Napomena: Da biste razumeli pozadinu ovog slučaja i zašto se uopšte ovakav fenomen događa, naročito u odnosu na SSRF, molimo da pročitate naš članak Uvod u užasavajuće natprirodne pojave
SSRF objavljuje ovakve analize slučajeva s namerom da svojim čitaocima pruži smernice vezane za probleme koji se ispoljavaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a čiji uzrok može da bude duhovne prirode. Kada je uzrok problema duhovne prirode, primetili smo da primena mera duhovnog isceljivanja po pravilu daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak konvencionalnog lečenja zajedno s duhovnim merama isceljivanja za lečenje fizičkih i psihičkih bolesti. Čitaocima se preporučuje bilo koja mera duhovnog isceljivanja prema vlastitom izboru.

1. Uvod

Gospođica Neha Dongrej je iz Maharaštre u Indiji. Duhovnu praksu (sadnu) pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea obavlja od 1998. godine, od svoje četrnaeste godine. Od 2008. godine je u potpunosti posvećena duhovnoj praksi. Tokom godina je preuzela različite odgovornosti kao svoje služenje Apsolutnoj Istini (satseva). To uključuje odgovornosti vezane za širenje Duhovnosti i administraciju. Posle završetka školovanja, Neha se preselila u SSRF-ov istraživački centar i ašram.

2. Iskustvo izobličenja fotografije Sveca u uznemirujući oblik

Na svom mobilnom telefonu Neha je kao pozadinsku sliku imala fotografiju Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Dana 7. marta 2010. godine primetila je da se ispred slike Njegove Svetosti Dr. Atavlea iznenada pojavila velika uznemirujuća pojava.

U nastavku su slike mobilnog telefona sa ometajućim slikama koje su sačuvane u SSRF-ov istraživačkom centru.

Neha se seća da se toga dana, pre nego što se pojavila slika, osećala vrlo loše i uznemireno.

Posle pojavljivanja slike na mobilnom telefonu, ometanja su se nastavila i njihov intenzitet se povećao.

Pored toga, osećala je neprijatnost koju je opisala kao osećaj gledanja kanalizacije ili nečeg nečistog. Shvatila je da preko mobilnog telefona još uvek može da sluša molitvene pesme Svetaca i da može da prima pozive.

Pitala je tragaoce iz SSRF-ovog odeljenja za znanja o duhovnoj dimenziji o slici i oni su potvrdili da se uznemirujuća slika pojavila zbog uticaja what-is-the-subtle-knowledge-department-at-ssrfnegativnih energija. Takođe je dobila savet o duhovnim rešenjima za smanjivanje efekta ometanja. Preduzela je sledeće mere:

  • Postavljanje pojalica sa imenima Božanstava oko mobilnog telefona
  • Povećanje broja molitvi
  • Umotavanje telefona u publikacije pisane od Svetaca (zbog Božanske Svesnosti – Čaitanije u rečima koje je napisao Svetac i duhovnog iceljivanja koje se zbog toga događa)

Nekoliko dana posle primene ovih mera, slika Njegove Svetosti Dr. Atavlea je nestala i ekran je potpuno pobeleo.

Zatim je uznemirujuća slika polako počela da se smanjuje.

Vremenom, pozadinska slika je u potpunosti nestala s mobilnog telefona.

3. Objašnjenje procesa izobličenja

Slede objašnjenja za događaje u Nehinom slučaju s mobilnim telefonom.

Njegova Svetost Dr. Atavle je Svetac na najvišem nivou i Njegova slika emituje mnogo Božanske Svesnosti. Pozadinska slika za mobilni u obliku Njegove slike povezana je s materijalizovanom (sagun) Božanskom energijom.

Negativne energije su nameravale da unište Božansku Svesnost u slici Njegove Svetosti tako što bi je izobličili i umesto nje umetnuli onu koja emituje negativnu energiju. Usledila je suptilna bitka između pozitivnosti prisutne u slici Njegove Svetosti Dr. Atavlea i negativnosti u izobličenoj slici.

Bela boja ekrana je značila promenu u Božanskoj energiji (Šakti) koja je upotrebljena u suptilnoj bici. Ona predstavlja nematerijalizovanu (nirgun) energiju. Božanska nematerijalizovana energija zajedno sa drugim duhovnim merama koje su primenjene, polako je smanjivala veličinu ometajuće slike postavljene od negativnih energija .

Izobličenje od negativnih energija  je proces koji je nepovratan. Zato, obzirom da je negativna energija u uznemirućoj slici istrošena, pozadinska slika je u potpunosti nestala sa ekrana.