SERB_Meet-the-seekers---Subtle-Art

 

Osim  sveta koji opažamo putem pet čula, umom i intelektom, postoji i nepregledni  suptilni svet koji je izvan razumevanja naših čula, uma i intelekta. Razmere ovog suptilnog sveta u poređenju sa veličinom fizičkog sveta su beskonačno prema 1. Ovaj suptilni svet utiče na naše živote u velikoj meri. Neki ljudi imaju sposobnost ne samo da opažaju taj svet, nego i da reprodukuju ono što su opazili u formi skica/slika. Ovi ‘suptilni crteži’ tj. crteži zasnovani na duhovnom znanju su važno oruđe u proučavanju i razumevanju suptilnog sveta, njegovog efekta na ljudski rod kao i efekata koje različite ljudske delatnosti imaju na taj svet. U ovom delu, predstavićemo našim čitaocima neke osobe koje mogu da opažaju suptilni svet kao i da predstave ono što su opazili kroz skice, koje zovemo ‘suptilni crteži’ tj. crteži zasnovani na duhovnom znanju.

Tragaoci za Bogom koji crtaju crteže zasnovane na znanju o duhovnoj dimenziji

yoya

Većina ljudi ne može da pronikne u suptilni svet i većini je teško da prihvati da je tamo negde mnogo više od onoga što njihove oči mogu da vide. Međutim, mnogi tragaoci SSRF-a mogu da opažaju suptilni svet u većoj ili manjoj meri. Njena Svetost Joja Vale iz Francuske je jedan takav tragalac. Pročitajte više…