov rad.

4. Odricanje od garancija i odgovornosti

Sajt, kao i sadržaji i materijali koji su dostupni na Sajtu, obezbeđeni su u dobroj nameri. Najveći deo sadržaja je dobijen kroz duhovna istraživanja i mi činimo svaki napor da potvrdimo istinitost sadržaja koji postavljamo na Sajt. U vezi s tim želeli bismo da napomenemo sledeće:

 • Sav sadržaj je postavljen u viđenom stanju, bez bilo kakvih garancija, bilo izričitih ili prenesenih.
 • Sav sadržaj predstavlja dobronamerno mišljenje SSRF-a i niko nije obavezan da ga prihvati ili prati.
 • Svi korisnici koriste bilo koji sadržaj Sajta na sopstvenu odgovornost, koja isključuje našu odgovornost, kao i eventualne posledice i troškove korišćenja tog sadržaja.
 • SSRF se izričito odriče bilo kakvih garancija bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu.
 • SSRF ne garantuje da će funkcije koje se nalaze u bilo kom sadržaju ili bilo kom korisničkom sadržaju ili vaš pristup Sajtu biti bez prekida ili bez grešaka, da će kvarovi biti otklonjeni ili da su Sajt ili server na kome je Sajt postavljen i koji prenosi sadržaj ka Vama bez virusa ili drugih štetnih komponenti.
 • SSRF ne garantuje niti podnosi žalbe o Vašem pristupu ili rezultatima Vašeg pristupa Sajtu (uključujući srodne i povezane sajtove) ili bilo kog sadržaja u smislu ispravnosti, tačnosti, pravovremenosti, potpunosti, pouzdanosti ili na drugi način.
 • Vi (a ne SSRF) preuzimate celokupne troškove eventualne potrebe za potvrdom verodostojnosti, održavanjem, popravkom i / ili ispravkom bilo kog relevantnog sadržaja.
 •  U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, mi odbacujemo sve garancije, izražene ili implicitne, što uključuje informacije date na Sajtu ali nije ograničeno samo na njih.

Funkcionalnost u kojoj SSRF pruža odgovara na Vaša pitanja, komentare i i-mejlove

S vremena na vreme SSRF može da ponudi predlog ili duhovni savet kao odgovor na Vaše pitanje. Ipak, važno je  da naglasimo  da odnos između Vas i SSRF-a nije odnos doktora i pacijenta ili odnos duhovnog iscelitelja i osobe koja prolazi tretman duhovnog isceljenja. Postupci isceljenja i saveti ne pokrivaju sva oboljenja, bolesti, fizička ili mentalna stanja. Nikada nemojte da ignorišete savet koji ste dobili od lekara ili  da odlažete da ga tražite zbog nečega što ste pročitali na ovom Sajtu. Savete sa Sajta treba primenjivati uz tretman koji savetuju medicinske nauke.

Efekti duhovnih tretmana koji se spominju na sajtu mogu da se razlikuju od osobe do osobe, njihovog duhovnog stanja (na primer, da li su pod uticajem ili su zaposednute od negativnih energija), ili stanja uma i tela. Vi preuzimate potpunu odgovornost za rezultate i ishod koji proizađu iz primene duhovnih mera ili datog saveta.

U odnosu na proizvode

U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom odbacujemo sve druge garancije bilo koje vrste, bilo izričite ili implicitne, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koje podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na proizvode i usluge navedene ili kupljene putem Sajta. Odbacujemo bilo kakvu odgovornost za nastali nedostatak ili kvar proizvoda, žalbe koje proisteknu normalnim korišćenjem i habanjem proizvoda, pogrešnim korišćenjem, zloupotrebom, modifikacijom proizvoda, pogrešnim izborom proizvoda ili nepoštovanjem svih pravila.

SSRF dobra i usluge se pružaju kao duhovni lekovi za probleme koji imaju koren u duhovnoj dimenziji . Efekat korišćenja ovih dobara i usluga može da varira od osobe do osobe . Vi prihvatate odgovornost za rezultat ili ishod koji proističe iz primene ovih dobara i usluga.

Spoljni linkovi

Povremeno postavljamo linkove ka drugim veb sajtovima. Oni su tu samo kao pogodnost. Mi ne odobravamo, niti snosimo odgovornost za sadržaj tih veb sajtova i nismo odgovorni za njihovu dostupnost, niti možemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili oštećenje koji Vam mogu biti naneti korišćenjem tih sajtova. Ako odlučite da pristupite ovim veb sajtovima, to radite na sopstvenu odgovornost, uzimajući u obzir sve eventualne troškove i posledice.

5. Ograničenje odgovornosti

Pod bilo kakvim okolnostima, koje uključuju, ali se ne ograničavaju na nemar, SSRF ili bilo koja filijala nje ili povezanih organizacija, ne može biti odgovorna za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili proizlazeće štete koje su posledica korišćenja ili nemogućnosti da se koriste SSRF materijali i veb sajt.

U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, jedini lek za bilo koji zahtev za naknadu štete nastale u vezi s bilo kojim proizvodom ili uslugom koji su navedeni na Sajtu ili kupljeni putem njega ograničava se na povraćaj kupoprodajne cene plaćene za takav proizvod ili uslugu. Ni pod kakvim okolnostima nećemo mi ili neko od naših partnera, ili bilo koji od naših ili njihovih službenika, direktora, zaposlenih, agenata ili predstavnika (uključujući i volontere), ili bilo koja druga strana uključena u kreiranje, proizvodnju, prenos ili distribuciju sajta ili bilo kog proizvoda prodatog ili bilo koje usluge koja se nudi preko sajta, ili bilo kog njegovog dela, biti odgovorni bilo za opštu, kaznenu, uzoročnu, posledičnu, slučajnu, indirektnu ili specijalnu štetu koja proističe iz Sajta ili koja je u vezi sa Sajtom, ili bilo kog sadržaja, proizvoda ili usluga koji su dostupni ili navedeni na njemu, da li zbog kršenja ugovora, nemara, objektivne odgovornosti ili na drugi način.

Bez prejudiciranja prava i tvrdnji SSRF-a, neke države i / ili jurisdikcije ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničavanje slučajnih ili posledičnih šteta, tako da se gornje isključenje možda ne odnosi na vas. U slučaju da se gore navedena ograničenja odgovornosti smatraju neprimenljivim iz bilo kog razloga, onda će naša maksimalna odgovornost za bilo koju od navedenih vrsta štete biti ograničena na iznos koji smo dobili za transakciju koja je dala povod za tužbu.

Vi konkretno prihvatate i slažete se da SSRF nije odgovoran za klevete, uvredljivo ili nezakonito ponašanje bilo kog korisnika. Ako ste nezadovoljni, povređeni, ožalošćeni ili uvređeni bilo kojim SSRF materijalom, ili sa nekim od uslova korišćenja Sajta, vaš jedini i isključivi pravni lek je da prestanete da koristite ovaj Sajt.

6. Izmene i dopune uslova

Zadržavamo pravo da s vremena na vreme izmenimo ove Uslove korišćenja i bilo koje povezane (ili uključene) uslove date na ovom Sajtu, bez prethodnog obaveštenja. Ako se odlučimo da promenimo ove Uslove i odredbe te promene ćemo uneti ovde. Predlažemo vam da posetite ovaj deo našeg sajta redovno kako biste ostali informisani o eventualnim promenama. Svaka takva izmena stupa na snagu od trenutka objavljivanja na Sajtu.

7. Politika privatnosti

Predlažemo da pročitate naša Pravila o privatnosti, koja su uključena u ove Uslove korišćenja. Koristeći Sajt, Vi se slažete sa našim Pravilima o privatnosti.

8. Važeći zakon

Ovi Uslovi korišćenja su regulisani i biće tumačeni u skladu sa zakonima Australije i države Viktorija. Eventualni sporovi nastale na osnovu ili u vezi sa ovim Pravilima i uslovima, ili Vašim pristupom ili korišćenjem ovog sajta podležu isključivoj nadležnosti državnih i federalnih sudova koji se nalaze u državi Viktorija.

9. Prestanak važenja

Ovaj sporazum je na snazi dok ne bude prekinut od SSRF-a, u bilo koje vreme, obaveštenjem Vama. U tom slučaju niste više ovlašćeni da pristupate određenim stranicama, a uvedena ograničenja će se odnositi na materijal preuzet sa stranica. Odricanje od odgovornosti i ograničenja izložena u ovom sporazumu će ostati na snazi.

Obaveštenja

Sva obaveštenja koja se tiču navodne povrede propisa ili drugog kršenja zakona, vezanog za ovaj Sajt treba poslati pravnom savetu na [email protected], a štampanu kopiju na našu adresu: Spiritual Science Research Foundation INC, PO Box 5044, Hughesdale, Victoria – 3166, Australia

Sva eventualna obaveštenja ćemo Vam slati na i-mejl adresu koju ste dali kada ste registrovali svoj korisnički nalog na SSRF Sajtu. Obaveštenje će se smatrati primljenim kada protekne jedan radni dan od kada je poslato. Svaka tužba protiv nas mora biti podignuta najkasnije godinu dana od kad se predmet Vaše žalbe prvi put desi ili će se smatrati da ste se zauvek odrekli žalbe.