Iskustvo suptilnog neprijatnog mirisa pre satsanga

Iskustva iz duhovne dimenzije mogu biti pozitivna i negativna. Do sada se većina dokumentovanih slučajeva odnosila na pozitivna duhovna iskustva. U ovom konkretnom primeru, tragateljka Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci- SSRF je doživela iskustvo suptilnog neprijatnog mirisa.

Tragaočevu duhovnu praksu između ostalog čine i nedeljni sastanci na kojima se raspravlja o trudu i preprekama sa kojima se tragaoci susreću na svom duhovnom putu. To pomaže da se duhovna praksa odvija dosledno što dovodi do duhovnog napretka. Takav nedeljni sastanak naziva se satsang.

„Lično sam osetila da mi se duhovna praksa u danima posle održavanja satsanga poboljša. Moj posao zahteva česta putovanja  po SAD-u i Indiji, međutim gde god da budem trudim se da, barem putem interneta, prisustvujem nedeljnom satsangu.

SSRF- ima svoje centre za tragaoce na različitim mestima u SAD-u i Indiji i to mi omogućuje prisustvovanje satsanzima  koji se održavaju tokom mojih putovanja.

Jednom prilikom, doputovala sam u Blumington, Ilinoj, SAD  zbog posla i imala  sam želju da prisustvujem nedeljnom satsangu koji se tamo održao. Tog dana, posle posla, jako sam se radovala predstojećem satsangu koji je trebalo da se održi u stanu jednog tragaoca. Međutim, neposredno pre početka satsanga, osetili smo neprijatan miris koji se širio prostorom. Zbog toga smo osetili mučninu i nemir. Stvarni izvor ili uzrok ovog mirisa nije postojao. Posumnjali smo da su na delu negativne energije. Odmah smo preduzeli duhovne mere kako bi prevladali ometanje. Izvršili smo suptilno čišćenje prostora, prskanjem Svete vode, (voda pomešana sa Svetim pepelom) oko kuće. Neposredno posle prskanja Svete vode po kući, neugodan miris je isčeznuo. Suptilan, nevidljivi pritisak koji se osećao do tada je takođe popustio. Odjednom smo osetili  lakoću u vazduhu i mogli smo da nastavimo sa satsangom bez daljih ometanja.“

–  Gđa. Šilpa Magdum, Blumington, Ilinoj, SAD

Duhovna nauka iza iskustva sa neprijatnim mirisom

Jedan od glavnih ciljeva negativnih energija je da stvore prepreke i poteškoće u duhovnoj praksi tragaoca. Ometanja se dodatno pojačavaju kada je u pitanju kolektivna duhovna praksa, kao što je satsang ili kada pokušava  da se širi Duhovnost. Oružje kojim se negativ u tim slučajevima služi, je crna energija koja je po svojoj suštini duhovne prirode. Negativne energije koriste razne medijume kako bi poslale negativnu energiju, a u ovom slučaju su koristili medijum mirisa. Da bi se ispoljio neprijatan miris korišćen je Apsolutni Element Zemlje.

Pogledajte članak – Koja je svrha postojanja negativnih energija  ?

Sistem ometanja podsredstvom neprijatnog mirisa

Neprijatan miris ima neposredno dejstvo na ćelije mozga stvaranjem crnog omotača oko uma i intelekta osobe i tako prouzrokuje nemir. Usled  toga prisutna je umanjena koncentracija kod tragaoca, što dovodi do smanjenja sposobnosti obavljanja duhovne prakse. Ovi negativni rezultati dobijeni njihovim delovanjem, polako preuzimaju tragaočevu svest i crpe mu vitalnu energiju. Takvim ometanjima duhovi pokušavaju da stvore mentalnu patnju, sumnje i spreče ih u nastavljanju duhovne prakse.

Preventivne mere koje mogu da se preduzmu za zaštitu od neprijatnog mirisa prouzrokovanog duhovima

Svi pokušaji ometanja od strane negativnih energija su neuspešni u prisustvu Božanske Energije. Kao što smo videli, u prethodno spomenutom slučaju, prskanjem  Svete vode oko kuće, neprijatan miris stvoren od strane duha, odmah je uništen te su uklonjeni svi tragovi crne energije u atmosferi.