Uvod u prevladavanje problema

Ako bi stali i osvrnuli  se na sopstveni život, shvatićemo da provodimo dane radeći stvari koje nam pružaju sreću, zadovoljstvo ili  neko uživanje. S druge strane,  takođe činimo sve da bi prevazišli  određene probleme ili poteškoće.

Iako bi želeli da radimo samo ono što nam pričinjava zadovoljstvo, u stvari nam se često učini da problemi sa kojima se susrećemo u velikoj meri nadmašuju lepe trenutke u našim životima.

Ovi problemi se za svakoga od nas javljaju u drugačijim oblicima.

 • Za neke od nas oni su finansijske prirode

 • Za druge je to gubitak voljene osobe

 • Za neke su to bračne razmirice

 • Za neke je to činjenica da ne mogu da imaju dece

Celog dana smo bombardovani problemima. Ponekad se  oni pojavljuju u više različitih područja naših života. U isto vreme  mogu da nas zadese  finansijski problemi i problemi u braku. Kada  nas  odjednom zadesi mnogo problema, tada nam postane zaista teško. Ponekad  problemi mogu da nas dovedu do krajnjeg očaja,  a neki od nas mogu da  pomisle  čak i na samoubistvo.

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF ) će kroz ovaj članak pokušati da objasni prave uzroke problema i načine na koje  možemo da ih prevaziđemo.

Kako se uopšte nosimo sa problemima i poteškoćama u životu?

Tri su najčešća načina kojima pokušavamo da rešimo probleme:

 • Površan način
 • Stručnim savetom zasnovanim na modernim naukama
 • Religijom

Površan način

Ovde u stvari i ne pokušavamo da rešimo problem već skrećemo pažnju uma i ublažavamo bol usredsređujući se na nešto drugo.
Površan pokušaj je najčešći pristup rešavanju problema, ali ne i najuspešniji. Na primer, površan pokušaj  da se otkloni problem između supružnika posle svađe je da oboje naprasno odu iz kuće: žena obično ode u kupovinu, dok muškarac odlazi u kafić. Kada se ponovo sretnu, shvataju da problem i dalje postoji te da su samo odložili njegovo rešavanje gurnuvši ga „pod tepih”. 

Mnogo nas koristi ovaj način, posebno kad je pravi uzrok problema suviše bolan da bi se njime pozabavili. 

Pomoću moderne nauke

Većina nas pokušava da prevaziđe probleme tako što će da identifikuje uzroke,  te ih otkloni uz pomoć moderne nauke. Ovo uključuje savete stručnjaka, kao što su stručnjaci za pravo, finansijski stručnjaci, psiholozi, itd.

Na primer, ako je osoba jela zaraženu hranu i ima bolove u želucu, uzeće antibiotik kako bi rešila problem sa želucem. Tako je u stvari primenila princip tri koraka u rešavanju problema.

 • Korak 1 – Identifikacija problema: Bol u želucu

 • Korak 2 – Identifikacija uzroka: Konzumiranje zaražene hrane

 • Korak 3 – Primena leka: Uzimanje antibiotika za otklanjanje problema

Ovaj proces od tri koraka je opšte  primenljiv u svim slučajevima kada koristimo moderne nauke za prevazilaženje problema u životu.

Religija

Neki ljudi se okreću religiji:

 • Kao načinu da umanje svoj bol
 • Kao poslednjem utočištu kad svi drugi pokušaji propadnu. U mnogo slučajeva su ljudi doživeli neobjašnjiva izlečenja nakon hodočašća, provođenja vremena u molitvama, zaveta Bogu i poseta Svecima.

Moderno istraživanje je takođe pokazalo da su religiozni ljudi izolovaniji od problema koje imaju u životu i ređe dolaze u ekstremne situacije u kojima su potpuno izgubljeni. Ovakvo istraživanje je sproveo  Nacionalni centar za bolesti zavisnosti i zloupotrebu droga (CASA) na Univerzitetu Kolumbija u SAD. Istraživanje je pokazalo da je osam puta veća verovatnoća da će odrasli ljudi koji nikada nisu pohađali verska služenja da koriste  marihuanu u odnosu na one koji svake nedelje odlaze na verska služenja. (Ref: casacolumbia.org, 2001)

Šta je onda stvarni odnos između religije, Duhovnosti i problema koje treba da rešimo  ili prevladamo? SSRF je temeljno istražio  ovaj odnos i kroz ovo poglavlje će vam pružiti informacije o tome.