Šta se dešava kada duhovi zadovolje svoje žudnje? Da li odlaze ili prestaju da zaposedaju određenu osobu?

Skoro je nemoguće da duh ispuni sve svoje žudnje. Sa svakim ispunjenjem žudnje one postaju sve jače. Generalno, duhovi sami ne odlaze, osim ako osoba ne postane više satvik. U tom slučaju duh je primoran da ode jer je duhovna čistota osobe povećana.

U slučaju preminulih predaka, oni će nas ometati dok god ne uradimo nešto kako bi zadovoljili njihove žudnje ili im pomogli da se pomere dalje u svom životu posle smrti. Zapravo, postoje i slučajevi gde su preci pravili probleme svojim potomcima tokom života, a sa ometanjima bi nastavili i posle smrti svojih potomaka.