Kako da otklonimo uroke

Na šta mislimo kad kažemo ‘postupak za otklanjanje uroka’ i kako nam koristi?

Definicija: „Postupak za otklanjanje uroka“ je proces pri kome odredjena supstanca usisava ometajuće vibracije ili crnu energiju, koja je prisutna u omotaču vitalne energije i mentalnom omotaču osobe (pogledajte sliku ). Kada se završi postupak,  supstanca koja je korišćena se spaljuje i tako se uticaj crne energije i ometajućih vibracija smanjuje.

The Subtle, Vital, and Physical Bodies

  • Postupak za otklanjanje uroka koristi osobama koje imaju ometanja od uroka, crne magije ili od duhova .

  • Nivo smanjenja ometanja zavisi od nivoa ometanja koje osoba ima na početku. Obično su duhovi na duhovnom nivou od 40-45% i nižem, najviše pogođeni postupkom otklanjanja uroka. Duhovi rade duhovnu praksu i mogu da dostignu i viši negativnan duhovni nivo, ali duhovnu energiju koriste da bi druge ometali.

Molitva je veoma važan deo ovog postupka: pre sprovođenja postupka za otklanjanje uroka, treba da se molimo božanstvu Hanuman (jedan od aspekata Boga). To Božanstvo daje snagu i štiti od ometanja osobu koja obavlja postupak, a ometanje osobe koja je pod uticajem uroka odmah se smanjuje.