Materijalizacija duhova kroz element Apsolutne Vatre

Prethodni crteži zasnovani na duhovnom znanju prikazuju kako izgledaju duhovi (negativne energije) kada se materijalizuju pretežno kroz element Apsolutne Vatre gledano kroz medijum visoko razvijenog šestog čula. Izgled im je svetlucav kada uzimaju formu svetleće mase, plamena, zvezdica, mase sa sjajnim ivicama ili iskre u kružnim pokretima itd. Najčešće se pojavljuju kao kugle na nekim fotografijama.